Púchovská televízia už vyprázdnila svoje štúdio

0 25

Osemnásť rokov fungovala v Púchove redakcia Púchovskej televízie. Najprv ako súčasť spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., aby sa od roku 2002 presunula s redakciou Púchovských novín pod novovytvorenú spoločnosť MEDIAL Púchov, s. r. o..

V roku 2008 bol komplex mediálnych spoločností doplnený o ďalšie dve, pričom firma MEDIAL TV, s. r. o. mala pre fungovanie Púchovskej televízie dôležitú úlohu – bola oficiálnym držiteľom licencie na digitálne vysielanie a zároveň výrobcom programov PúTV. Držiteľom licencie zostala, no programy už vyrába iná firma.

Z organizačných dôvodov bola rozpustená kompletná redakcia Púchovskej televízie a dnes už sú vyprázdnené aj priestory štúdia, z ktorého PúTV svojho času prinášala priame prenosy diskusných relácií. Ten posledný bol vysielaný 29. októbra 2014 a v predvolebnom dueli sa stretli kandidáti na primátora Pavol Crkoň, Marián Michalec a Rastislav Henek. Posledný z nich sa postaral o to, že podobné diskusie sa už z púchovského televízneho štúdia vysielať nebudú.

Tesne pred odchodom na svoju júlovú dovolenku zvolal primátor Henek sms správami vybranú skupinu poslancov, ktorej oznámil rozhodnutie rozpustiť redakciu Púchovskej televízie, pričom dočasný konateľ púchovských mediálnych spoločností Anton Školek bol poverený uzatvorením zmluvy na výrobu programov pre PúTV s Petrom Galovičom, riaditeľom konkurenčnej regionálnej televízie TV Považie.

Necelé tri mesiace predtým pritom Rastislav Henek na rokovaní mestského zastupiteľstva svoj zámer zapieral.

Šumy o zániku redakcie totiž prenikli medzi pracovníkov PúTV, ktorí sa prostredníctvom poslanca Petra Bílika pýtali, v akom časovom horizonte majú počítať s výpoveďami. “Absolútne nerozumiem tejto otázke, ktorá tu bola daná. Ak sú tu nejaké pochybovania, dá sa to vyriešiť aj iným spôsobom, nie takto teatrálne, prísť, opýtať sa, takže nerozumiem tejto otázke,” vyjadril sa pred poslancami i pred prítomnými pracovníkmi Púchovskej televízie primátor Rastislav Henek.

Kým bol primátor na dovolenke, v púchovských mediálnych spoločnostiach sa prepúšťalo. Oznámiť zamestnancom čarovnú formulku “ste nepotrební” dostal na starosť dočasný konateľ Anton Školek, ktorý ešte vlani v septembri pred televíznymi kamerami vyhlasoval, ako sa na prácu s ľuďmi v mediálnej brandži teší. Ústne oznámenie o výpovediach si dotknutí pracovníci PúTV doslova museli od Školeka vypýtať. Stalo sa tak 11. júla 2016, ale to ešte nemal v rukách rozhodnutie spoločníka o pripravovaných organizačných zmenách. To bolo vyhotovené až o tri dni neskôr. Kto však toto rozhodnutie podpísal v Henekovej neprítomnosti, nateraz ostáva záhadou.

Každopádne ku koncu júla prišli o prácu redaktori Peter Hudák a Barbora Krchňavá a kameramani Miloš Žatko s Petrom Krankušom. Peter Hudák ako otec troch školopovinných detí a Miloš Žatko dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. O mesiac neskôr ich nasledovala z pozície pracovníčky videotextu Jana Kuchtová, mama dvoch detí a treba pripomenúť, že na osudový verdikt ešte čaká na materskej dovolenke s dvojročnými dvojičkami Veronika Klobučníková.

Podľa niektorých účastníkov júlovej schôdzky primátora s vybranými poslancami sa o týchto menách vôbec nehovorilo. jednoducho asi nestáli za reč. Z funkcie šéfredaktorky PúTV sa porúčala aj Tatiana Moravcová, ktorá dovtedy bola riadením spoločností MEDIAL TV, s. r. o. a MEDIAL IN, s. r. o. poverená.

Predseda ekonomickej komisie Daniel Lako zdôvodňoval organizačnú zmenu nízkym pracovným vyťažením pracovníkov PúTV. Spomínanú analýzu o nízkej efektivite vypracoval Peter Galovič a ešte si za ňu nechal aj zaplatiť. Dosiahol to, čo prípravou analýzy sledoval – presun výroby vysielania Púchovskej televízie do Považskej Bystrice.

Ústnu ponuku na to dal už v septembri minulého roka, zhodou okolností na tom istom rokovaní mestského zastupiteľstva, kde sa prvý raz stal dočasným konateľom mediálnych spoločností Anton Školek. Poslanci mu koncom marca mandát museli predĺžiť, keďže imaginárna pracovná skupina okolo Daniela Laka ešte nestihla dokončiť práce s vytvorením jednej silnej servisnej spoločnosti.

V ten istý deň ako Anton Školek získal rozhodnutie spoločníka o organizačných zmenách v Púchovskej televízii, podpísal s Petrom Galovičom aj zmluvu o poskytovaní mediálnych služieb. Pre potreby spolupráce s púchovskou samosprávou si Peter Galovič kúpil 10. júna 2016 existujúcu voľnú eseročku a premenoval ju na MEDIA POVAŽIE, s. r. o.. Jej partnerom je mestská spoločnosť MEDIAL TV, s. r. o., ktorá každý mesiac prijme z mestského rozpočtu 4 125 eur. A z týchto peňazí presne 3 550 eur zaplatí firme Petra Galoviča.

Ten sa v zmluve zaviazal vysielať 30 minút týždenne reportáže o najaktuálnejšom dianí v Púchove, vyrobiť a odvysielať minimálne šesť kultúrno-spoločenských relácií s názvom “Na Považí” a raz ročne zabezpečiť pre predstaviteľov samosprávy vysielací priestor v diskusnej relácií “Na rovinu”. To všetko vo vysielaní TV Považie. Okrem toho sa zaviazal z vyrobených materiálov zabezpečiť aj prevádzku vysielacieho pracoviska Púchovskej televízie v nezmenenom rozsahu.

Pôvodne Peter Galovič ponúkol Mestu Púchov služby za 3000 eur mesačne. To bola ústna ponuka zo septembra minulého roka. Návrh zmluvy z júla už znel na 3400 eur mesačne, nuž a Anton Školek s ním nakoniec uzavrel obchod za 3550 eur mesačne. Ak sa pýtate, kde sa v priebehu pár dní nabral 150-eurový rozdiel, tak vedzte, že Galovičova firma MEDIA POVAŽIE, s. r. o. si prenajala miestnosť o výmere 20 m2, kde mala doteraz svoje sídlo podstatná časť technického zázemia vysielacieho pracoviska PúTV. To všetko za 105 eur mesačne.

Prenajatá je aj časť techniky, lenže táto zmluva ostala zatiaľ utajená. Spomínaných 20 metrov štvorcových v budove na Námestí slobody je dnes jediným dôkazom o tom, že tu viac ako pätnásť rokov sídlila Púchovská televízia. Jej zvyšné priestory boli v priebehu augusta vypratané.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.