Predpoveď sa naplnila do bodky: Luhový bol odvolaný!

0 159

Jeden rok a jeden týždeň vydržal vo funkcii konateľa mestskej obchodnej spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. Ľubomír Luhový. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva ho mimo pôvodného programu púchovskí poslanci z funkcie odvolali a za dočasného konateľa schválili súčasného prokuristu Štefana Ondričku. Luhového odvolanie nakoniec neprebiehalo tak hladko, ako si jeho iniciátori predstavovali. Vyžiadalo si to dokonca trojhodinové prerušenie rokovania.

Skupine poslancov, ktorá požadovala Luhového koniec na konateľskej stoličke, sa vypomstilo prílišné tajnostkárstvo, keď svoju iniciatívu utajovali pred verejnosťou, ale aj ostatnými kolegami do takej miery, že ani pri úvodnom schvaľovaní programu neprišli s návrhom na jeho zmenu. O takmer štyri hodiny neskôr si už uvedomili, že to bola chyba.

Po necelých troch hodinách rokovania mali poslanci za sebou štrnásť zo sedemnástich bodov programu a chystali sa prerokovať už len správy o činnosti jednotlivých mestských spoločností a absolvovať povinnú diskusiu a interpelácie. A vtedy to prišlo. Spočiatku nenápadne.

Z radov verejnosti sa o slovo prihlásil Peter Hazala, ktorý pôsobí ako vedúci hokejového družstva štvrtákov a na niektorých konkrétnych prípadoch poukázal na zlú komunikáciu medzi vedením klubu a rodičmi hokejistov. “Nespokojnosť vyústila do dvoch stretnutí rodičov a konateľa MŠK Púchov. Na tom prvom sa riešili rôzne námety, z ktorých väčšina zostala dodnes plávať niekde vo vetre. Ako príklad spomeniem napríklad jednotné oblečenie detí, kde rodičia museli kúpiť bundy za vlastné peniaze a MŠK nebolo ochotné prispieť ani na pripevnenie loga vlastného klubu na bundu.Na druhom stretnutí sa prejednával projekt hokejovej dvadsiatky v Púchove, čo hodnotím ako absolútne profesionálne nezvládnutú komunikáciu, jednak s odbornou verejnosťou, ale hlavne s dotknutou verejnosťou v meste,” uviedol Peter Hazala.

Ľubomír Luhový síce vo svojej reakcií oponoval, že nákupy vybavenia pre žiacke hokejové tímy sa uskutočnili, ale spochybnil to samotný hokejový manažér a mestský poslanec v jednej osobe Peter Žiačik, ktorý upozornil, že len na nákup hokejok sa čakalo takmer tri mesiace a nakoniec sa pre 200 hokejistov kúpilo 70 hokejok. “Pred pánom primátorom si povedal, že si sa podieľal na kúpe búnd. Nedal si anni jedno euro na to. Bol som za tebou s pánom Sivým dvakrát, aby si prispel aspoň na tie klubové znaky, ale aj to si odmietol, lebo že vraj nevieš, ako na tom stojíme,” znela jedna z výčitiek Petra Žiačíka.

Peťko, ty rozkladáš MŠK zvnútra. Ja som ťa učil, ako sa máš správať ako manažér. Keď som sa pýtal, čo treba zabezpečiť, tak si povedal: Kúp nám hokejky. Tie sa nakúpili. Teraz kýveš hlavou, prosím ťa, prestaň zo seba robiť debila!” – reagoval Ľubomír Luhový.

Primátor Rastislav Henek sa snažil diskutujúcich krotiť, ale aj ďalšie výmeny názorov boli plné invektív. V diskusií samozrejme nemohol chýbať ani názor bývalého športovo-marketingového manažéra futbalového klubu MŠK Púchov Rudolfa Marmana, ktorý Ľubomírovi Luhovému naznačil, čo si myslí o jeho manažérskych schopnostiach: “Manažérske schopnosti buď máš vrodené, alebo ich máš získané. ty ich nemáš a nikdy ich nezískaš, lebo si nedáš poradiť.

Poslankyňa Hedviga Šulcová netajila prekvapenie z vystúpenia svojich kolegov, keďže práve Peter Žiačík s Rudolfom Marmanom boli členmi výberovej komisie, ktorá pred rokom vybrala Ľubomíra Luhového spomedzi šiestich uchádzačov ako najvhodnejšieho manažéra na miesto konateľa MŠK Púchov.

To už s návrhom na odvolanie Ľubomíra Luhového z funkcie konateľa prišiel v mene skupiny poslancov Lukáš Raník, ktorý spomenul, že ako predseda dozornej rady MŠK Púchov vykonal v spolupráci s nektorými poslancami dôkladnú analýzu, na konci ktorej je návrh na zmenu konateľa: “Konštatujem, že súčasný konateľ MŠK Púchov už nezvláda organizačne zabezpečovať stále rastúcu náročnosť riadenia, vzhľadom na investičný plán MŠK Púchov a s tým súvisiaci ďalší výrazný plán úloh v procese riadenia navrhujem jeho odvolanie. Hlavné a nepriestrelné dôvody sú: ekonomické a riadiace schopnosti, personálne riadiace schopnosti, nulové investície do majetku MŠK, konateľské zlyhanie pri nevypovedaní zmluvy o poskytnutí dopravy na majstrovské zápasy pre hokejistov, realizácia nekvalitnej a neznámej značky Sportika pre futbalový klub MŠK Púchov v hodnote cca 25 000 eur a komunikačné zlyhanie h hokejovom klube.

Ĺubomír Luhový v ďalšej zo svojich reakcií naznačil, že snaha o jeho odvolanie je už dlhodobou záležitosťou: “Vôbec sa nestaviam do pozície geniálneho manažéra a človeka, ktorý nemá žiadne chyby, lebo keby som taký bol, tak by som sa začal sám so sebou nudiť. Už niekoľko mesiacov sa poriada hon na čarodejnice a stredobodom tejto pozornosti som jednoznačne ja. Ak niekomu vadím, tak nech to povie. Nech to povie na rovinu. Ja sa tu nebudem vyjadrovať ani k Petrovi Žiačíkovi, ani k Rudolfovi Marmanovi, lebo napríklad Rudo je pre mňa stratená nula. je to z tvojej strany len obyčajná pomsta za to, že si prišiel o miesto. Pán Mjartan ťa presne psychologicky popísal – bol si trikrát odstránený z futbalu, bol si odstránený z volejbalu, ty urobíš všetko pre to, aby sisa do klubu vrátil, kľudne aj cez šachy.

Poslanci sa už chystali na hlasovanie o navrhnutom uznesení, keď ich pribrzdila prednostka mestského úradu Eva Kvocerová: “V tomto bode je predpokladaná správa o činnosti jednotlivých mestských spoločností. Ak mali poslanci zámer odvolať konateľa, mali to zaradiť ako návrh do programu a odhlasovať, ale v rámci správy o činnosti hlasovať o odvolaní konateľa nie je podľa mňa právne v poriadku.

Podobný názor vyslovil aj mestský právnik Anton Školek a až po niekoľkých minútach sa podarilo nájsť v rokovacom poriadku ustanovenie, ktoré umožnilo poslancom odvolať Ľubomíra Luhového z funkcie ešte na tomto rokovaní mestského zastupiteľstva.

Podľa jedného z bodov rokovacieho poriadku je totiž možné doplniť program mestského zastupiteľstva aj po schválení pôvodného programu, ale len v prípade, že sa rokovanie preruší na viac ako tri hodiny. Takýto návrh na prerušenie rokovania podala poslankyňa Irenka Kováčiková, a keďže väčšina prítomných poslancov súhlasila, krátko po 19.00 hod. primátor Rastislav Henek rokovanie poslancov prerušil.

Tí sa do koncertnej sály malého župného domu vrátili o 22.00 hod., aby po krátkej diskusií vyniesli očakávaný ortieľ nad konateľskou budúcnosťou Ľubomíra Luhového. Štrnásť z osemnástich prítomných poslancov (chýbal Miroslav Kubičár) rozhodlo o jeho odvolaní, trojica Jarmila Andreánska – Hedviga Šulcová – Ján Riško sa hlasovania zdržali a Miroslav Bučko hlasoval proti zmene na konateľskej stoličke.

K tej došlo hneď na nasledujúci deň, kedy primátor Rastislav Henek na valnom zhromaždení spoločnosti v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva ustanovil do funkcie dočasného konateľa Štefana Ondričku.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.