Poslanecký zbor vyhlásil novú voľbu hlavného kontrolóra

0 37

Ďalšie v rade pôvodne neplánovaných rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 7. septembra, malo v prvom rade priniesť posun v otázke už viac ako šesť mesiacov neobsadenej pozície hlavného kontrolóra. Zastupujúci primátor Roman Hvizdák však spoločne s predsedom ekonomickej komisie Danielom Lakom využili príležitosť na doplnenie programu o personálne zmeny. Na návrh Romana Hvizdáka bol z funkcie náčelníka mestskej polície odvolaný Jozef Čuraj a vďaka návrhu Daniela Laka došlo k rošáde v dozorných radách mestských spoločností medzi poslancami Lukášom Ranikom a Petrom Bílikom.

Mestský právnik Anton Školek už pred mesiacom avizoval, že po dohode s poslaneckým klubom „Spolu pre Púchov“ pripravuje vyriešenie patovej situácie, ktorá nastala v súvislosti s vyhlásením voľby hlavného kontrolóra a následne podanej žaloby bývalého hlavného kontrolóra Miroslava Jurčiho o preskúmanie zákonnosti jeho odvolania. Východiskom malo byť zrušenie celej voľby vyhlásenej 13. marca 2017 a vyhlásenie novej. Hľadal sa už len legitímny dôvod, pre ktorý by sa voľba mohla zrušiť, keďže zákon o obecnom zriadení o možnosti zrušenia už vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra nehovorí.

Ľubomír Chalupka ako jeden z ôsmich kandidátov na post hlavného kontrolóra prišiel poslancom povedať, čo si o ich postupe myslí.

Ešte skôr než bol poslancom zdôvodnený návrh na zrušenie v marci vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra, požiadal o slovo jeden z ôsmich prihlásených kandidátov Ľubomír Chalupka: „Myslím si, že výberové konanie bolo vyhlásené podľa zákona a v tom čase, kedy sme sa tohto výberového konania zúčastnili, malo sa aj uskutočniť. Nepáčil sa mi váš postup – ak ste uznesením voľbu hlavného kontrolóra vyhlásili, mali ste ho aj priamo na výberovom konaní zrušiť. Nie som nejaký dotknutý, ale myslím si, že všetkých uchádzačov, ktorí sme tam v apríli boli, ste nás rozohnali ako ovečky. Myslím si, že ste konali protizákonne a nejaké podanie žaloby bývalým hlavným kontrolórom nemalo na to žiaden vplyv.“

Dôvod sa zrušenie voľby hlavného kontrolóra sa nakoniec našiel a je ním neaktuálnosť dodaných podkladov jednotlivých kandidátov. „Vo voľbe, ktorá bola vyhlásená, ste ako poslanci požadovali určité doklady, ktoré preukazovali skutočnosti nevyhnutné na to, aby kandidát mohol byť zvolený za hlavného kontrolóra. Sú to napríklad výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace určený na to, že kandidát musí byť bezúhonný. Takisto jedným z požadovaných dokladov bolo čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. Voľba bola prerušená, od tej doby prešlo zhruba pol roka a tieto požadované dokumenty už nemusia preukazovať skutočnosti, ktoré sú požadované – čiže bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Najjednoduchším riešením je túto voľbu zrušiť a vyhlásiť ju nanovo, aby sme predišli nejakým nezrovnalostiam. Takto to celé dáme zo stola preč,“ vysvetlil poslancom predložené riešenie vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslav Machan.

Členovia poslaneckého klubu „Spolu pre Púchov“ boli s týmto vysvetlením očividne zoznámení vopred, a tak diskutovali predovšetkým do klubu nezaradení poslanci. Podľa Miroslava Kubičára sa núkalo aj iné riešenie, ku ktorému v konečnom dôsledku nabádala nedávno aj prokurátorka Mária Martáková podaním svojho protestu a síce zrušením uznesenia o prerušení voľby hlavného kontrolóra by sa táto obnovila, všetci ôsmi zaregistrovaní kandidáti by boli v prípade potreby vyzvaní na aktualizáciu požadovaných dokumentov a v priebehu dvoch týždňov by sa mohlo vo voľbe pokračovať.

Radoslav Machan spolu s Antonom Školekom však zostali vo svojej rétorike neoblomní a síce, že okrem zákona o obecnom zriadení treba dodržiavať aj Správny súdny poriadok, ktorý podľa ich výkladu neumožnil vo voľbe pokračovať dovtedy, kým nebude uzavretý spor s Miroslavom Jurčim. Zrušenie už vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra dňa 13. marca 2017 nakoniec v hlasovaní podporilo trinásť zo šestnástich prítomných poslancov, pričom poslanecký zbor následne väčšinou hlasov zrušil aj uznesenia súvisiace s voľbou hlavného kontrolóra prijaté na zasadnutí 24. apríla 2017.

Potom už poslanecký zbor pristúpil k vyhláseniu novej voľby hlavného kontrolóra, ktorá by sa mala uskutočniť v stredu 25. októbra 2017. Podľa Radoslava Machana sa podmienky novej voľby hlavného kontrolóra nijako mimoriadne nelíšia od tej pôvodnej z výnimkou doplnenia samostatného bodu, ktorý pojednáva o tom, že Mesto Púchov dáva kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra na vedomie skutočnosť, že na Krajskom súde v Trenčíne prebieha konanie, ktorého predmetom je preskúmanie zákonnosti uznesenia mestského zastupiteľstva č. 3/2017 o odvolaní Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra mesta Púchov.

Týmto budú preukázateľne kandidáti na hlavného kontrolóra zoznámení s touto skutočnosťou a musia rátať aj s právnymi dôsledkami, ktoré to prináša,“ dodal Radoslav Machan. Nemení sa spôsob voľby, ktorý prebehne tajným hlasovaním. Šéf poslaneckého klubu „Spolu pre Púchov“ Lukáš Ranik priznal, že sa snažil presadiť verejnú voľbu, ale nakoniec sa prispôsobil väčšine. Na pod- mienkach vyhlásenia novej voľby hlavného kontrolóra sa zhodli všetci šestnásti prítomní poslanci.

Ako sme už uviedli, voľba sa uskutoční 25. októbra 2017, pričom uzávierka prihlášok je 10. októbra 2017. V prípade úspešnosti voľby by nový hlavný kontrolór mal nastúpiť do funkcie 1. novembra 2017. Za necelých sedem mesiacov, čo v Meste Púchov absentuje hlavný kontrolór, sa nič nezmenilo na jeho platových pomeroch – hlavný kontrolór bude zarábať 1788 eur. Už budúci rok by to však malo byť viac, keďže opäť stúpne priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve a práve od nej sa plat hlavného kontrolóra, podobne ako plat primátora, každoročne odvíja.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.