Praktické vyučovanie bude pre žiakov 8 stredných škôl atraktívnejšie

0 20

Praktické vyučovanie bude pre žiakov stredných škôl v Trenčianskom kraji atraktívnejšie. Investície by sa mali dotknúť dovedna 8 stredných škôl v našom kraji.

Nové gumárenské lisy, ktoré budú spĺňať nároky zamestnávateľov, plánuje na odbornú výučbu za európske financie zakúpiť SOŠ Púchov, čím škola zvýši šance svojich absolventov na uplatnenie sa na trhu práce. Do dnešného dňa má škola podpísané Memorandum o spolupráci s 8 zamestnávateľmi a 4 profesijnými komorami. Škola však spolupracuje s mnohými ďalšími podnikateľmi, ktorí pomáhajú žiakov pripravovať na výkon povolania.

Na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici sa po minuloročnej rekonštrukcii kuchyne plánujú tento rok vymeniť okná, vykurovanie, opraviť podlaha a zmodernizovať dielňa praktického vyučovania zakúpením nevyhnutného príslušenstva na výučbu. Na SPŠ v Novom Meste nad Váhom, ktorej študenti si ako prví vyskúšali možnosť duálneho vzdelávania podľa vzoru z Nemecka, je potrebná rekonštrukcia strechy, chodieb a zázemia dielní.

Drobnou rekonštrukciou učební vrátane sociálnych zariadení majú prejsť aj dve budovy SOŠ Handlová. Školské dielne by mali byť vybavené novými prístrojmi a v rámci budovy B by sa mala realizovať výmena okien a rekonštrukcia internátu s prístavbou výťahu. Európske financie by mali pomôcť vyriešiť aj otázku bezbariérovosti v SOŠ Pruské, kde sa okrem rekonštrukcie budovy internátu plánujú zakúpiť aj dva traktory. Škola je totiž jednou z prvých v Trenčianskom kraji, ktorá získala certifikát Prírodnej záhrady. Nepoužíva chemické postreky, hnojivá a na záhrade vytvára príjemné prostredie pre živočíchy a pre pestovanie ovocia a zeleniny.

SOŠ Partizánske má v pláne vybudovať Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, ktoré bude svojím vybavením zodpovedať súčasným potrebám v strojárenskom priemysle. Nové technologické vybavenie má byť obstarané aj pre dielne na SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Jej študent Peter Antala si v máji tohto roku odniesol 1. miesto z celoslovenskej súťaže 3D modelovanie v SOLIDWORKS. Nové vybavenie školy môže pomôcť dosahovať úspechy na súťažiach aj ďalším žiakom. Žiaci SOŠ Považská Bystrica sa môžu tešiť na nové materiálno-technické vybavenie, nutné pre praktické vyučovanie a lepšiu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na trhu práce. SOŠ Považská Bystrica organizuje každoročne aj súťaž s názvom Mladý remeselník, ktorá pre prax pripravuje už žiakov základných škôl.

Hlavným cieľom pri využití prostriedkov z EÚ je pozdvihnúť úroveň budúcich absolventov stredných odborných škôl: „Ide najmä o stavebné úpravy a modernizáciu priestorov pre praktické vyučovanie. Snažíme sa prispôsobiť novým trendom a nákupom nového vybavenia do dielní vytvoriť čo najidentickejšie podmienky, aké absolventom ponúkajú budúci zamestnávatelia,“ uviedol vedúci odboru regionálneho rozvoja TSK Milan Semanco. Celková hodnota navrhovaných projektov presahuje hranicu 10,25 mil. €, pričom Trenčiansky samosprávny kraj z tejto sumy v rámci 5% spoluúčasti zaplatí viac ako 500 tis. €.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.