Primátorské ocenenia ku Dňu učiteľov v Púchove

0 159

Učitelia oslavujú svoj sviatok každý rok dvakrát. 5. október je Svetovým dňom učiteľov vyhláseným organizáciou UNESCO ako pripomienka prijatia Charty učiteľov, nuž a 28. marec je zasa „československým“ sviatkom všetkých učiteľov, keďže v oboch krajinách si v tento deň pripomínajú narodenie Jana Amosa Komenského. S odstupom dvoch dní si učiteľský sviatok pripomenuli aj v Púchove – primátor Rastislav Henek ocenil 29 pedagogických zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj v rámci správy Spoločného školského úradu.

Oceneným učiteľom sa tentoraz neprihovoril iba primátor mesta, ale z pozície moderátorky podujatia aj nová vedúca oddelenia školstva Mestského úradu v Púchove Renáta Holáková.

Jeden brept za druhým sprevádzal moderátorské počínanie novej vedúcej odboru školstva Renáty Holákovej.

Ste to práve vy, ktorí často formujete dieťa, nielen ako žiaka, ale hlavne ako človeka, ktorý sa pripravuje na svoju vlastnú životnú cestu. Naučiť, preskúšať, ohodnotiť získanú vedomosť by zvládol hádam každý, no pripraviť časovo-tematické plány, prehrýzať sa byrokraciou, balansovať na tenkej hrane spravodlivosti a objektívnosti pri známkovaní, to už je trocha horšie. Ale učiteľ, ak vidí vo svojej práci poslanie, to určite zvládne. Ba čo viac, s láskou a zanietením dokáže nadchnúť svojich mladých poslucháčov a motivovať nové generácie k tomu, aby išli v jeho stopách, alebo sa stali vedcami, umelcami, športovcami a inými osobnosťami,“ prihovorila sa prítomným pedagógom Renáta Holáková.

Svoje uznanie k práci pedagógov vyslovil aj primátor Rastislav Henek, ktorý sa všetkým poďakoval za ich svedomitú prácu a hlavne za to, že sú stále učiteľmi, hoci podmienky na ich prácu nie sú vždy ideálne.

Ja, ako aj väčšina poslancov mestského zastupiteľstva v Púchove si uvedomujeme váš veľký význam v spoločnosti, preto aj väčšia časť finančných prostriedkov z mestského rozpočtu ide počas tohto volebného obdobia na školy, na ihriská, na ich rekonštrukciu, aby sa zvýšil komfort výučby a mimoškolských aktivít nielen pre deti a ich učiteľov, ale aj pre rodičov a všetkých pracovníkov škôl,“ uviedol vo svojom príhovore púchovský primátor.

Návrhy na verejné ocenenie svojich zamestnancov každoročne podávajú riaditelia jednotlivých školských inštitúcií alebo školské rady. Pedagógovia sú oceňovaní predovšetkým za inovatívne metódy a postupy vo výchovno-vzdelávacom procese, za vytváranie nových učebných pomôcok a za celkový prístup nielen k žiakom, ale aj ku kolegom, rodičom a celej verejnosti.

Zaujímavosťou tohtoročného oceňovania bol výraznejší podiel mužov ako tomu bolo napríklad minulý rok, kedy z osmičky ocenených pedagógov základných škôl zastupoval mužov-učiteľov iba Peter Ruman zo ZŠ Gorazdova. Tentoraz si ocenenie prevzali Ivan Urban zo ZŠ Gorazdova, Miroslav Mudrák zo ZŠ J. A. Komenského, Jaromír Flaškár zo ZŠ Mládežnícka a Jozef Domanický zo ZŠ s MŠ Slovanská.

O sprievodný kultúrny program podujatia sa postarali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Púchove.

Ocenení boli aj učitelia z vidieckych základných škôl, ktoré spadajú do správy Spoločného školského úradu Púchov – primátorovi Rastislavovi Henekovi pri odovzdávaní vecných darčekov asistovali starosta Visolaj Vincenc Hrenák a starosta Záriečia Jozef Kollár. Mesto Púchov pri oceňovaní nezabudlo ani na pracovníkov Cirkevnej základnej školy sv. Margity a Súkromnej materskej školy Športovček.

Slávnosť svojimi tanečnými, recitačnými a hudobnými vystúpeniami podporili žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove. Jedinou škvrnou podujatia bolo množstvo breptov pri predstavovaní jednotlivých ocenených pedagógov v podaní Renáty Holákovej, ktorá pripravené podklady k moderovaniu očividne čítala až priamo v sále. Dokonca sa jej podarilo Ľudmilu Bučkovú z CVČ Včielka premenovať na Bučákovú a Stanislavu Remišovú zo ZŠ s MŠ Slovanská na Remšíkovú.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.