Púchov zatiaľ nevyužíva možnosti dané zákonom o hazardných hrách

0 7

Zákon o hazardných hrách dáva samosprávam možnosť vyčleniť 12 dní v roku, počas ktorých nebudú môcť herne a kasína prevádzkovať hazardné hry a tiež môžu rozhodnúť o tom, že herne budú od škôl, školských zariadení, či liečební vzdialené minimálne 200 metrov. Urobiť to musia do 31. októbra predchádzajúceho roka.

Mesto Ilava v tom má jasno, prijatím všeobecného záväzného nariadenia poslanci určili, počas ktorých dní nebudú môcť herne a kasína prevádzkovať hazardné hry. Dokonca sa mestské zastupiteľstvo jednohlasne zhodlo aj na regulácii umiestnenia herní na území mesta! Podľa prijatého všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2020 bude platiť povinná 200-metrová vzdialenosť umiestnenia herní nielen od škôl, ale aj zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadení pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovní mládeže. Takéto návrhy povinnej vzdialenosti na umiestnenie herní už majú viaceré mesta prijaté, iné čakajú na  prijatie.

Ide hlavne o také objekty, v ktorých sa primárne zdržujú alebo sú v blízkosti osoby mladšie ako 18 rokov. Práve táto skupina obyvateľstva sa vo všeobecnosti považuje z pohľadu hazardných hier za najľahšie ovplyvniteľnú skupinu obyvateľstva, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť a ochranu.

Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a  najbližším  vchodom  do  inej  herne,  budovy,  školy,  školského  zariadenia,  zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a do ubytovne mládeže.

Púchovskí poslanci môžu rozhodnúť o tom, že herňa v mestskom objekte Malého župného domu v blízkosti dvoch škôl bude minulosťou.

V Púchove sa pripravuje návrh – VZN č. 7/2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Púchov v určených dňoch v kalendárnom roku 2021. Čo sa ale týka podmienok umiestňovania herní na území mesta Púchov vo VZN zatiaľ chýba.

NÁVRH

 • Účelom všeobecne záväzného nariadenia je vo verejnom záujme regulovať  prevádzkovanie  hazardných  hier  a účasti  na  nich  zákazom prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 na území mesta Púchov.
 • Na účely tohto VZN sa pod pojmom „hazardné hry“ rozumie:
  a) stolové hry,
  b) hazardné hry na výherných prístrojoch,
  c) hazardné hry na termináloch videohier,
  d) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
  e) hazardné hry na iných technických zariadeniach,
  f) bingo,
  okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách.

Ustanovenie zákazu prevádzkovania hazardných hier

 • Zo zákona sa zakazuje prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 zákona o hazardných hrách (okrem prevádzkovania internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách) v dňoch:
  1. Veľký piatok,
  2. 24. a 25. december
  3. v čase trvania štátneho smútku,
  4. mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
 • Mesto  Púchov týmto  VZN  ustanovuje  ďalšie  dni,  počas  ktorých  je  zakázané prevádzkovať hazardné hry špecifikované v § 1  tohto VZN na území mesta počas kalendárneho roka 2021:
  1. 1.1.2021 Deň vzniku Slovenskej republiky,
  2. 6.1.2021 Zjavenie Pána (Traja králi),
  3. 29.8.2021 Výročie SNP,
  4. 1.9.2021 Deň Ústavy Slovenskej republiky,
  5. 1.11.2021 Sviatok všetkých svätých,
  6. 26.12.2021 Druhý sviatok vianočný.

 

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.