Poslanci si schválili mimoriadnu odmenu, Marman sa jej verejne vzdal

0 86

V marci tohto roku došlo k radikálnej zmene v odmeňovaní poslancov púchovského mestského zastupiteľstva. Dlhoročný spôsob odmeňovania za účasť na rokovaniach mestského parlamentu, resp. mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva sa zmenil na vyplácanie mesačných paušálov. Každý mestský poslanec mesačne zarába 190 eur bez ohľadu na to, či sa zúčastní rokovania mestského zastupiteľstva, alebo sa dostaví na zasadnutie komisie, ktorej je členom. Okrem toho má primátor mesta právo navrhnúť poslancom aj mimoriadnu ročnú odmenu maximálne do výšky 1000 eur.

Toto právo sa rozhodol na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva využiť zastupujúci primátor Roman Hvizdák. Pôvodne s tým nepočítal, keďže v ohlásenom programe rokovania tento bod nefiguroval, ale po otvorení rokovania ho z pozície predsedajúceho navrhol do programu doplniť. Pri zdôvodňovaní návrhu na vyplatenie mimoriadnych odmien pre poslancov nebol Roman Hvizdák nejako zvlášť originálny a opieral sa o dikciu Zásad odmeňovania volených orgánov Mesta Púchov.

Primátor mesta môže navrhnúť poslancom mestského zastupiteľstva vzhľadom na ich aktivitu v orgánoch mestského zastupiteľstva, rozsah ich činnosti a počet predkladaných návrhov mimoriadnu ročnú odmenu maximálne do výšky 1000 eur. Preto na základe sumarizácie viacerých aktivít, akými bola činnosť v odborných komisiách mestského zastupiteľstva, práca vo svojich výboroch mestských častí alebo príprava aktualizovaného materiálu požiadaviek občanov navrhujem mimoriadnu odmenu pre každého poslanca mestského zastupiteľstva Púchov vo výške 300 eur,“ zdôvodnil svoj návrh Roman Hvizdák a zároveň dodal, že sa zdrží hlasovania: „Som vo zvláštnej situácii, kedy som aj štatutár aj poslanec, takže sa samozrejme zdržím hlasovania.

Poslaneckú diskusiu k návrhu odmien odštartoval Rudolf Marman verejným vyhlásením, že sa sumy 300 eur vzdáva v prospech mestského štipendia: „Túto odmenu nepotrebujem a chcem verejne vyhlásiť, že sa vzdávam tejto odmeny v prospech fondu mestského štipendia. Bol by som rád, ak by bolo legislatívne možné, aby ste mi tú odmenu ani nemuseli dávať a rovno ju poukázali na štipendijný fond.

Za populistické označil vystúpenie svojho kolegu oproti sediaci Viliam Bršiak. „Toto je čistý populizmus v extrahovanej podobe. Ty si svoju prácu len takto ceníš? To nie je len to, že si tu odsedíme celé hodiny naplnené niekedy zbytočným táraním, ale je to aj práca – čítanie dokumentov, príprava, rady školy. Ja si myslím, že tá odmena je nízka napriek tomu, že mám dosť prostriedkov. Takže takéto metódy tu nezavádzaj.

Za ekonomickú komisiu vystúpil poslanec Lukáš Ranik, ktorý upozornil, že na mimoriadne odmeny bolo v rozpočte vyčlenených až 20 000 eur. „Ak tu odznel návrh na 300 eur pre každého poslanca, tak to dohromady vychádza na 5 700 eur a stále tam zostane suma 14 300 eur, ktoré pôjdu do rezervného fondu a v budúcom roku môžeme tieto finančné prostriedky použiť na čokoľvek. Odmenu môžete použiť na svoje aktivity, v Horných Kočkovciach napríklad robia výbornú mikulášsku akciu, my na Sedlišti pravidelne organizujeme čistenie sídliska spojené s gulášom, takže každý poslanec môže túto sumu využiť v prospech občanov, na verejné akcie,“ skonštatoval Lukáš Ranik.

Diskusia sa vyostrovala po tom, čo poslanec Cyril Crkoň žiadal od Romana Hvizdáka vysvetlenie, ako prišiel na sumu 300 eur, keďže v zásadách odmeňovania je ako vrchný strop uvedená suma 1000 eur.

Nebažím po nejakej extra odmene, ale bolo iné sľúbené. Od teba nie, ale od toho, kto na tvojej stoličke mal sedieť. Najprv to bolo 1000 eur, potom 700 eur, neskôr 500 eur a najnovšie 300 eur. Tá suma sa neustále menila a menila sa aj za teba. Ide ti o to, aby niečo zostalo v rezervnom fonde? Ja som kolegovi Ranikovi povedal, že sa vzdajme všetci odmien a zostane tam 20 tisíc eur. Spravme za to nejakú investíciu a ja za to zahlasujem. Všetci sa vzdajme odmeny, pôjdeme do nového roku s nulou, nikto z nás asi nebude z toho chorľavý, keď odmenu nedostane. Za 20 tisíc eur môžeme spraviť pre všetkých občanov nejakú atrakciu, napríklad dobrá by bola pri vysokých letných teplotách na pešej zóne vodná hmlová clona alebo niečo iné zaujímavé,“ adresoval Cyril Crkoň svoju výzvu Romanovi Hvizdákovi.

Ten opäť skonštatoval, že východiskom pre neho bola činnosť poslancov v komisiách a výboroch mestských častí: „Mám tu dochádzku do komisií, správy z činnosti výborov mestských častí – je to sumár všetkého, z ktorého som vychádzal. Myslím si, že sme si odsúhlasili mesačný paušál, ktorý bol v minulých rokoch úplne inak stanovený. Každý mesiac dostávame ako poslanci nejakú odmenu. Skrátka ja som to vyhodnotil, že tá práca má hodnotu 300 eur. Musíte si uvedomiť, v akej som zložitej situácii, boli za mnou poslanci, ktorí sa na to pýtali, pracujú vo výboroch, chodia na komisie, zastupiteľstvá a je len na vás, aká to bude suma. A keď sa dohodnete, že sa odmeny nevyplatia, tak sa nevyplatia.

Viliam Bršiak a Cyril Crkoň sa následne vyjadrili k pohľadu verejnosti na poslanecké odmeny. „Každý občan tohto mesta sa môže stať poslancom, keď sa o to bude uchádzať a keď ho ľudia zvolia. A potom bude požívať tieto pôžitky, ktoré požívame my. Každý z nás vo svojej robote zarobí určite viac, ako stratí času na týchto aktivitách,“ skonštatoval Vilima Bršiak.

Práca poslanca je náročná a skutočne nie je zaplatená, ako by mala byť. Počul som názory, že si nezaslúžime nič, ale aj názory, že by sme si zaslúžili aspoň minimálnu mesačnú mzdu. Ak mne teraz vzrástla odmena na cca 130 eur čistého, tak vzrástli moje sponzorské dary vo forme organizovaných akcií alebo inej výpomoci občanom. Viac dostanem, viac rozdám,“ uviedol Cyril Crkoň.

Jeho kolega Pavel Melišík však naďalej naliehal na Romana Hvizdáka, aby vysvetlil, ako dospel k univerzálnej sume 300 eur pre všetkých poslancov. Nepochybne tým narážal na skutočnosť, že nie všetci poslanci sú členmi komisií, pričom niektoré komisie sa stretávajú každý mesiac, zatiaľ čo iné len štyrikrát do roka.

Práve premýšľam, či ste aj minulý rok v decembri kládli túto istú otázku pánovi Henekovi, akým vzorcom došiel k výslednej sume. O čom sa tu rozprávame? Veď ak to nechcete, môžeme to tu verejne zdeklarovať a môžeme to stiahnuť. Nechcite odo mňa, aby som tu dával nejaký vzorec, na to vzorec nie je,“ odpovedal Roman Hvizdák a prešlo sa k hlasovaniu.

Zo šestnástich prítomných poslancov za vyplatenie odmien hlasovali dvanásti. Roman Hvizdák vopred oznámil svoj zdržanlivý postoj, poslanci Cyril Crkoň, Rudolf Marman a Ján Riško hlasovali proti. Práve posledne menovaný ako jediný hlasoval proti vyplateniu mimoriadnych odmien aj vlani, keď primátor Rastislav Henek navrhol poslancom vyplatiť po 200 eur.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.