Právnikovi A. Školekovi trvalo dva mesiace, kým vrátil neoprávnene vyplatené peniaze

0 15

Napriek tomu, že bytčiansky advokát Anton Školek vlani zinkasoval z mestského rozpočtu a od mestských obchodných spoločnosti v Púchove viac ako 62 tisíc eur, veľmi ťažko sa lúčil s dvomi tisíckami eur, ktoré musel vrátiť po kontrole vykonanej hlavnou kontrolórkou Martou Kaveckou v spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.. Ukázalo sa totiž, že Anton Školek si právne služby fakturoval aj v čase, keď nebola účinná zmluva o ich vykonávaní. Na účet spomínanej spoločnosti vrátil sumu 2 200 eur až viac ako dva mesiace po tom, čo boli výsledky kontroly predložené mestskému zastupiteľstvu.

Na pochybenia pri vyplácaní paušálnych súm za vykonávanie právnych služieb Antonom Školekom prišla hlavná kontrolórka Marta Kavecká vlani v lete. Dôvodom, prečo hlavná kontrolórka Marta Kavecká skúmala zmluvu o poskytovaní právnych služieb advokátskou kanceláriu Antona Školeka, bola žiadosť poslanca Miroslava Kubičára o vykonanie kontroly vysielania Púchovskej televízie v súvislosti so stratou licencie pre vysielanie.

Pritom nechýbalo veľa a žiadna kontrola by sa nekonala. Za prijatie uznesenia totiž hlasovala 10 z 18 prítomných poslancov, a tak stačilo, aby jeden z poslancov hlasoval inak a hlavná kontrolórka by kontrolu nevykonala.

Hlavná kontrolórka síce v prvom rade kontrolovala postup spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o., ktorý predchádzal strate licencie na vysielanie Púchovskej televízie, ale pri skúmaní súvisiacich zmlúv zistila závažný fakt. Pôvodná zmluva o poskytovaní právnych služieb s Antonom Školekom totiž vypršala 3. marca 2018 a tá nová bola síce podpísaná 20. marca 2018, ale účinnosť nadobudla až po jej zverejnení 20. júna 2018. Až vtedy tak mohol Anton Školek fakturovať svoje služby, lenže on poslal do Púchova faktúry na 600 eur aj za mesiace marec, apríl a máj.

Kontrolou zverejnených objednávok bolo zistené, že za mesiace neúčinnej zmluvy neboli vystavené ani individuálne objednávky za právne služby. Za mesiace marec, apríl, máj a 20 dní júna bola fakturácia neoprávnená. Spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. nemala uvedené faktúry akceptovať a uhradiť. Uvedeným konaním došlo k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami obchodnej spoločnosti mestom,“ skonštatovala v septembrovej správe o kontrole Marta Kavecká.

Spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. je povinná podľa nej žiadať k vráteniu sumu 2 200 eur. V opačnom prípade pôjde o daňovo neuznané výdavky alebo o neoprávnené použitie dotačných prostriedkov, pretože časť faktúr bola uhradená z vlastných prostriedkov s uplatnením odpočtu DPH a časť faktúr bola uhradená z dotácií mesta.

ontroly aj o prijatých opatreniach informovala poslanecký zbor na rokovaní mestského zastupiteľstva 26. septembra 2018. Na tomto rokovaní sa k veci vyjadril aj konateľ spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. Miloš Svoboda: „Máme podpísanú s pánom Školekom zmluvu, ktorá zanikla koncom februára, takže sa jednalo o mesiace marec, apríl, máj a časť júna. My sme pána Školeka urgovali o podpísanie novej zmluvy, pretože on tie právne služby naďalej vykonával, ale žiaľ došlo k posunu tohto termínu, ale všetko sa dá na správnu mieru.

Dávanie na správnu mieru však trvalo nečakane dlho – až niekoľko týždňov. Aj keď opatrenie dané hlavnou kontrolórkou Martou Kaveckou hovorilo o tom, že vrátené finančné prostriedky mali byť pripísané na účet najneskôr do 30. septembra 2018, stalo sa tak až koncom novembra.

Antonovi Školekovi trvalo dva mesiace, kým na základe podpísanej dohody o urovnaní poukázal čiastku 2 200 eur na účet spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.. Ani tá však nakoniec nestačila na to, aby táto mestská obchodná firma dosiahla kladný hospodársky výsledok. Na poslednú chvíľu muselo pomôcť Mesto Púchov, ktoré na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva navýšilo vlaňajšiu dotáciu pre firmu Púchovská kultúra, s. r. o. o 42 tisíc eur.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.