Púchovskí poslanci si odhlasovali maximálne odmeny, ktoré sa budú každoročne zvyšovať

1 73

Odmeňovanie púchovských poslancov sa po dvoch rokoch opäť mení. Kým ešte v roku 2016 mestskí poslanci zarábali ročne od 400 do 800 eur podľa účasti na rokovaniach mestského zastupiteľstva či odborných komisií, po novom každý z devätnástich mestských zastupiteľov ročne zarobí viac ako 2 800 eur. Rozhodli o tom oni sami na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva, keď schválili úpravu zásad odmeňovania volených orgánov mesta. Zatiaľčo v posledných dvoch rokoch poberali poslanci paušálnu mesačnú odmenu 190 eur, od 1. marca 2019 je ich odmena naviazaná na výšku základného primátorského platu a mesačne predstavuje čiastku 237 eur.

Systém poslaneckého odmeňovania v Púchove sa razantne zmenil začiatkom roka 2017, kedy poslanec Pavel Melišík prišiel s návrhom na zavedenie paušálnych poslaneckých odmien vo výške 300 eur mesačne. Po kritike zo strany verejnosti bol tento návrh nakoniec okresaný na 190 eur mesačne s tým, že vždy v závere roka si poslanci mohli ešte na návrh primátora odklepnúť mimoriadne ročné odmeny.

V roku 2017 to bolo 300 eur a o rok neskôr 130 eur. Táto suma už nemohla byť vyššia, pretože vlani vstúpila do platnosti novela zákona o obecnom zriadení, ktorá limitovala výšku poslaneckých odmien v obecných a mestských samosprávach. Zákon hovorí, že maximálna výška odmeny, ktorú možno poskytnúť v kalendárnom roku poslancovi, je najviac jeden mesačný plat primátora bez navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Poslanec Ján Riško bol už pred dvomi rokmi proti razantnému zvýšeniu poslaneckých odmien. Aj teraz zostal v snahe o zmrazenie odmeňovania poslancov osamotený.

Na základe novely zákona o obecnom zriadení tak boli novelizované aj Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov a predložené na schválenie púchovským poslancom na februárové rokovanie mestského zastupiteľstva.

Z doterajších zásad „vypadla“ čiastka 190 eur a bola nahradená sumou rovnajúcou sa jednej dvanástine mesačného platu primátora, čo v tej chvíli predstavovalo cca 223 eur.

Aj keď sa zdalo, že všetci poslanci, ktorých si primátorka Katarína Heneková zvoláva pred rokovaniami mestského zastupiteľstva na pracovné stretnutia, sú na novom systéme odmeňovania dohodnutí, predsa len tomu tak nebolo. S nárastom poslaneckých odmien na maximálnu možnú hranicu sa nestotožnil poslanec Ján Riško.

V roku 2017 sme menili tieto pravidlá a stanovila sa výška 190 eur mesačne v hrubom. Nemyslím si, že na začiatku volebného obdobia, kedy tu riešime vhodné použitie každých tisíc eur, by sme mali tieto odmeny zvyšovať. Preto si dovolím podať pozmeňujúci návrh a síce v takom znení, aby boli poslancom aj naďalej vyplácané odmeny vo výške 190 eur mesačne,“ rozprúdil diskusiu medzi poslancami Ján Riško.

Na jeho návrh zareagovali viacerí poslanci, okrem iných aj viceprimátor Lukáš Ranik: „Ja to považujem zo strany kolegu Riška za alibistické, keďže takýto návrh nepredložil ani na poslaneckom grémiu, ani na mestskej rade, ktorej je členom. Hlavný dôvod, prečo je to takto nastavené – aj po diskusii s poslancami a zamestnancami mestského úradu – je, aby tam bol všeobecný vzorec, aby sa k tomu v budúcnosti už nikdy nemuseli poslanci vracať a sami sebe schvaľovať platy. Tak sa priebežne upravuje plat primátora a rovnakým spôsobom sa budú upravovať poslanecké odmeny.“

Ján Riško sa ohradil voči tomu, že návrh si odkladal až na rokovanie mestského zastupiteľstva. „Pokiaľ si spomínate, na grémiu som povedal, že som proti návrhu na zvýšenie poslaneckých odmien a rovnako som to povedal aj na mestskej rade. Deklaroval som svoj záujem zachovať súčasný status poslaneckých odmien na úrovni 190 eur. Jedna dvanástina primátorského platu je strop, ktorý výška poslaneckej odmeny nesmie presiahnuť a nie vo všetkom musíme ísť predsa na maximum. Aj pred chvíľou sme pri schvaľovaní dotácie pre psychologicko-poradenské centrum navrhovanú sumu krátili. Takže nič nebráni tomu, aby sa poslanecké odmeny valorizovali, ale nemusí to byť za každú cenu jedna dvanástina primátorského platu, ale pokojne jedna trinástina alebo jedna pätnástina. Ja nehovorím o tom, že chcem zobrať poslancom odmeny, ja ich chcem len zachovať na úrovni, ako boli schválené v roku 2017, pretože už vtedy som deklaroval, že to zvýšenie bolo výrazné,“ vysvetlil svoj zámer Ján Riško.

V poslaneckom hlasovaní však márne čakal na podporu svojich kolegov, za vlastný návrh, ktorým by sa zmrazili poslanecké odmeny na doterajšej úrovni, hlasoval iba on sám, ostatní kolegovia hlasovali proti alebo sa hlasovania zdržali. Nové zásady odmeňovania volených orgánov Mesta Púchov boli vzápätí prijaté drvivou poslaneckou väčšinou, len spomínaný Ján Riško bol podľa očakávania proti ich prijatiu.

Už týždeň po schválení nových zásad odmeňovania bolo rozhodnuté, že zvýšenie poslaneckých odmien bude v tomto roku dvojité. Po poslaneckom hlasovaní stúpli zo 190 na 223 eur a po zverejnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2018 už dokonca na 237 eur.

Práve zvýšenie priemernej mzdy z 954 eur na 1013 eur totiž ovplyvnilo výšku základného primátorského platu, ktorý tak náhle stúpol z 2681 na 2847 eur. Nuž a jedna dvanástina z tejto sumy je cca 237 eur. Ak porastie priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve podobným tempom aj v budúcich rokoch, na konci volebného obdobia by mali púchovskí poslanci mesačne zarábať 275 eur.

A aké budú dopady zvýšenia poslaneckých odmien na mestský rozpočet, ktoré sa priamo na rokovaní mestského zastupiteľstvo nechcelo nikomu bližšie konkretizovať? Vlani bola napríklad pôvodne na odmeny v rozpočte rezervovaná suma 30 000 eur, ale nakoniec sa z mestského rozpočtu minulo viac ako 43 500 eur. Aj v tomto roku je v mestskom rozpočte na poslanecké odmeny rezervovaných len 30 000 eur, pričom už dnes je zrejmé, že celková čiastka na tento účel presiahne 50 000 eur.

Pripravil Rado Varga

1 komentár
  1. prasce hovorí

    ved robia omnoho viac ako v roku 2017 tak si zasluzia 😀

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.