Poslanci schválili VZN o prideľovaní nájomných bytov, zabudli však na zimnú údržbu a podporu podnikateľov

0 16

Na druhý pokus sa púchovským poslancom podarilo schváliť nové VZN o prideľovaní nájomných bytov. Prvý raz im bol návrh úplne nového všeobecne záväzného nariadenia predložený v júni, ale na podnet poslanca Rudolfa Marmana bol z rokovania stiahnutý. Po troch mesiacoch sa ním teda poslanci zaoberali opäť a tentoraz sa už dopracovali aj k úspešnému hlasovaniu. Okrem toho poslanci odobrili informatívnu správu o plnení rozpočtu za prvú polovicu roka, ale aj dovedna šesť zmien v zložení komisií mestského zastupiteľstva.

Rokovanie tentoraz trvalo len necelé štyri hodiny aj preto, lebo zastupujúci primátor Roman Hvizdák zabudol do programu zaradiť už pripravený operatívny plán zimnej údržby na sezónu 2017/2018. Svoj sľub z augusta nedodržal ani predseda ekonomickej komisie Daniel Lako a novelu zásad podpory podnikateľov, pre ktorú poslanci vyčlenili 95 tisíc eur, zatiaľ nepredložil.

Systém prideľovania nájomných bytov bol doteraz v Púchove riadený zásadami, čo bol podľa súčasných mestských úradníkov nezákonný stav a preto pripravili návrh úplne nového všeobecne záväzného nariadenia. To prešlo pomerne širokou diskusiou už v bytovej komisii a v mestskej rade a hoci viceprimátor

Roman Hvizdák svojich poslaneckých kolegov nabádal, aby už na zastupiteľstve nepodávali žiadne pozmeňovacie návrhy a VZN prijali v navrhovanom znení, poslancovi Cyrilovi Crkoňovi sa predsa len podarilo presadiť zásadnú zmenu. Kým v pôvodnom návrhu bola jednou z dvoch základných podmienok pre žiadateľa o nájomný byt popri minimálne trojročnom trvalom pobyte na území mesta aj práca na území okresu, vďaka Crkoňovmu návrhu sa pracovné teritórium pre potenciálnych žiadateľov rozšírilo na územie celého Trenčianskeho kraja.

Poslanci bez pripomienok schválili sériu zmlúv o zverení majetku do správy medzi Mestom Púchov a školskými zariadeniami, kde radnica v minulom období investovala finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Išlo napríklad o rekonštrukciu cvičebných priestorov v telocvičniach ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Gorazdova, zateplenie ZŠ J. A. Komenského, vybudovanie altánkov v areáloch ZŠ Gorazdova a ZŠ Mládežnícka či rekonštrukciu toaliet v ZŠ s MŠ Slovanská.

Čože by to bolo za rokovanie mestského zastupiteľstva, keby sa na ňom nehovorilo o personálnych zmenách. Pred tromi týždňami boli v centre pozornosti poslanci Lukáš Ranik s Petrom Bílikom, ktorí si navzájom vymenili pozície v dozorných radách mestských spoločností, tentoraz sa rozhodovalo o dovedna šiestich zmenách v komisiách mestského zastupiteľstva. Hneď štyroch nových členov bude mať komisia dopravy, služieb a bytovej politiky.

Členstva v nej sa totiž vzdali nielen poslanci Rudolf Marman a Pavel Melišík, ale aj konateľ mestského bytového podniku Viliam Karas. Toho v komisii nahradil Ivan Andrejčík, miesta spomenutých dvoch poslancov obsadili Lukáš Ranik a Roman Špaček. Novým členom bytovej komisie je aj Jozef Daniž, ktorý v nej nahradil odvolaného náčelníka mestskej polície Jozefa Čuraja. Ten opúšťa aj komisiu na ochranu verejného poriadku, v ktorej ho nahradí Pavel Bielik, poverený vedením mestskej polície. Poslednou zmenou je doplnenie vedúceho oddelenia výstavby Miroslava Svoradu do komisie výstavby a životného prostredia.

Práve Miroslav Svorada informoval poslancov o prebiehajúcich investičných akciách na území mesta, z ktorých tri najväčšie už boli ukončené – rekonštrukcia cesty na Dvoroch, zateplenie ZŠ Gorazdova a rekonštrukcia Hurbanovej ulice. V spravodajskom bloku čelil otázkam poslancov predovšetkým konateľ spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. Štefan Ondrička. K viacerým témam septembrového rokovania mestského zastupiteľstva sa na stránkach Púchovských listov ešte vrátime. Poslanci sa vrátia do rokovacej miestnosti už o tri týždne, kedy budú rozhodovať o mene nového hlavného kontrolóra.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.