Púchovský okres zaznamenal najmenej rozvodov v Trenčianskom kraji

0 0
Štatistika, ktorá teší

V roku 2017 v Trenčianskom kraji uzavrelo manželstvo 3 368 párov, čo je 10,8 % z celkového počtu sobášov na Slovensku. Najviac od vzniku kraja. V absolútnom vyjadrení je medziročné zvýšenie o 107 sobášov a o 593 viac ako pred dvadsiatimi rokmi. Hrubá miera sobášnosti, teda počet sobášov na 1 000 obyvateľov stredného stavu, tvorí 5,7 ‰ a vzrástla oproti roku 2016 o 0,2 bodu. Medzikrajovo najvyššia hrubá miera v sobášnosti bola v Bratislavskom kraji 6,8 ‰, najnižšia bola v Banskobystrickom kraji 5 ‰.

Kde je najviac sobášiacich sa?

V absolútnych číslach najviac zosobášených párov v našom kraji bolo v okrese Prievidza 746, najmenej v okrese Myjava 150. Podľa hrubej miery sobášnosti najviac sobášov na 1000 obyvateľov bolo v minulom roku uzavretých v okrese Považská Bystrica 6,3 ‰ a najmenej v okrese Bánovce nad Bebravou 4,6 ‰.

Manželstvá uzatvárame vo vyššom veku

Naďalej pokračuje trend zvyšovania priemerného veku pri vstupe do manželstva. A to u mužov aj u žien. V sledovanom roku dosiahol v Trenčianskom kraji priemerný vek mužov pri sobáši 34,4 a u žien 31,5 roka. Za posledných 20 rokov sa tak priemerný vek mužov i žien pri vstupe do manželstva zvýšil zhodne o 7,2 roka. Okres Myjava zaznamenal najvyšší priemerný vek ženícha 35,6 roka a nevesty 32,3 roka v kraji. Naopak najnižší vek snúbencov bol v okrese Púchov 30,2 roka.

Rozvodov je menej

I keď na Slovensku, po osemročnom klesajúcom trende, počet rozvodov opäť medziročne stúpol, v Trenčianskom kraji sme zaznamenali pokles. V roku 2017 sa v kraji rozviedlo 1 082 manželstiev, čo je o 35 menej než v predchádzajúcom roku. Hrubá miera rozvodovosti v kraji poklesla na úroveň 1,8 ‰, čo je o 0,1 bodu menej ako v roku 2016. Na sto sobášov pripadlo 32,1 rozvodu, čo dlhodobo prekračuje priemer Slovenska.

Podľa medziokresného porovnania v kraji je najviac rozvodov na sto sobášov v okrese Bánovce nad Bebravou 39 %, ďalej nasleduje okres Nové Mesto nad Váhom 38,3 % a tretím v poradí rozvodovosti je okres Prievidza 35 %. Najmenšia rozvodovosť je v okrese Púchov 23,7 %. Priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode je na úrovni 15,8 roka. V okresoch kraja sa pohybovala od 14 rokov v okrese Myjava a Bánovce nad Bebravou do 17 rokov v okrese Púchov, Trenčín a Prievidza. Priemerný vek mužov pri rozvode za kraj bol 43,6 a žien 40,8 roka.

Druhý najvyšší podiel manželstiev s maloletými deťmi medzi krajmi SR

V kraji bolo rozvedených 681 manželstiev s maloletými deťmi, čo predstavuje 62,9 %. Priemerne na rozvedené manželstvo s nenulovým počtom maloletých detí pripadlo 1,5 dieťaťa. Najvyšší podiel rozvedených manželstiev s maloletými deťmi bol v okrese Považská Bystrica 71 % a Myjava 68,8 %, najnižší v okrese Prievidza 57,1 % a Nové Mesto nad Váhom 55,4 %.

A aké boli najčastejšie príčiny rozvodov

Najčastejšou príčinou rozvratu manželov v kraji, tak na strane mužov, ako aj na strane žien, bola rozdielnosť pováh, názorov a záujmov 60 %. Z ostatných atribútov rozvodov bola nevera príčinou v 10,2 % u mužov a v deviatich percentách u žien.

Ing. Pavol Arpáš, riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.