Primátor Henek ocenil najlepších žiakov

0 103

Pri príležitosti končiaceho sa školského roka 2015/2016 ocenil primátor Rastislav Henek v priestoroch Malého župného domu 53 žiakov základných škôl, základnej umeleckej školy a CVČ Včielka, ktorí počas tohto školského roka dosahovali mimoriadne výsledky nielen v škole, ale aj v záujmovej činnosti.

Najvýraznejšie zastúpenie mala Základná škola Mládežnícka, ktorá na prijatie u primátora nominovala štrnásť žiakov. Figurovala medzi nimi úspešná riešiteľka biologickej olympiády, logických úloh a sudoku Bianka Sarah Húževková, ale aj výborní športovci Zuzana Kardošová či Tomáš Marcina.

V kvartete žiakov zo ZŠ s MŠ Slovanská samozrejme nemohla chýbať majsterka Slovenska v riešení sudoku Natália Chanová. ZŠ Gorazdova reprezentovalo viacero úspešných športovcov – Marek Čvirik, Adam Čvirik či Adam Lupták, pritom volejbalisti Alex Pusztay či Matej Turčáni si ocenenie nemohli osobne prevziať, keďže bojovali o celoslovenské tituly na trnavskej Kalokagatii.

Zo ZŠ Komenského prišla napríklad víťazka krajského kola olympiády v slovenskom jazyku Aneta Uherčíková, ale aj dvojica športovkýň Lucia Halušková – Kristína Kováčiková, ktoré snáď reprezentovali školu v každom jednom športe, ktorý existuje. Početné zastúpenie samozrejme mala Základná umelecká škola, ktorej žiaci sa postarali aj o sprievodný program celého podujatia.

Ocenenie si okrem iných prevzali speváčky Dominika Mičudová s Karin Riljakovou, ale aj akordeonisti Katarína Pantoková s Tomášom Palieskom. Z Centra voľného času prišla hasičská dvojica Terézia Srogončíková s Tomášom Kucejom, ale aj úspešní včelári Sabína Solíková – Matej Fojtík.

Primátor Rastislav Henek vo svojom príhovore k oceneným žiakom okrem iného povedal: “Dokázali ste, hoci ste ešte len žiaci, že viete, čo je zodpovedný prístup ku školským povinnostiam, k učeniu, vzdelaniu, súťaženiu, príprave na svoj budúci život. Pochopili ste, že škola je váš štart do budúcich študijných a pracovných rokov. Zo sledovania rôznych športových pretekov ste určite vypozorovali, že ak pretekár úspešne vyštartuje, má veľkú nádej na víťazstvo. Rovnako to platí aj v škole, no najmä v každodennom živote. Ziskom dobrých základov a vedomostí v našich školách si vytvárate veľký predpoklad na úspešné ďalšie štúdium. Každý, kto získa veľa vedomostí, pohybových a jazykových zručností, každý z vás má v sebe skryté a neobjavené takéto schopnosti. Tie sú akoby ukryté v tajnej záhradnej komnate, treba len nájsť ten správny čarovný kľúčik. Čarovným kľúčikom je škola a vzdelávanie.

Púchovský primátor upozornil na to, že k talentu je potrebné pridať aj disciplínu a vytrvalosť: “Na svete bolo veľa známych talentov, stratili sa však vtedy, keď chýbala disciplína a vytrvalosť. Opäť to môžeme prirovnať k športu – ak športovci nepočúvajú a neplnia pokyny trénerov, ťažko môžu získať nejaký úspech. Vašimi trénermi sú pedagógovia a vaši rodičia. Dbajte na ich pokyny a rady, pretože majú značné životné skúsenosti.

Všetci ocenení si potom z rúk primátora Rastislava Heneka prevzali diplom a ako vecný darček aj powerbanku.

Ocenení žiaci v školskom roku 2015/2016:

ZŠ MLÁDEŽNÍCKA
Andrej Pobežal, Bianka Sarah Húževková, Viliam Kozánek, Lívia Bajzová, Anna Malová, Tomáš Marcina, Martin Opát, Jakub Henek, Karin Mikušová, Samuel Bradáč, Zuzana Kardošová, Henrich Leško, Katarína Mišíková, Aneta Murínová

ZŠ s MŠ SLOVANSKÁ
Alexandra Oravcová, Natália Chanová, Mária Kráľová, Nina Rosinová

ZŠ GORAZDOVA
Marek Čvirik, Adam Čvirik, Alex Pusztay, Katarína Drábiková, Michaela Ďurišová, Barbora Jurovčíková, Matej Turčáni, Adam Lupták, Roman Berčík, Timea Zigová, Alexej Maslák, Lucia Kyčinová

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
Aneta Uherčíková, Emília Blahová, Linda Cehláriková, Lucia Halušková, Kristína Kováčiková, Martina Zeleňáková, Romana Halušková

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Matiáš Guzma, Gabriela Paganíková, Karin Riljaková, Alžbeta Pončíková, Jana Mária Gabčová, Valéria Šatková, Diana Lašáková, Kristína Potáčová, Filip Bačuvčík, Katarína Pantoková, Tomáš Paliesek, Dominika Mičudová

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VČIELKA
Terézia Srogončíková, Tomáš Kucej, Sabína Soliková, Matej Fojtík

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.