Novinky so značkou

štatistiky úrad

Púchovský okres patrí v kraji k najmladším

Podiel poproduktívneho obyvateľstva v kraji opäť stúpol Demografický vývoj Trenčianskeho kraja nám už dlhodobo poukazuje na nepriaznivé výsledky v demografickom vývoji. K 31. 12. 2017 žilo v Trenčianskom kraji 79 961 detí vo veku 0 - 14…