Poslancov o proteste prokurátora stále nikto oficiálne neinformoval

1 15

Pred dvomi týždňami sme ako prví priniesli informáciu o proteste Krajskej prokuratúry v Trenčíne proti uzneseniu mestského zastupiteľstva o prerušení voľby hlavného kontrolóra z 24. apríla 2017. Aj keď od doručenia protestu na púchovskú radnicu uplynulo už takmer dvadsať dní, poslanci mestského zastupiteľstva, ktorých rozhodnutia sa protest najväčšmi týka, o ňom neboli doteraz oficiálne informovaní. Očakávalo sa, že tak urobí primátor Rastislav Henek ešte pred odchodom na svoju dovolenku, ale nestalo sa. Poslanci sa však napriek tomu k zneniu protestu dostali, keďže im ho mailovou poštou zaslal autor podnetu na krajskú prokuratúru Pavol Crkoň.

V čase, keď si už púchovský primátor balil kufre na cestu k moru, kontaktoval členov púchovského mestského zastupiteľstva aj bývalý mestský poslanec Jaroslav Hupka, ktorý si podľa vlastných slov nechal k protestu prokurátora vypracovať právne posúdenie kompetentným človekom z hnutia OĽaNO.

Nedá sa povedať jednoznačne, ako by malo mestské zastupiteľstvo postupovať, je však jasné, že sa bude musieť v zákonnej lehote vysporiadať s protestom prokurátora. Preto väčšina poslancov, ktorá hlavného kontrolóra odvolala, by sa mala zamyslieť, či postupovala zákonne a či si mieni držať jednotnú líniu v tom, čo začala. Ak si táto väčšina nechce oslabovať svoju pozíciu, mala by zvoliť nového kontrolóra bez ohľadu na prebiehajúce konanie, lebo dôvodová správa k zákonu skutočne nie je záväzná, resp. nie je prameňom práva. Rozhodnutie je však na poslancoch, lebo tí nesú za svoje rozhodnutia zodpovednosť,“ píše sa v stanovisku, ktoré rozoslal púchovským poslancom Jaroslav Hupka.

Na jeho iniciatívu zareagoval predseda ekonomickej komisie Daniel Lako, ktorý bol vo februári
hlavným iniciátorom odvolania Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra.

Daniel Lako má už vo veci jasno: protest prokurátorky by podľa neho mali poslanci odmietnuť.

Zastupiteľstvo si stojí a bude stáť za svojím rozhodnutím. Ale je tu jeden zásadný problém, a to je rozhodnutie súdu v prípade žaloby bývalého kontrolóra. Kto zagarantuje, že sa súd stotožní s dôvodmi, pre ktoré sme odvolali pána Jurčiho? Predsa rozhodnutie mestského zastupiteľstva nie je nadradené súdnemu rozhodnutiu, ale opačne. Takže apelovať na presvedčenie poslancov je v tomto prípade zavádzajúce. Ak by sme zvolili hlavného kontrolóra, podstatné je, že v zmysle zákona ho volíme na obdobie šiestich rokov. Ale ak súd rozhodne v prospech bývalého kontrolóra, ten sa určite vráti do funkcie hlavného kontrolóra a bude požadovať vyplatenie ušlej mzdy. Nový kontrolór bude musieť odísť z pracovného pomeru, keďže však prišiel o zamestnanie pred zvolením za hlavného kontrolóra a pripomínam opäť, že zastupiteľstvo ho zvolilo na šesťročné obdobie, určite si bude nárokovať na finančnú náhradu nielen mzdy, ale aj spoločenského uplatnenia,“ píše vo svojej reakcii Daniel Lako.

Obavy o rozhodnutie súdu sú u neho prekvapujúce, pretože to bol práve on, kto spoločne s mestským právnikom Antonom Školekom presviedčali poslancov, že údajné porušovania Zákonníka práce zo strany dnes už bývalého hlavného kontrolóra sú také závažné, že odvolanie je nevyhnutné.

Daniel Lako vo svojej reakcii nabáda svojich kolegov, aby protest prokurátorky odmietli: „Už dlhú dobu potrebujeme hlavného kontrolóra, ktorý by skutočne vykonával svoju činnosť kontroly. A nie jedného, ale najmenej dvoch, toľko podnetov a zistení evidujeme. V súčasnosti je situácia vyriešená poverením pani Kaveckej výkonom činnosti vnútornej kontroly. Keďže všetky vyjadrenia a názory „kompetentných“ hovoria v termínoch „malo by byť“, „pravdepodobne“ a podobne, osobne si myslím, že by sme mali protest prokurátorky zamietnuť a poslaneckou petíciou žiadať nielen príslušný súd, ale jeho najvyšší orgán o urýchlené rozhodnutie vo veci. Možno by k rýchlemu rozhodnutiu pomohla aj medializácia problému.

Krajská prokurátorka svoj protest voči prerušenej voľbe hlavného kontrolóra opiera o fakt, že podľa zákona o obecnom zriadení patrí medzi základné úlohy obce pri výkone samosprávy utvorenie účinného systému kontroly a vytvorenie vhodných podmienok na jeho nezávislý výkon.

Aj podľa vyjadrenia Mesta Púchov zo dňa 26. mája 2017 úlohy hlavného kontrolóra Mesta Púchov v súčasnosti nevykonáva žiadna osoba vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór nebol zvolený a útvar hlavného kontrolóra nebol v Meste Púchov historicky zriadený. Pri plnení úloh mesta na úseku kontroly je hlavný kontrolór nezastupiteľný. Konštatujem, že za daného stavu je od 22. februára 2017 s vedomím poslancov mestského zastupiteľstva kontrolný systém mesta, ktorý je mesto povinné zo zákona využívať, na bližšie neurčenú dobu znefunkčnený,“ skonštatovala vo svojom proteste krajská prokurátorka Mária Martáková.

Podľa jej stanoviska uvedený stav nemožno ospravedlniť čakaním na rozhodnutie príslušného súdu z dôvodu podania žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mestského zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra z funkcie.

Podľa zákona o prokuratúre je orgán územnej samosprávy povinný rozhodnúť o proteste prokurátora do 60 dní od jeho doručenia. Počínanie primátora Rastislava Heneka, ktorý ani nepovažoval za potrebné informovať poslancov o doručení protestu, nasvedčovalo, že vedenie radnice sa nebude nikam ponáhľať a zastupiteľstvo bude zvolané v hraničnom termíne na konci augusta.

Potvrdil to aj poslanec Roman Hvizdák, ktorý dovolenkujúceho primátora zastupuje, keď svojich kolegov mailom v stredu 12. júla informoval, že po konzultácii s primátorom mesta bude mimoriadne zastupiteľstvo k téme hlavného kontrolóra v druhej polovici augusta. Nakoniec by sa však predsa len malo konať o niečo skôr. Poslanci sa minulý piatok stretli na pôde Divadla k téme novej vysielacej štruktúry Púchovskej televízie a v prítomnosti mestského právnika Antona Školeka sa dohodli, že o proteste prokurátora budú rozhodovať v stredu 9. augusta 2017.

Rado Varga

1 komentár
  1. lakomil hovorí

    ohladom kontrolóra mesta si myslím, že tu nemôže hrať rola € v prípade prehrania sudu a zaplatenia napr. 20 000€ či 30 000€  ex kontrolórovi za ušli plat atď…, ak mesto disponuje takým veľkým rozpočtom aký má je to kvapka v mori. Aj keď si myslím, že sa báť vôbec nemusíme, máme dobrého právnika mesačne za 4000€, ktorý jasne povedal, že ex kontrolor pochybil a právo je na strane mestského úradu! A dokonca navrhol jeho odvolanie zastupiteľstvom! Tak mesto to neprehrá tak kľudne môžete zvoliť nového. Či mestský právnik nás všetkých ojeb… ?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.