Poslanec Lukáš Ranik až po takmer roku (ne)pochopil konflikt záujmov

3 81

Takmer celý rok trvalo poslancovi Lukášovi Ranikovi, kým pochopil, že ako zamestnanec mestskej obchodnej spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. by nemal zotrvať v dozornej rade tejto spoločnosti, kde pôsobí od roku 2015. Do očí bijúci konflikt záujmov sa odhodlal ukončiť až počas letných prázdnin, kedy sa vzdal členstva v dozornej rade MŠK Púchov, s. r. o.. Nie náhodou tak urobil termín pred podávaním kandidátnych listín pre voľby do vyšších územných celkov, kde sa Lukáš Ranik po štyroch rokoch opätovne pokúsi preraziť do krajského zastupiteľstva. Ako sa však ukázalo, spomínaný konflikt záujmov nie je dôvodom Ranikovej abdikácie. Podľa jeho vlastných slov jediným dôvodom bolo to, aby v čase neprítomnosti konateľa Štefana Ondričku ho mohol zastupovať pri vedení firmy.

Hamletovská otázka „byť či nebyť v dozornej rade“ sa v prípade Lukáša Ranika riešila prvý raz v decembri minulého roka. Na „mikulášskom“ zastupiteľstve vtedy problematiku otvoril poslanec Rudolf Marman, keď upozornil na konflikt záujmov poslanca Lukáša Ranika po tom, čo sa ako člen dozornej rady MŠK Púchov v tejto mestskej obchodnej spoločnosti aj zamestnal. Lukáš Ranik priznal, že sa začiatkom októbra 2016 funkcie písomne vzdal, ale keďže na listine chýbalo overenie jeho podpisu, právnik Anton Školek mu poradil, že predmetnú listinu môže pokojne roztrhať.

Hlavní aktéri celej „transakcie“ v dozorných radách mestských spoločností boli poslanci Peter Bílik a Lukáš Ranik.

Z morálneho hľadiska som to vyhodnotil tak, že by som funkciu člena dozornej rady nemal vykonávať. Odovzdal som žiadosť konateľovi, členom dozornej rady a právnikovi MŠK, ten mi povedal, že to môžem roztrhať, keďže som nemal podpis overený u notára, z právneho hľadiska to nebolo v poriadku. Do tejto funkcie ma nominovali poslanci, takže som to nechal tak. Podľa mňa to nie je konflikt záujmov, vykonávam kontrolu riadenia a vedenia za poslancov, veľmi aktívne a svedomito,“ skonštatoval vlani v decembri na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva Lukáš Ranik.

Jeho kolega Rudolf Marman vtedy navrhol odvolať Lukáša Ranika z členstva dozornej rady a nominoval na jeho miesto sám seba. S protinávrhom, aby sa náhradníkom stal Peter Bílik, prišiel predseda športovej komisie Miroslav Bučko. Jeho návrh poslanci neschválili, ale dva hlasy nakoniec chýbali aj k schváleniu pôvodného návrhu Rudolfa Marmana. Lukáš Ranik tak zostal v štruktúrach spoločnosti MŠK Púchov sedieť na dvoch stoličkách – ako člen dozornej rady, aj ako športovo-marketingový manažér.

Ranikova abdikácia sa opäť stala aktuálnou s blížiacimi sa voľbami do vyšších územných celkov. Aby však neprišiel o príjem z funkcie člena dozornej rady, dohodol si s poslaneckým kolegom Petrom Bílikom výmenu pozícií – Ranik nastúpi do spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. a Bílik do spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o.. A aby verejnosť nemala pocit, že s funkciami sa „kšeftuje“, celú výmenu zastrešil predseda ekonomickej komisie Daniel Lako. Ten na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva prišiel s návrhom na zmenu v obsadení dozorných rád.

Pán kolega Peter Bílik sa v posledných dňoch vzdal členstva v dozornej rade Mestského bytového podniku a takisto spravil pán kolega Lukáš Ranik, ktorý sa vzdal členstva v dozornej rade MŠK Púchov. Ja by som aj týmto chcel poďakovať pánovi Bílikovi za našu vzájomnú spoluprácu, ktorú sme skoro tri roky veľmi aktívne a myslím si veľmi dobre vykonávali v mestskom bytovom podniku, prijali sme doporučenia, ktoré sa v drvivej väčšine realizovali. Na druhej strane pán Bílik je športovec a došlo k dohode, že sa vzdá člena dozornej rade v bytovom podniku a ja ho navrhnem za člena dozornej rady v MŠK. Čo sa týka kolegu poslanca Lukáša Ranika, ten sa vzdal členstva v dozornej rade MŠK aj na základe podnetu pána Marmana, ktorý zhruba dve zastupiteľstvá dozadu kritizoval stav, ktorý je tam, že Lukáš je zamestnanec a zároveň predsedom dozornej rady, môže tam dôjsť ku konfliktu. Ako predseda ekonomickej komisie som to bral ako veľmi vážnu pripomienku a opäť došlo k dohode, že pán Ranik sa vzdáva tejto funkcie a ja ho navrhujem do funkcie člena dozornej rady v mestskom bytovom podniku. Čiže vlastne ide o výmenu členov týchto dvoch dozorných rád. Peťo je skvelý športovec, celý život bol a bude dlho a určite mu bude bližší športový klub ako mestský bytový podnik, kde je vyložene technicky a energeticky zameraná činnosť. Opačne pán Ranik ako vyštudovaný technik nám možno pomôže riešiť naše ciele, investície, ktoré v mestskom bytovom podniku máme a majú jeden jediný cieľ, aby občania mesta platili menej a menej za teplo,“ zdôvodnil navrhované zmeny Daniel Lako.

Zdá sa, že Lukáš Ranik je poriadnym tŕňom v oku Rudolfa Marmana. Ten ho opakovane kritizoval za konflikt záujmov v spoločnosti MŠK Púchov, kde ako zamestnanec vykonával aj funkciu predsedu dozornej rady.

O dve stoličky vedľa sediaci poslanec Rudolf Marman na úvod svojho diskusného príspevku požiadal svojich kolegov o krátke strpenie, pretože sa potreboval dosmiať: „Celé mi to príde veľmi smiešne. Danielovi ďakujem za tie chvályhodné omáčky, ktoré nám tu povedal. Pomenujme však veci priamo a vecne. Všetci sme vedeli, že pozícia pána Ranika v dozornej rade MŠK Púchov je konfliktom záujmov s tým, že je aj zamestnancom MŠK. Keď som polroka dozadu na to upozorňoval a chcel som výmenu, kde sme si pred kolegami poslancami podali ruku s tým, že môj návrh podporí, tak sa zachoval tak ako sa zachoval a na hlasovaní sa tváril, že o ničom nevie. Toto celé divadlo je len kvôli tomu, že sa blížia voľby do VÚC, kde on kandiduje a vedel, že sa po ňom môže „strieľať“ ohľadom dozorných rád. Nikto nespochybňuje, že Peter Bílik sa športu rozumie a do dozornej rady MŠK isto patrí, ale pol roka dozadu sa vzdal tejto pozície. Som zvedavý, či by táto rošáda bola aj vtedy, keby tieto funkcie boli platené.

Rudolf Marman ďalej upozornil na to, že prednedávnom sa snažil zaradiť do programu zastupiteľstva legislatívny návrh na zrušenie odmeňovania členov dozorných rád, ale primátor Rastislav Henek jeho návrh nezaradil do programu rokovania. „Ako poslanec som v apríli dával návrh uznesenia, aby dozorné rady neboli odmeňované a pán primátor Henek ho ani len nezaradil do programu. Po prvé: nie všetci poslanci sú v dozorných radách a po druhé si myslím, že sú tam ľudia, ktorí nerozumejú mestským spoločnostiam. Myslím si Peťo, že robíš chybu, že si sa do toho nechal navliecť, lebo tri roky si v mestskom bytovom podniku, začal si rozumieť problematike, do konca volebného obdobia máme rok, kým tam kolega Ranik príde, kým sa oboznámi so všetkým, akurát uplynie volebné obdobie a o ničom nebude vedieť rozhodovať a kontrolovať, lebo tomu nebude rozumieť.

Na Marmanove slova podľa očakávania reagoval Peter Bílik: „Ak si dobre pamätáš, ja som nikdy sám seba nenavrhol do dozornej rady MŠK. V čase, keď som to odmietol, bola búrlivá diskusia, kde ste sa hádali ty a Lukáš a vtedy s neviem akého plezíru pán Bučko z brucha vyvalil moje meno, na čo som nebol pripravený a preto som to odmietol. Nikdy nebolo mojou ambíciou byť v dvoch dozorných radách, úplne sa s tebou stotožňujem s tým, že každý z poslancov by mal byť v nejakej dozornej rade, podľa mňa by dokonca dozorné rady mali byť päťčlenné a nie trojčlenné ako v súčasnosti. Každý vie, že mám blízko k športu a že sa zaujímam o všetky športy a nielen tie, ktoré sú pod správou MŠK. Som členom športovej komisie, kde sa rozhoduje o dotáciach pre všetky športové kluby, ktoré si o to požiadajú. Pravdou je, že som súhlasil s touto výmenou až po dlhšom uvažovaní. Súhlasím s tebou, že v prípade pána Ranika išlo o konflikt záujmov a preto som svojho času podporil tvoj návrh, aby si ho v nej vymenil. Myslím si, že jeho aktuálne rozhodnutie je v prospech Púchova a samozrejme je len na poslancoch, ako budú hlasovať.

Na poradie v diskusii nemusel čakať poslanec Daniel Lako, keďže bol v pozícii predkladateľa návrhu: „Chcem len pripomenúť, že ja som ponúkal pánovi Marmanovi členstvo v dozornej rade v novovznikajúcej eseročke Púchov servis a pán Marman to odmietol. Takže on vie, prečo to spravil, určite má ambíciu vyššiu ísť do športu ako do Púchov servisu.

Rudolf Marman slová Daniela Laka musel spresniť: „Ponúkol si mi funkciu, ale ja som ti povedal že rád ju prijmem, ale keď to budem robiť zdarma, lebo ja tie peniaze nechcem. Preto som aj podával návrh uznesenia, aby dozorné rady neboli platené, lebo je to nástroj na určitých poslancov, ktorí sa pridajú k hlasovaniu aj vtedy, keď s niektorými návrhmi nie sú stotožnení. Keď sa tu chceme chovať transparentne, ako tu stále rozpráva pán primátor Henek, tak nech sú v dozorných radách všetci poslanci, alebo nech nie sú platené. A potom som zvedavý, či by poslanci boli takí aktívni a prijímali by členstvo v dozorných radách, keby boli zdarma. Vidíme to aj na komisiách, odkedy nie sú za ne odmeny, tak na ne niektorí poslanci ani nechodia.

Atmosféra v rokovacej sále začala hustnúť a Rudolf Marman napätie ešte viac zvýšil výzvou pre Lukáša Ranika: „Lukáš, kedysi mi tu pán bývalý konateľ MŠK Luhový povedal, že s prepáčením nemám gule. Tak prosím ťa, maj ty tie gule – vzdaj sa členstva v dozornej rade MŠK a nikde nechoď, lebo tvoj predseda strany Sulík proti takýmto ľuďom, ktorí parazitujú na mestských spoločnostiach, bojuje. A trošku sa to križuje s politikou vašej strany. Tak sa k tomu postav ako chlap. Kvitujem to, že si vzdal, aj keď pod nátlakom a ty to dobre vieš, lebo si tam bol úplne zbytočný a tie kauzy, ktoré sa tam objavili, boli zamietnuté pod koberček.

Po ňom sa už dostal k slovu Lukáš Ranik, reagujúc na výzvu vedľa sediaceho Ivana Sadloňa, ktorého zaujímalo, či pôsobiť v dozornej rade mestského bytového podniku iba jeden rok má zmysel. „To divadlo, čo predviedol pán Marman – klobúk dole, ide mu to veľmi dobre. V poslednej dobe, odkedy je kvázi opozičný poslanec, tak takéto teátra si tu nacvičuje. Jediný dôvod, prečo som sa teraz vzdal, je, že život v praxi ukázal, že keď pán konateľ je pracovne mimo, tak ma nemôže poveriť svojím zastupovaním. Toto je jediný dôvod, prečo je to potrebné. Bol si štyri roky poslancom a tie peniaze boli také isté a nič si pre to neurobil, paradoxne ťa osvietilo až teraz po siedmich rokoch, tak to je veľmi zaujímavé. Tebe ide o tú politiku a nie mne. Je to šesťsto eur v hrubom, daj si to delené dvanásť, takže je to pár drobných,“ skonštatoval Lukáš Ranik

Na otázku Ivana Sadloňa odpovedal slovami: „Ja sa na tú prácu teším, ale nemyslím si, že je to na rok. Každý, kto má nejaké vízie aj trošku väčšie, by mal ovládať problematiku v každej jednej spoločnosti aj v samospráve. Bude to pre mňa výzva, dlho spolupracujem s pánom predsedom ekonomickej komisie, ktorý je predsedom dozornej rady a bytový podnik čakajú veľké výzvy, ktoré treba dobre naplánovať, prediskutovať a implementovať.“

Poslankyňa Hedviga Šulcová využila faktickú poznámku na to, aby kolegovi Ranikovi objasnila, že odmeňovanie členov dozorných rád nebolo v minulosti také štedré: „Prvých sedem či osem rokov sme to robili zadarmo a potom ja osobne som poberala 500 eur ročne. Nedá sa to porovnať s dnešnými odmenami a to, čo povedal kolega Marman, že celé je to o financiách, má pravdu.

Pridal sa aj Rudolf Marman: „Nedeľ to dvanástimi, lebo ste sa stretli za rok možno dva razy, daj to delené dvomi, a to ste sedeli hodinu a pol, takže beriete pomaly 300 eur na hodinu. Dvanásťkrát za rok sa určite nestretnete.

Celú diskusiu uzavrel poslanec Roman Špaček: „Ja si osobne myslím, že sú tu rôzne zaujímavé postrehy aj z radov tých, ktorých by sme servírovali do radov opozičných. Myslím, že je to taká výzva pre ďalšie volebné obdobie, aby sme v rámci stanovenia určitých pravidiel si vedeli dopredu povedať, či dozorné rady budú platené alebo nie, či tam budú všetci poslanci alebo nie. Nech už rozhodneme o tejto výmene akokoľvek, nech je to posledná zmena a na začiatku ďalšieho volebného obdobia si dohodneme jasné pravidlá, aby nikto nebol nespokojný.

Keďže výmena postov v dozorných radách bola vopred prerokovaná v poslaneckom klube „Spolu pre Púchov“, ktorému šéfuje práve Lukáš Ranik, bolo zrejmé, že hlasovanie je len formalitou. Z pätnástich prítomných poslancov boli dvanásti za zaradenie Petra Bílika do dozornej rady spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. a jedenásti za presun Lukáša Ranika do dozornej rady spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.. Svojsky sa pri hlasovaní zachoval samotný Lukáš Ranik, ktorý sa pri rozhodovaní o svojom mene hlasovania zdržal a pri hlasovaní o Petrovi Bílikovi sa už označil za neprítomného.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 3
 1. Nie politik hovorí

  By ma zaujimalo kolko funkcii vlastne ten náš multifunkcionár Ranik má, či je vobec možne aby tolko funkcii zvladal a vykonaval ich dobre, alebo či to je iba nástroj sa ukazovat a preferovat SASku. Raz sa mi pačil jeden prispevok jeho kolegu z nejakej vysokoškolskej rady, že sa iba chváli kde je a že ho tam ani nevidia. A to je presne to , ze milion funkcii a žiadnu nerobi poriadne, ale hlavne že z nej ide evri.
  To MŠK chcel mat ako svoju- možno so švagrom rodinnu firmu či čo?
  Och, čoho sa ešte dočkame!!!

  Inak Marman dobre trafil.

 2. Roman hovorí

  Tento článok by si mal prečítat Sulík. Hned by as mu otvorili oči o Raníkovi.

 3. Púchovský spravodaj hovorí

  To je iný alibizmus od Raníka. Takto amatérsky sa obhajovať, to som už dávno nečítal. On chce zastupovať konateľa MŠK v jeho neprítomnosti. Tak to sa potom všetci trasme čo sa udeje so športoviskami. Minimálne vytopia pod jeho vedením plaváreň a na hokejovom štadióne sa roztopí ľad:))))
  Jemu by to nevadilo, hlavne nech mu každý mesiac pípne tučná výplata. ( 1600 euro)
  Ľudia zobuďme sa!!!!!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.