Púchovský kataster nestíha zvládať zákonné lehoty

0 212

Už niekoľko týždňov nestíha katastrálny odbor Okresného úradu v Púchove zvládať zákonné lehoty pre zápis kúpnych alebo darovacích zmlúv do katastra nehnuteľností. Dôvodom je absencia dvoch kľúčových postáv – vedúceho odboru a vedúceho oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam. Problém nastal po novembrových komunálnych voľbách – bývalá vedúca oddelenia Katarína Heneková sa stala primátorkou a na pozíciu prednostky zlákala svoju bývalú nadriadenú Ivetu Brindzovú. Tá k 31. januára 2019 podala výpoveď a na pozícii vedúcej katastrálneho odboru Okresného úradu v Púchove skončila.

Už po odchode Kataríny Henekovej sa katastrálny odbor ocitol v personálnej tiesni, ktorú výpoveď zo strany Ivety Brindzovej ešte viac zvýraznila. Podľa stanoviska tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR sa bývalá vedúca odboru snažila o zabezpečenie adekvátnej náhrady za vedúcu oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam.

Bývalá vedúca katastrálneho odboru zabezpečila adekvátnu náhradu za vedúceho právneho oddelenia, zamestnanec ale ukončil pracovný pomer ku koncu marca 2019. Tento pracovník už pri nástupe na katastrálny odbor disponoval vkladovými skúškami, keďže v minulosti pracoval na katastrálnom odbore v Trenčíne. Výpoveď dal v skúšobnej dobe, keďže dostal ponuku zo súkromnej sféry,“ informovalo tlačové oddelenie Ministerstva vnútra SR.

To zároveň priznalo časové prieťahy pri zápise vkladov do katastra nehnuteľností, ale očakáva, že už v najbližšej dobe sa situácia zmení: „Na katastrálnom odbore začala od 15. mája 2019 pracovať na pozícii vedúceho právneho oddelenia nová pracovníčka. Vzhľadom k situácii a dodržaniu zákonných postupov nebolo možné zrealizovať skorší nástup (časové lehoty, výberové konanie …). Keďže na Okresnom úrade v Púchove momentálne nikto nedisponuje vkladovými skúškami, bude potrebné, aby nová vedúca právneho oddelenia tieto skúšky podľa zákona absolvovala čo najskôr. Na základe dohody o výpomoci – v minulosti Okresný úrad Púchov vypomáhal Okresnému úradu Myjava – v rámci Trenčianskeho kraja púchovskému katastru vypomáhajú okresné úrady v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a v Ilave. V súčasnej dobe sa čaká na vyhlásenie výberového konania na vedúceho katastrálneho odboru. Situácia s vkladmi na Okresnom úrade v Púchove sa zlepší až potom, keď budú povoľovať vklady do katastra nehnuteľností dvaja oprávnení pracovníci a čiastočne vypomôžu už spomenuté okresné úrady.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.