Právne služby Antona Školeka sa kontrolovať nebudú

6 12

Výdavky mestského úradu a mestských spoločnosti za právne služby narástli v priebehu posledných troch rokov niekoľkonásobne. Kým ešte v roku 2014 platila radnica vtedajšiemu zmluvnému právnikovi Pavlovi Loduhovi len mesačný paušál 1800 eur, po príchode Antona Školeka výdavky vzrástli. Radnica bytčianskemu advokátovi vypláca bezmála dvojtisícový mesačný paušál a ten navyše inkasuje peniaze za súdne úkony bez ohľadu na to, či je v spore úspešný alebo nie. Navyše má Anton Školek s drvivou väčšinou mestských spoločností uzavreté zmluvy o právnych službách, ktoré mu mesačne prinášajú takmer tritisíc eur.

Práve radikálne zvýšenie výdavkov za právne služby viedlo poslanca Miroslava Kubičára k snahe preveriť efektivitu vynaložených prostriedkov z mestského rozpočtu a z rozpočtov mestských spoločností. Chcel k tomu využiť hlavnú kontrolórku Martu Kaveckú, ktorá si na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva nechala poslancami schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018.

Naplánované sú tri kontroly, z toho dve sú na mestskom úrade pre Mesto Púchov. Prvá sa týka evidencie majetku, odpisovania, zvereného majetku do správy, čiže všetko, čo sa týka majetku. Druhá kontrola sa týka vykonávania základnej finančnej kontroly na mestskom úrade. Tretia kontrola je zameraná na komplexné hospodárenie Základnej školy s materskou školou na Slovanskej ulici,“ priblížila poslancom svoj plán kontroly hlavná kontrolórka Marta Kavecká.

S doplnením plánu kontrol prišiel hneď vzápätí poslanec Miroslav Kubičár, ktorému sa zdal plán vzhľadom na polročné obdobie príliš „diétny“: „Navrhujem doplniť do plánu kontrolnej činnosti ešte jeden bod a síce: Kontrola výšky a oprávnenosti výdavkov na právne služby interné aj externé v mestských spoločnostiach za roky 2015, 2016 a 2017 a efektívnosť týchto služieb.

Po Kubičárových slovách nasledovala neobvykle dlhá pauza počas ktorej sa predsedajúci Roman Hvizdák radil s vedúcim právno-organizačného oddelenia Radoslavom Machanom a pár slov si vymenili aj Anton Školek s Martou Kaveckou. Tá sa vzápätí pokúsila Miroslava Kubičára v jeho aktivite pribrzdiť: „Ak si poslanci takúto kontrolu odhlasujú, tak ja to budem akceptovať a kontrolu vykonám, ale upozorňujem, že sa vytvorí menší časový priestor na komplexnú kontrolu v ZŠ Slovanská, ktorá je v pláne.

Zmluva Antona Školeka s Mestským bytovým podnikom mu garantuje mesačný paušál 900 eur za osem hodín právnej pomoci mesačne. Každá hodina navyše sa účtuje osobitne 60 eurami. Za súčasť odmeny sa navyše považujú všetky trovy v prípade úspechu v spore alebo v inom konaní.

Nasledovalo hlasovanie poslancov a pri 16-člennom poslaneckom kvóre, keďže na rokovaní chýbali Jarmila Andreánska, Hedviga Šulcová a Daniel Lako, bolo potrebných deväť hlasov. Ako sa ukázalo, chýbali predovšetkým hlasy oboch spomínaných poslankýň, keďže za návrh Miroslava Kubičára zdvihlo ruku osem poslancov – okrem neho samého aj Peter Bílik, Irena Kováčiková, Rudolf Marman, Ján Riško, Ivan Sadloň, Roman Špaček a Milan Trník.

Dôrazne proti tomu, aby sa právne služby Antona Školeka kontrolovali, hlasovali Viliam Bršiak, Ivan Kubiš, Pavel Melišík a Lukáš Ranik. No a štyria poslanci – Miroslav Bučko, Cyril Crkoň, Roman Hvizdák a Peter Žiačik – nevedeli posúdiť, či je takáto kontrola potrebná, a tak sa hlasovania zdržali. Hlasovanie tak skončilo remízou 8:8 a Antonovi Školekovi, sediaceho po pravici Marty Kaveckej, sa evidentne uľavilo.

Ak by nová hlavná kontrolórka predsa len kontrolu vykonala, musela by siahnuť do účtovných archívov nielen mestského úradu, ale aj mestských spoločností MŠK Púchov, Púchovská kultúra, MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, MEDIAL Púchov, MEDIAL TV. Všade tam mal Anton Školek uzavreté lukratívne zmluvy o právnych službách. Najnovším „klenotom“ do bohatej zbierky je spoločnosť Púchov servis, s. r. o. vedená Ivanom Andrejčíkom, ktorý s Anton Školekom podpísal začiatkom októbra zmluvu na dobu neurčitú, garantujúcu bytčianskeho advokátovi mesačný príjem 500 eur, pričom v tejto sume je zahrnutých len osem hodín právnej pomoci mesačne.

Súhrnne tak mesačný príjem advokátskej kancelárie Antona Školeka z Mesta Púchov a jeho spoločností atakuje hranicu 5000 eur. A to by ešte rukami Marty Kaveckej prešlo niekoľko desiatok faktúr, ktorými si Anton Školek účtuje súdne úkony z vyhratých aj prehratých sporov a tiež „nadprácu“ za poskytované právne služby nad rámec dohodnutého časového rozsahu v zmluvách.

Poslanec Miroslav Kubičár sa nad alibistickým postojom niektorých svojich poslaneckých kolegov len pousmial a na záver celého rokovania v rámci bodu „Interpelácie“ predložil svoju požiadavku na vyčíslenie právnych služieb na mestskom úrade a v mestských spoločnostiach.

V zmysle rokovacieho poriadku by zodpovedný pracovník mestského úradu mal poslancovi poskytnúť po rokovaní mestského zastupiteľstva primeranú odpoveď. Od 6. decembra 2017 však Miroslav Kubičár na svoju interpeláciu odpoveď nedostal napriek tomu, že v januári sa už konalo ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Primá- torom Rastislavom Henekom toľko proklamovaná a vychvaľovaná transparentnosť tak dostala ďalšiu trhlinu. V tomto volebnom období už po niekoľkýkrát.

Rado Varga

Diskusia: 6
 1. naco? hovorí

  Naco, aka kontrola verejnych financii? Nestaci Vam, ze tvrdia ze je vsetko transparentne?

 2. Jano hovorí

  Aké obmedzenia poslancov? O čom to hovoríš?

 3. karol hovorí

  Prečo by sa mali zlodejiny zverejňovať, RH na prvom mieste, zlodejiny treba zakrývať. Treba brať v úvahu, že sa čas kráti a konšeli budú zúrivejší. Vidím to tak, že keby tam nebola špinavosť zo strany ,nemal by byť problém vykonať kontrolu a zverejniť jej výsledky, čím by určite boli určite spokojní všetci.

 4. lucia hovorí

  všetci čo sú pri koryte sa snažia čo najviac nažrať… len keby sa netvárili, že oni sú iní…
  a vlastne sú iní – horší ako boli tí pred nimi…

 5. rocks hovorí

  Pre lepšie pochopenie postojov niektorých poslancov, ktorí boli proti, resp. zdržali sa, pri hlasovaní ohľadom kontroly výšky a oprávnenosti výdavkov za poskytnuté právne služby JUDr. Školekom:
  http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8917&SID=6&P=1

  Sú spolu v dozorných radách a hlasujú tak aby ich funkcie a príjmy z toho plynúce nič neohrozilo.
  Naviac spoločnosť Pro Benefit, s.r.o. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=11336&SID=6&P=1 a jej nadštandardný zmluvný vzťah s mestom Púchov. Čo keby sa začal JUDr. Školek v niečom vŕtať?

  Ako môžeme teda očakávať obhajobu záujmov nás občanov? Verejný záujem príde vo forme ďalších prázdnych sľubov až pred komunálnymi voľbami, tie sú už pred dverami a ja som zvedavý najmä na sľuby stálic púchovského MsZ.

 6. Enzo hovorí

  Navrhoval by som, aby hlavnú kontrolórku M. Kaveckú pustili k vode, pretože je tam tým pádom zbytočná. Čo tam vlastne kontroluje ? Ušetrili by pár tisíc eur z naších daní.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.