Prednostka Eva Kvocerová sa cíti špinená, podľa poslanca Marmana nie je žiadna svätica

24 48

Pred tromi mesiacmi prepuknutá kauza pridelenia mestského nájomného bytu mestskej úradníčke Miroslave Sliackej stále neutícha. Aj keď krátko po jej začiatku mestskí poslanci začali so zbieraním podpisov na výzvu na odvolanie prednostky Evy Kvocerovej, k jej odovzdaniu primátorovi Rastislavovi Henekovi zatiaľ nedošlo. Z radnice sa porúčala iba referentka bytovej politiky Veronika Belavá, ktorá tam pracovala len dva mesiace a podala výpoveď v skúšobnej dobe. Urobila tak deň po tom, čo absolvovala nepríjemný rozhovor v kancelárii prednostky Evy Kvocerovej. Tá tvrdí, že s celou kauzou nemá nič spoločné. Naposledy na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva, kde sa primátor Rastislav Henek niekoľkokrát snažil diskusiu „haltovať“, ale neúspešne. Odznelo tak množstvo výčitiek aj tvrdých slov.

Na úvod sa však patrí aspoň v skratke zopakovať, o čo v celej kauze ide. Hlavnou postavou je jedna so služobne najmladších mestských úradníčok Miroslava Sliacka, ktorá pracuje na mestskom úrade od 1. januára 2017. Pol roka predtým sa objavila na zasadnutí bytovej komisie s tým, že požaduje nájomný byt, nakoľko ostala sama s dcérou. To bolo v čase, keď ešte vlastnila 3-izbový byt na Námestí slobody. Bytová komisia jej odporučila 1-izbový byt, ktorý odmietla s odôvodnením, že jej zvyknutá na určitý štandard. Komisia ju nakoniec neodporučila zaradiť do poradovníka na byty. O dva mesiace však už bolo všetko inak. Miroslava Sliacka sa ocitla v bytovom poradovníku pre 2-3-izbové byty na siedmom mieste.

Bytovú komisiu navštívila ešte raz – v novembri minulého roku, kde apelovala na členov komisie, aby jej urýchlene pridelili minimálne 2-izbový byt, keďže býva spolu s dcérou u rodičov v 3-izbovom byte, kde majú nevyhovujúce podmienky na bývanie. To bola posledná návšteva Miroslavy Sliackej na zasadnutí bytovej komisie. Nie však posledná návšteva mestského úradu. Od začiatku nového roka pritom už nechodila na úrad ako návštevníčka, ale ako nová pracovníčka. Primátor Rastislav Henek svojím vlastným rozhodnutím vytvoril k 1. januáru 2017 na ekonomickom oddelení úplne novú pozíciu „odborný referent – rozpočtár“. Pozícia rozpočtára bola pritom obsadená nielen bez výberového konania, ale aj bez akéhokoľvek inzertného avíza o voľnom pracovnom mieste.

V apríli došlo k revízii bytového poradovníka, keďže sa uvoľnil menší 2-izbový byt na Dvoroch. Bytová komisia ho odporučila pre pani Lipkovú, ktorá má dve deti, z toho jedno ťažko zdravotne postihnuté. Tá sa sprvoti rozhodnutiu o pridelení potešila, ale radosť netrvala dlho. Malý byt totiž dispozične nezodpovedal potrebám jej rodiny, chýbal mu hlavne balkón. Pani Lipková sa vrátila na mestský úrad s tým, že byt bude musieť odmietnuť.

Referentka Veronika Belavá jej prezradila, že k dispozícii je už aj uvoľnený väčší byt na Moravskej ulici. Ako sa však neskôr ukázalo, ten už bol „rezervovaný“ pre ďalšieho čakateľa v poradí. Pani Lipková si síce mala možnosť byt na Moravskej ulici pozrieť, odvolala sa voči rozhodnutiu o pridelení 2-izbového bytu na Dvoroch, ale po 15. máji sa od vedúcej bytového oddelenia Aleny Vavrovej dozvedela, že mestský úrad nie je žiadna realitná kancelária a primátor Rastislav Henek zamietol jej odvolanie v plnom rozsahu.

To bol stav, ktorý mestskej úradníčke Miroslave Sliackej vyhovoval. Ponuku na bývanie v menšom byte na Dvoroch totiž dostala v poradovníku tretia pani Srogončíková. Po primátorskom zamietavom rozhodnutí o odvolaní pani Lipkovej bol byt na Moravskej ulici pridelený práve Miroslave Sliackej. Postup pracovníkov mestského úradu, ale aj primátora Rastislava Heneka poriadne rozhorčil členov bytovej komisie, ktorá mimoriadne zasadla v pondelok 29. mája 2017, aby prijala uznesenie, v ktorom navrhuje celý prípad ešte raz otvoriť a byt, ktorý bol pridelený Miroslave Sliackej, navrhuje prideliť pani Lipkovej.

Celý mesiac sa ku kauze nikto nevyjadroval – len pre Púchovské listy svoj názor vyslovili poslanci Cyril Crkoň s Rudolfom Marmanom. A tak sa čakalo na júnové mestské zastupiteľstvo, kde tému pri schvaľovaní VZN o prideľovaní nájomných bytov otvorila poslankyňa Hedviga Šulcová. Ako prvá si zobrala slovo vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová, aby poslancom pripomenula, že svoje stanovisko všetkým zaslala e-mailom ešte 29. mája: „Odo mňa išiel mail všetkým poslancom, keď nastal okolo ten veľký boom. Treba povedať jednu vec: členovia komisie schvaľujú alebo doporučujú schváliť jednotlivých žiadateľov do poradovníka. Pokiaľ sme nechceli zaradiť konkrétne osoby do poradovníka, tak ich komisia nemala odporučiť. Akonáhle ich komisia odporučí a následne ich pán primátor schváli, tak ide rozhodnutie. Tak ja neviem, o čom celkovo tá kauza je.

Po nej prehovoril k poslancom aj primátor Rastislav Henek, aby do kamier zamával s tromi zápisnicami z bytovej komisie: „Tu máme zápisnice, kedy komisia sa zhodla na poradovníku. Sú tu členovia komisie, ktorí hlasovali za. Takže mne ako primátorovi niekto vyhotoví poradovník z mien. Tu máte krásne tri zápisnice, kľudne ich poskytnem aj televízii, nemám s tým problém. Komisia odporučila poradovník a ja sa zaujímam o to do tej miery, že keď sa pozriem, kto je na prvom, druhom či treťom mieste, tak sa pýtam, prečo neprideľujeme byt tomu, kto je na prvom mieste. Mňa nezaujímalo, aké je tam meno. Bolo mi povedané, že tá pani byt odmietla. Čakali sme 15 dní na nejaké odvolanie, a keď neprišlo alebo prišlo, tak som povedal, že keď ten byt nechce, tak ideme v poradovníku automaticky ďalej. Toto je celá kauza. A ja toto môžem povedať ráno, v noci, hocikedy.

Následne Rastislav Henek priznal, že pri prideľovaní nájomných bytov má vždy posledné slovo a môže niekoho zvýhodniť: „Doteraz som to urobil jeden jedinýkrát, keď prišla ku mne do kancelárie pani s piatimi deťmi – a poprosila ma, či jej nevieme pomôcť s bytovou otázkou, nemá kde bývať. A tá pani ma dostala jednou vetou, mala päť detí, dobre počúvajte. Povedala: Ja nežiadam dvojizbový byt, keby bola aj garsónka, len aby som mala kde byť.

Poslanec Lukáš Raník sa snažil diskusiu odložiť až na záver rokovania, keďže podľa neho takto vedená debata k VZN o prideľovaní nájomných bytov nepatrí. Opačného názoru však bola poslankyňa Jarmila Andreánska: „Táto diskusia je dôležitá, treba si to predebatovať teraz, pretože sa zásadným spôsobom mení legislatíva ohľadom prideľovania bytov. Ak tomu nerozumiete, tak si dajte školenie u toho vynikajúceho právnika, ktorého mesto tak draho platí. Je to zásadný problém a treba to riešiť teraz a povedať si to na rovinu. Tá kauza rezonuje v celom meste.

Potom sa už dostal k slovu poslanec Rudolf Marman, ktorý vedúcej oddelenia Alene Vavrovej vytkol, že celú „špinu“ chce hodiť na členov bytovej komisie: „My veľmi dobre vieme, ako to bolo. My veľmi dobre vieme, pán primátor, že nemenovaná pani, ktorá robí na mestskom úrade, nám zatajila, keď si dávala žiadosť o nájomný byt – a na to som ja poukazoval aj s kolegom Crkoňom – že vlastní trojizbový byt. Po druhé som rád, že si povedal, že u teba bola rodina a citovo ťa zasiahlo, keď pani s piatimi deťmi povedala, že jej stačí garsónka. Znova poukazujem na to, že my sme pani S., ktorá je na mestskom úrade zamestnaná, ponúkli 1-izbový byt a ona ho odmietla s tým, že nemá kde dať hračky a chce 2-izbový byt. Ale celý ten problém začal úplne niekde inde. My sme ako komisia urobili nejaký poradovník, kde pani Lipková mala nárok na to, aby dostala 2-izbový byt. To sme odsúhlasili. Ja s kolegom Crkoňom poukazujem na to, že Mesto Púchov disponovalo dvomi bytmi, keď pani Lipková išla na obhliadku 2-izbového bytu. Jeden mal rozlohu 40 m2, druhý 60 m2. Pýtam sa, prečo pani Vavrová poslala pani Lipkovú pozerať ten menší byt, pričom vedela, že pani Lipková má syna s ťažkými diagnózami a potrebuje balkón? To je prvý problém. Druhý problém je to, že keď pani Lipková tento menší byt odmietla, prečo sme jej neponúkli väčší byt s rozlohou 60 m2? Prečo sme to neurobili?

A z úst Rudolfa Marmana pribudla ešte jedna výčitka smerom k Alene Vavrovej: „Prečo ste nezvolali komisiu, keď sme vás my s pánom Crkoňom o to žiadali, aby sme informovali pána primátora o tom, čo sa udialo pani Lipkovej, že to ľudsky vyriešme. Vy ste vtedy hodili mŕtveho chrobáka a komisiu ste nezvolali. Takže teraz to tu nehádžte na členov komisie, pani Vavrová, zodpovedná ste vy. A už vôbec nechápem, prečo ste ten menší byt, aj keď ešte bežala odvolacia lehota pre pani Lipkovú, okamžite núkali ďalšej v poradí pani Srogončíkovej a z toho vyšlo, že pani S. ako zamestnankyňa mestského úradu dostala väčší byt. Toto je celé netransparentné a zdá sa mi to byť aj nelogické.“

Rudolf Marman pripomenul primátorovi Henekovi výzvu zo strany bytovej komisie, aby celú vec dal do poriadku a byt pre pani Sliacku pridelil pani Lipkovej. „Prečo by som to mal robiť? Ja som v ten daný moment postupoval tak ako som postupovať mal.“ – znela primátorova odpoveď. „Prečo by mala matka s jedným dieťaťom bývať vo väčšom 60 metrovom byte a matka s dvomi deťmi, z toho jedno je zdravotne postihnuté, v menšom 40-metrovom byte? Nevieme to vymeniť, je to také ťažké?“ – reagoval Rudolf Marman, ale ďalšej odpovede zo strany primátora Heneka sa už nedočkal.

Namiesto neho sa opäť rozhovorila Alena Vavrová, ktorá odmietla informáciu, žeby vedela o dvojici uvoľnených bytov: „Jediný voľný byt, ktorý sa uvoľnil, bol na Dvoroch. Rozhodnutie o jeho pridelení bolo vypracované vtedajšou referentkou dňa 24. apríla 2017. Doručené bolo pani Lipkovej 28. apríla. V tom momente bol voľný jediný jeden byt. Až 3. mája sme sa dozvedeli o tom, že sa uvoľňuje ďalší byt na Moravskej ulici. Pani Lipková sa odvolala voči rozhodnutiu o pridelení 2-izbového bytu s tým, že ten byt nechce, pretože dispozične nie je riešený pre jej zdravotne postihnutého syna. Ale keď si zoberieme byt na Moravskej ulici, tak tam vstup nie je bezabariérový a výťah je oproti bytu na Dvoroch polovičný.

Rudolf Marman namietal, že bezbariérový prístup pre žiadateľku nebol dôležitý: „Jej syn má inkontinenciu tretieho stupňa a každý deň musí prať. U nás na komisii deklarovala, že prosí o byt s balkónom, aby mala kde sušiť prádlo. To bolo pre ňu podstatné, nie bezbariérový prístup. Chcem povedať už len jedno: mne je jedno, či je mačka čierna alebo biela, ale hlavne že chytá myši. A mne je jedno, či tam bude bývalý, terajší primátor, ja som volený občanmi Púchova a ja sa im chcem pozrieť do očí. Čestne a spravodlivo. A ja znovu opakujem, mne sa to prideľovanie čestné nezdalo a ja si dovolím tvrdiť, že ste do toho pána primátora namočili, lebo ste mu nepovedali pravdu a my sme vás s pánom Crkoňom žiadali, aby sme zvolali komisiu a ponúkli pani Lipkovej väčší byt, kým bol voľný. A vy ste ju nezvolali.

Primátor Rastislav Henek sa pokúsil diskusiu zastaviť s tým, že verejnosť bude informovaná cestou Púchovských novín: „Tento proces popíšeme, dáme do novín, lebo naozaj toto rezonuje v Púchove, takže dáme to do novín, dáme to v nezmenenej podobe tak ako to je, nebude sa to prepisovať, budú tam fakty, takže toto si ozrejmíme.

Lenže diskusia pokračovala a poslankyňa Hedviga Šulcová si svojským spôsobom vynútila reakciu aj od prednostky Evy Kvocerovej: „Vaše vystúpenia, pán primátor, sú zavádzajúce, prednostka tam čuší ako voš pod chrastou a je namočená do týchto káuz až po uši.

A tak si mikrofón vzala aj mestská prednostka Eva Kvocerová: „Niekoľko týždňov som osočovaná a špinená. Ja som pôvodne vôbec do toho nechcela zasahovať, pretože poznám to tu a jednoducho viem, aké je ľahké niečo vypustiť, tam pisálek niečo napíše a zverejní bez ohľadu na realitu a kauza takzvaná je na svete. Ja nie som členom ani komisie bytovej, absolútne nemám vplyv na zaraďovanie nejakých žiadateľov do poradovníka, sedia tam poslanci a tých sa treba pýtať, ako sa stalo, že tam niekoho zaradili či nezaradili. Sú tam prítomní, ak nevedia, o čom hlasujú, tak potom je to už iný problém. Každý súdny človek by si mal položiť otázku, ako sa ten poradovník zostavuje, kto o ňom hlasuje a pokiaľ tam niekto nemal byť, tak prečo ho tam tí členovia dali a zahlasovali zaňho. Prednostka nijakým spôsobom do tejto agendy nezasahuje a nemá žiadne kompetencie a s danou vecou nemám nič spoločné. Každý kto túto špinavosť živí, sa môže hanbiť. A divím sa, že môže kľudne večer si ľahnúť a zaspať.

Slovný úder smerom k poslancom však Eve Kvocerovej okamžite vracal Rudolf Marman: „A ja sa divím, že sa vy môžete pozrieť ráno do zrkadla. Keď toto tu verejne poviete, že s tým nič nemáte. Pre toto sme my poslanci s vami mali stretnutie a vyslovili sme vám nedôveru a nebudem to ďalej komentovať, lebo na to máme svoju dohodu. Ale ako tu môžete cigániť občanom Púchova, že vy s tým nič nemáte, keď ste pani Sliackej robili kúpnopredajnú zmluvu. Ona to verejne na komisii povedala. A pani Vavrová nám sama na komisii naznačovala, že je pod tlakom, že pani Sliacka za ňou chodí, že pani prednostka sa zaujíma o pani Sliacku. Pokiaľ viem, bola aj za pánom primátorom. Takže v Púchove je bežný štandard, že keď niekto budete chcieť predávať byt a chcete, aby vám niekto zdarma vypracoval kúpnopredajnú zmluvu, nech sa páči, pani prednostka vám ju urobí, ona má kopec voľného času.

Slovná prestrelka ešte chvíľu pokračovala. „Neskutočne klamete. U vás ma to neprekvapuje. To je ctihodný poslanec, ktorý dlhuje štátu tisícky eur a vyváža sa v aute. Je to divadlo neskutočné a ja verím, že ľudia si o tom urobia obraz. 20. júla som posielala kúpnu zmluvu Soni Kucejovej, ktorú som videla jediný raz v živote, keď bola u mňa s manželom v kancelárii a hovorili, že sú vo finančnej tiesni a berú si úver, tak som im chcela pomôcť a skutočne som im zmluvu vypracovala,“ skonštatovala Eva Kvocerová.

Rudolf Marman sa však jej reakciou nedal odbiť: „Pani Sliacka to verejne povedala na komisii, keď sme ju odhalili, že vlastní ešte 3-izbový byt. Sama nám tvrdila, že pani Kvocerová jej povedala, že žiadosť si už môže podať, pretože 3-izbový byt predáva a pomáha jej s kúpno-predajnou zmluvou. Takže vy sa tu nevyviňujte, že ste taká svätica.

K záverečnému extempore medzi Evou Kvocerovou a Rudolfom Marmanom treba dodať, že manželia Kucejovci kupovali byt v dome č. 1408 na Námestí slobody práve od Miroslavy Sliackej a kúpnopredajná zmluva vypracovaná Evou Kvocerovou bola asi vypracovaná kvalitne, keďže už začiatkom augusta dostali úver od Slovenskej sporiteľne na kúpu bytu.

V celej debate sa zabudlo už len na jednu maličkosť a síce na to, akým spôsobom sa vedenie púchovskej radnice dopracovalo k menu Miroslavy Sliackej pri hľadaní vhodného kandidáta na obsadenie funkcie odborného referenta – rozpočtára. Zvlášť, keď toto miesto bolo vytvorené ako úplne nové. Ale možno sa odpoveď dozvieme už o týždeň, keďže Rastislav Henek prisľúbil všetky fakty zverejniť v mestských novinách. Snáď na to nezabudne…

Rado Varga

Diskusia: 24
 1. Vlado hovorí

  Jasne ze s tým má prednostka spoločne, ako so všetkým čo sa deje, primátor je vo veľkej miere pod jej vplyvom.. Ona je skutočný šéf radnice, len ze ich huba neboli z toho ze oni nekradnu.
  Ak toto dokážu urobiť voči pani s chorým dieťaťom tak potom zábrany inde veľké mať nebudú. Veľa šťastia Henekovi v ďalších voľbách ak tam hodlá mať takýto tím ľudí.

  1. Robo hovorí

   Vlado,akoze co jej urobili,prideleny byt mala a ked spekulovala ma nič? Poslanci maju hajit zaujmy puchovcanov nie pristahovalcov. Vyrok,ze perie plienky a preto potrebuje balkon je smiesny. Kto v dnesnej dobe perie okadene plienky, na inkontinenciu su predpisane plienky. Cele trapne a Rudko na vrchole.

 2. Hero hovorí

  Primátora dostala pani s vetou, že má 5 deti a nežiada 2 izbak, len garsónku, aby mala kde byť.
  P. Sliacka ho dostala vetou: Som zvyknutá na určitý štandard v 1 izbaku nemám kam dať hračky pre dcéru. Pomohol jej s bytom a ešte jej vytvoril miesto rozpoctara na mestskom urade
  Srdcervuca situácia…
  Aj pani s 5 deťmi je zamestnaná na urade?
  Náš primátor je hrdina roku, zavolajte média, nech sa o tom dozvie celý svet.

  1. ivan hovorí

   Hero načo sa to tu stále rieši, koho to už zaujíma, mňa viac zaujímajú dlhy poslanca Marmana voči MÚ a to, ako bývalý dealer drog môže mesto , ako poslanec zastupovať.

 3. Radko hovorí

  Kvôcerová sa cíti špinená chúďatko,ale keď na katastri šafárila tak to sa necítila pošpinená??? Dobre jej Marman naložil :))) Henek nech sa preberie koho má po svojom boku. Voľby sa blížia a ona mu kladné body nepridáva.

 4. Blaža hovorí

  Nedá mi nezareagovať na tento problém. Opäť sa mi len potvrdilo ako pracujú novozvolení členovia nášho mesta. Po každých vyhratých voľbách nám všetci sľubujú ako všetko zmenia, ako sa budú správať spravodlivo voči nám občanom, aby sme nepociťovali krivdu a nespravodlivosť. Na tomto prípade je krásne vidieť ako sa pristupuje k „obyčajným“ občanom a ako k tým, ktorých treba za nejakých záhadných okolností okamžite riešiť. Takže vážení toto sme tu už mali, kedy „obyčajný“ občan bol v poradovníku na byt x-rokov a čakal a čakal. Tí „neobyčajni “ občania ani nevedeli, čo je poradovnik a zrazu mali kľúče od bytu v rukách. Pýtam sa? Takúto spravodlivosť si predstavujeme v roku 2017? A pani prednostka nech sa naozaj nevyvinuje, že ona s tým nič nemá. Predsa na každom úrade existuje hierarchia nadriadených a zároveň by mala existovať niekoľkonásobná kontrola, či rozhodnutie bolo správne, aby sa práve pre takéto spackane rozhodnutia ešte viac neublížilo práve „našim obyčajným občanom“. Myslím si, že všetci, ktorí rozhodujú a v budúcnosti budú rozhodovať o tak závažnej činnosti, ako je prideľovanie nájomných bytov, by si mali sami spytovať svedomie, či sú spokojní so svojím rozhodnutím a či sa môžu bez hanby a faloše pozrieť „obyčajnému“ občanovi do očí. Na margo pani Sliackej poviem len toľko, že túto pani nepoznám a po tomto ako sa zachovala ani nemám potrebu ju spoznať. Keby mala v sebe len trošku ľudskosti, ktorá si myslím, že by mala byť prvoradou vybavenosťou zamestnanca Mestského úradu, tak po prevalení všetkých uvedených skutočností by sama mala prísť za pani Lipkovou, ospravedlniť sa a ponúknuť jej pridelený byt. Toto už nechám na jej zváženie ako sa zachová. Ak je človek na pravom mieste, tak sa do toho bytu nenastahuje. Ak uprednostní svoje nadštandardné potreby, tak na Mestskom úrade v tom prípade nemá čo hľadať a myslím si , že bez funkcie rozpoctar sa mesto bez problémov zaobíde (keď sa zaobišlo doteraz). Ušetrené finančné prostriedky na jej mzdu môže mesto účelovo použiť napr. na zveľadenie Detského domova.

  1. OBCAN hovorí

   Sice pekne napisane ale ako z rozpravky – drviva vacsina je tam preto aby zabezpecila svoje rodiny nahrabali vytvorili klany a vycuciavali mestsky rozpocet – Ziacik kovacikova ranik henek hvizdak ……… a bez kvocerky sa tam ani listok nepohne a p.sliacka sa tam nastahuje bez mihnutia oka a budu sa smiat pri kave ako vy.dr.bali s danovnikmi – pretoze my sme im dobri iba na platenie dani a pokut a oni su tam na to aby si za ne uzivali

  2. Jarka hovorí

   To este neviete Blazenka, ako byvaly primator pridelil vlastnej matke byt, to sa kde riesilo, vtedy nahodou uz poslanec Marman nebol poslancom? Ako to riesil, ked vlastny matke prideli byt, kde byvala predtym, ako ho potrebovala?

 5. Radko hovorí

  Blaža výstižne a pravdivo napísané. Niet čo viac dodať. Asi iba toľko. Blaža na hrad
  🙂

 6. Blaža hovorí

  Radko, je milá Tvoja odpoveď ?, ale naše krásne Slovensko je už tak skorumpované, že na takéto posty sa horolezecky škriabu iba občania bez chrbtovej kosti a s veľmi silným žalúdkom, ktorým ide presne len o seba a nie o občana, tak ako to napísal OBCAN.
  Pani Jarka, neviem, či ste nadobudla dojem, že fandím pánu Marmanovi, to určite nie, ja som reagovala len na danú situáciu, ktorá sa odohrala pri prideľovaní nájomných bytov. Nič viac a nič menej v tom nehľadajte. Ak ste dobre čítala môj príspevok, tak hneď na začiatku sa odvolávam na novozvolení členovia nášho mesta, čím bolo myslené, tak ako ďalej píšem, že vždy po vyhratých voľbách. To znamená, že to čo sa deje dnes je len v „bledoružovej farbe“, čo za Michalca bolo v „modrej“.
  Môžem na záver skonštatovať len toľko, že nezávidím našej novonarodenej generácii, pretože ak sa nepodarí vykoreniť zloba, sebeckosť, arogantnost, nenávisť, závisť, povýšeneckost, rodinkárstvo, protekcia a mnoho ďalších negatívnych vlastností nás občanov, tak sa táto generácia nedočká žiadnej pozitívnej zmeny lepšieho života, ale len nešťastných ľudí žijúcich v tomto meste. A bohužiaľ čakáme už od roku 1989, že sme konečne demokraticky dospelí, ale zatiaľ sme tú dôležitú maturitnú skúšku nášho lepšieho a spokojnejšieho života ani v roku 2017 nedokázali zložiť.
  Budem len naďalej, ako asi väčšina našich občanov, naivne dúfať, že sa nami zvolení členovia nášho mesta spolu s poslancami začnú zaoberať konečne konkrétnymi záležitosťami, ktoré treba v meste Púchov riešiť a i napriek rozdielnym názorom hľadať optimálne riešenia (veď za to sú predsa platení a sami sa rozhodli túto činnosť vykonávať). Mala by väčšina z nich konečne dospieť a konečne odložiť kyblik s formickami a lopatkou, o ktorý sa stále sporia do pivnice, prípadne by sa toho mohli vzdať v prospech svojich detí alebo vnúčat. Určite sa budú z toho tešiť a pohľad na šťastné dieťa v šťastnom meste je niečo úžasné. Tak dúfajme, že to i my ešte zažijeme.?

  1. Darina hovorí

   Ci bude Havel,ci Pevel kazdy bude riesit svoje. Ale mne,ako obcanovi je uz na smiech taketo ,,kauzy“ citat,ak mali obe pridelene byty,tak prečo jednu obvinovat, sama som mala mensi a ziadost som mala s muzom o vacsi a mame uz vacsi. Pride mi to ako zbytocne nafuknutie veci,ved ani jedna z danych zien si sama nepridelila byt. Mala vziat dvojiizbovy vo Dvoroch a ziadat o trojizbovy,ked sa jej zdal maly,ak surne potrebovala mala prijat. Kto z nas by sa v dnesnej dobe niecoho vzdal,keby mal ,povedzme si otvorene,ani ja,ani vy,ale napisat vieme. Nikto nevie,kde je pravda,ale ak sa islo podla poradovnika a mala pani Lipkova byt podla vsetkeho skor ,tak co mala robit pani Sliacka,povedat,ze ona nechce a nepotrebuje,ked ziadali obe? Verte my uz mame trojiizbovy, mame deti a kolko je takych s jednym dietatom u nas v troizbovom, by ste sa cudovali,tak naco riesit,nic vynimocne jej nedali. Aspon jedna je Puchovcanka a kde v inom meste by pridelili osobe s trvalym pobytom mimo mesta byt,nikde. Kolko ludi dochadza do prace a kde im daju byt a nie este ,aby si vyberal.

   1. Blaža hovorí

    Pani Darinka, všetko čo ste napísala je váš pohľad na danú záležitosť a aj to ako by ste sa zachovala Vy, že tiež by ste sa nevzdala daného bytu. Je to všetko o charaktere daného človeka. My čo sme v živote už niečo zažili máme trochu iný pohľad a iné priority. Nezenieme sa za kariérou, majetkami a ďalšími konzervatívnymi vecami. Naše hodnoty života sú úplne niekde inde. Ale fandím Vám, aby ste si zachovala takýto postoj aj v budúcnosti.
    Vo svojom názore ste však pozabudli na jednu veľmi zásadnú a závažnú vec, že pani Sliacka trojizbový byt mala a predala ho. Zdá sa Vám toto spravodlivé? To znamená, že teraz si všetci predajme byty, budeme mať na kontách eurá a zároveň si požiadajme o nájomné byty a budeme všetci vysmiaty. Tu vôbec nejde o poradovník, ale o princípy, ktoré sa nedodržiavajú.

    1. Darina hovorí

     Pani Blazena, zda sa mi paradox,aby niekto predal byt,kde by platil len najom a inkaso a isiel do najomneho,mestskeho bytu,kde bude platit dvojnasobok,splacat istinu a mat zmluvu na 3roky a nic nebolo jeho. Naco by to robil niekto. Nemozete verit vsetkemu,co sa ,kde pise a tvrdit to,co nemate overene. Ak mala hypoteku, musela predsa doplatit uver v prvom rade nie mat na konte. Ako som pisala byvam v mestskom najpmnom byte a zrovna najlacnejsie byvanie to nie. Vy poznate danu pani,kedy tvrdite,ze ma na konte,alebo robite zavery podla toho ,co ste sa docitali?

     1. Blaža hovorí

      Pani Darinka, vidím, že ste plná zloby a na základe toho nemá význam Vám niečo komentovať. Prajem Vám len veľa šťastia v živote a aby ste sa Vy nikdy neocitla v takejto situacii. Komentovať články sa totiž dajú bez zlosti a nenávisti. Sme v demokratickom štáte a pokiaľ viem, tak máme aj slobodu slova. Svojím názorom predsa nikomu neubližujem. A ak Vás môj názor tak strašne rozčúlil, tak sa Vám ospravedlňujem. Viac sa k Vašim výrokom nebudem už vyjadrovať. Pekný deň.

 7. UfDuddy hovorí

  p. Henek Vy si naozaj myslite, ze vsetci ludia v Puchove su sprosti ako Vy a Vasa banda?
  Vase vedenie je totalne neodborne a Vas tim je plny skrachovancov.
  Aku doveryhodnost ma kontrola NKU, ked hlavna kontrolorka je zamestnankynou uradu? Jedine taku, ze si fakt myslite, ze vsetci sme sprosti.
  P. Kvocerovej a p. Karasovi uz Puchovcania povedali svoje nie a Vy ste z nich spravili svojich poradcov. O com vypoveda tento fakt? No o tom, ze Vam na ludoch nezalezi.
  Kecy o tom, ze chcete upravit medziludske vztahy a ze nie je vasim cielom povyhadzovat zamestnancov uradu a mestskych spolocnosti? Prosim Vas, uverejnite v puchovskych novinach kto pracoval a na akej pozicii na urade a v kazdej mestskej spolocnosti pred Vasim nastupom a skutocny stav dnes. Nezabudnite ani na PuTV. Nech maju ludia moznost si porovnat sluby s realitou. A tiez, ze nie je iba p.Sliacka, pre ktoru bolo zbytocne vytvorene miesto, ze su aj ini pribuzni a kamarati.
  P. Karas vy ste tolko popisali o bytovom podniku, ako sa da vsetko inak a lepsie. Uz ste zistili, ze Vase vizie navzdy zostanu len v rovine Vasej vlastnej fantasmagorie, ked ste sa vzdali pozicie konatela spolocnosti? Poslanci mesta su bud podplateni alebo uplne blbi, ked odobrili konatelstvo p. Andrejcikovi, kde jedneho skrachovanca strieda este vacsi. Jeho firma skoncila s este vacsou stratou ako ta Karasova. Ako mozu o najziskovejsej mestskej spolocnosti rozhodovat ludia, ktori neudrzali tu vlastnu? No jedine tak, ze niekomu to vyhovuje, ze ju takito skrachovanci privedu do krachu a nasledne odpredaju ako nefunkcnu (príklad PuTV).
  Ako odborne posobi p. Flimmel, stredoskolsky ucitel matematiky v puchovskych novinach na pozicii sefredaktor? No asi tak ako jahoda na strome.
  P. Svoboda ani nevie kam ma umiestnit kose na psie sr*cky, taky je to odbornik a pohnut rozumom tiez nevie. Kde je tych 15000€, co zmizlo z uctu technickych sluzieb?
  A p. Henek na priamu otazku, ze ci sa PuTV ide rusit, ste co odpovedali na zastupitelstve? Ze nie. A co ste spravili?
  P. primator nemate co robit na Vasom poste, S*riete si na vlastnu hlavu. Ste klamar a aj to zly.
  Obhajovat sa tym, ze aj za Michalca sa take veci diali je ubohe. Je to hanba – Vasa! Nedokazali ste nic ine, len napodobnovat Michalcove sposoby a este aj to robite zle. Vali sa na verejnost kauza za kauzou, na povrch sa vyplavuje cim dalej vacsia spina.

 8. lakomil hovorí

  páni Darina zabudla ste napísať že vám ten byt mesto predá za zlomok ceny. Tak počítam že tá pani Sliacka vie čo robí svoj predala a mestský byť si odkúpi za 15 000 € 🙂 Tak neoblbujte že prečo by mala ísť do horsieho a platiť viac za nájom. Povedzde tu všetkým kolko platíte ten nájom keď tak strašne nariekate?!

  1. Darina hovorí

   Lakomil,kto tu narieka, je rozdiel ked nieco splacate ,co nikdy Vase nebude,ale tymto komentarom ste nas vsetkych najomcov mestskych bytov potesil,ked sa daju podla Vas odkupit,zaujimave,ze na meste tvrdia opak, ako sa byty predavat nebudu. Skuste si zistit na mestskom bytovom podniku ceny najmov ,ked Vas to zaujima.

 9. lakomil hovorí

  Darinka samozrejme že sa predávajú a vo velkom stačí sa pozrieť na http://www.puchov.sk najst si tam predajne zmluvy mesta a tam ich je kopu 🙂 napr. taky jednoizbový byt za 7000€ atd…Tak neviem o čom tu tocite! Možno sa za Michalca nepredávali ale teraz za Heneka sa predavaju samozrejme že asi nemate to spravne meno aby vám to podpisal 😀

 10. lakomil hovorí

  Darinka tu : http://egov.puchov.sk/Default.aspx?NavigationState=778:0: V kolonke pre vyhľadávanie hore zadajte mestsky urad Puchov a najdete ich kopu 😀 🙂 to viete transparentnosť je coool

 11. UfDuddy hovorí

  Podla mojho nazoru je toto vedenie totalne neodborne…
  1. Aku doveryhodnost ma kontrola NKU, ked hlavna kontrolorka je zamestnankynou uradu?
  Podla mna ziadnu.
  2. P. Kvocerovej a p. Karasovi uz Puchovcania povedali svoje nie a p. Henek z nich spravili svojich poradcov.
  Tak trochu podraz, či?
  3. Reci o tom, ze sa upravia medziludske vztahy a ze nie je cielom povyhadzovat zamestnancov uradu a mestskych spolocnosti?
  Prosim Vas, uverejnite v puchovskych novinach kto pracoval a na akej pozicii na urade a v kazdej mestskej spolocnosti pred Vasim nastupom a skutocny stav dnes. Nezabudnite ani na PuTV. Nech maju ludia moznost si porovnat sluby s realitou. A tiez, ze nie je iba p.Sliacka, pre ktoru bolo zbytocne vytvorene miesto, ze su aj ini pribuzni a kamarati.
  4. P. Karas tolko popisal o bytovom podniku, ako sa da vsetko inak a lepsie. Uz asi zistil, ze jeho vizie navzdy zostanu len v rovine jeho vlastnej fantasmagorie, ked sa vzdal pozicie konatela spolocnosti?
  5. Poslanci mesta konaju nerozvazne,ked odobrili konatelstvo p. Andrejcikovi, kde jedneho skrachovanca strieda este vacsi. Jeho firma skoncila s este vacsou stratou ako ta Karasova. Ako mozu o najziskovejsej mestskej spolocnosti rozhodovat ludia, ktori neudrzali tu vlastnu?
  5. Ako odborne posobi p. Flimmel, stredoskolsky ucitel matematiky v puchovskych novinach na pozicii sefredaktor? No asi tak ako jahoda na strome.
  6. P. Svoboda ani nevie kam ma umiestnit kose na psie exkrementy, taky je to znalec mesta.
  Kde je tych 15000€, co zmizlo z uctu technickych sluzieb?
  7. p. Henek na priamu otazku, ze ci sa PuTV ide rusit, co odpovedal na zastupitelstve? Ze nie.
  Realita bola ina…

  Na verejnost sa vali kauza za kauzou, na povrch sa vyplavuje cim dalej vacsia spina…

  1. andrej hovorí

   UfDuddy perfektne zhrnuta ta estrada a cirkus na radnici v PU….. Ten Henej to je jedno velke sklamanie… urobil som chybu ze som mu dal svoj hlas

 12. DeKATTO hovorí

  UfDuddy, keby sa tu dalo dať Like, tak tvoj koment ich dostane hodne.
  Zabudol si na kauzu Louzeckeho, ktorý bral peniaze od hráčov, za to ze im vybavil nejaké to herné. Teraz je ukrytý v Bytovom podniku ako manager správy bytov. Som si skoro jazyk prehltol, ked som to videl. O futbale aspoň niečo vedel, ale čo môže učiteľ telesnej vedieť o správe bytov?

 13. Rasto hovorí

  A keď si ešte k tomu pridáte Školekov arogantný úškrn z masserati, ktoré si kúpil za naše dane…
  Dúfam, že už sa nenájde toľko hlupákov, ktorí zvolia tento cirkus na ďalšie 4 roky. Je to príliš drahé a smutné predstavenie….

 14. Marcypan hovorí

  Chlapci, zabudli ste este odmeny a notebooky pre poslancov spomenut. To bol tiez krok, ktory dokazal nezistny zaujem o dobro Puchova.
  Vsetky tieto kauzy sa podpisali na primatorovom zdravotnom stave. A teraz tomuto cirkusu bude velit naivny zastupca primátora…maliar a umelec Román Hvizdak.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.