Rozhodnú o novom primátorovi hlasy zahraničných robotníkov?

11 24

O necelé dva týždne sa uskutočnia v Púchove komunálne voľby a všetko nasvedčuje tomu, že pôjde o najvyrovnanejšiu voľbu primátora v doterajšej histórii. Už pred štyrmi rokmi rozhodlo v prospech Rastislava Heneka len necelých šesťdesiat hlasov a je možné, že tentoraz bude odstup medzi dvomi najúspešnejšími kandidátmi ešte menší. Navyše reálnu šancu vyhrať voľby majú minimálne štyria z deviatich ohlásených kandidátov. Rozhodnúť teda môže akákoľvek maličkosť, ale aj dobre zorganizovaná skupina voličov. Takou by mohla byť aj skupina rumunských a srbských cudzincov, ktorí prišli do Púchova za prácou a prekvapujúco rýchlo tu získali aj trvalý pobyt a tým aj volebné právo.

Mestská volebná komisia navyše aktuálne vedie spor so zapisovateľom komisie Radoslavom Machanom, v ktorom volebnom okrsku táto cudzinecká „partička“ bude môcť voliť.

Hlasovať v novembrových voľbách môžu nielen Slováci, ale aj cudzinci. Musia spĺňať dve podmienky – plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci, pričom voliť môže každý len v mieste svojho trvalého pobytu. Cudzincov, ktorí žijú v Púchove už viac rokov, lebo tu majú svoje „slovenské“ rodiny a vďaka tomu získali trvalý pobyt, je niekoľko desiatok. Tí v drvivej väčšine majú trvalý pobyt v mieste svojho bývania.

Potom tu však máme skupinu cudzincov, ktorí prišli do Púchova za prácou v posledných mesiacoch a už disponujú trvalým pobytom, ktorým je sídlo ohlasovne mestského úradu. Bývajú teda síce v ubytovniach pre zamestnancov, ale sídlom ich trvalého pobytu je budova mestského úradu č. 821 na Štefánikovej ulici. Je prakticky nemysliteľné, aby si takíto cudzinci bez rodinných väzieb na Slovensku dokázali vybaviť trvalý pobyt samostatne.

Všetko nasvedčuje tomu, že cudzinecká polícia na nich prihliadala s tzv. osobitným zreteľom. Kto sa oň postaral, nateraz nevedno, ale dá sa predpokladať, že tento konkrétny človek – pravdepodobne z podnikateľskej brandže – má eminentný záujem na využití volebného práva, ktoré sa s pridelením trvalého pobytu spája.

O situáciu sa už začala zaujímať aj mestská volebná komisia, keďže do zoznamu volebných obvodov a príslušných volebných okrskov nebola zaradená spomínaná budova Mestského úradu na Štefánikovej ulici č. 821. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 pritom schvaľovalo mestské zastupiteľstvo na poslednú chvíľu – iba štyri dni pred vypršaním lehoty, konkrétne 13. augusta 2018.

Radoslav Machan je zodpovedný za to, že v pôvodnom návrhu na určenie volebných obvodov chýbalo sídlo mestského úradu na Štefánikovej ulici. Dnes odmieta rešpektovať uznesenie mestskej volebnej komisie.

Tvorca návrhu – vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslav Machan ubezpečoval všetkých poslancov, že pri rozvrhnutí počtu poslancov ako aj volebných obvodov nedochádza oproti minulosti k žiadnym zmenám. Len opomenul poslancom oznámiť, že úmyselne z návrhu vyškrtol budovu č. 821 na Štefánikovej ulici, ktorá je sídlom mestského úradu a v jej ohlasovni má registrovaný trvalý pobyt niekoľko stoviek ľudí s volebným právom.

Samotný Radoslav Machan bol primátorom mesta Rastislavom Henekom menovaný za zapisovateľa mestskej volebnej komisie. Jej členovia na svojom zasadnutí 3. októbra 2018 zistili závažný nedostatok v schválenom návrhu volebných obvodov.

Členovia mestskej volebnej komisie na svojom zasadnutí 3. októbra zistili závažný nedostatok pri určení volebných obvodov, a to absenciu adresy Mestského úradu v Púchove, t. j. Štefánikova 821 v ktoromkoľvek z určených volebných obvodov, pričom táto adresa je v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov adresou občanov bez trvalého pobytu na účely zápisu do zoznamu voličov,“ vysvetľuje spornú situáciu predsedníčka mestskej volebnej komisie Daniela Luhová.

Prítomní členovia komisie sa po predchádzajúcej diskusii rozhodli zistený nedostatok zhojiť a jednomyseľne prijali uznesenie, ktorým schválili zaradiť nikde neuvedenú adresu Mestského úradu Púchov, t. j. Štefánikovu 821 do volebného obvodu č. 4 (volebný okrsok č. 7).

O dva týždne neskôr zverejnil Radoslav Machan ako zapisovateľ mestskej volebnej komisie na webovej stránke mesta Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre oprávnených voličov s trvalým pobytom vedeným na Mesto Púchov, v ktorom sa v rozpore s uznesením prijatým mestskou volebnou komisiu týmto voličom oznamuje, že majú voliť vo volebnom obvode č. 5 (volebný okrsok 8).

Podľa Daniely Luhovej zapisovateľ mestskej volebnej komisie na žiadnom z predchádzajúcich rokovaní komisie o svojom zámere neakceptovať predmet- né uznesenie neinformoval.

Mestská volebná komisia sa opäť stretla v stredu 17. októbra 2018 a žiadala od Radoslava Machana vysvetlenie jeho postupu, ktorým nerešpektoval uznesenie volebnej komisie. Radoslav Machan svoje konanie zdôvodnil tým, že rozhodnutie volebnej komisie je nulitné a on ním nie je viazaný, pričom na vyžiadanie predložil zoznam volebných obvodov podpísaný Rastislavom Henekom, kde bola adresa Štefánikova 821 dopísaná ručne do obvodu č. 5 s dovetkom, že ide o opravenú chybu v písaní.

Mestská volebná komisia následne prijala uznesenie, v ktorom skonštatovala porušenie prijatého uznesenia z 3. októbra. Zároveň požiadala primátora mesta o zabezpečenie splnenia uznesenia a bezodkladné stretnutie. S prosbou o pomoc sa Daniela Luhová v mene mestskej volebnej komisie obrátila aj na poslancov mestského zastupiteľstva.

Či tí dokážu zozbierať dostatočný počet podpisov na zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva za účelom vyriešenia spornej situácie je dnes v preddušičkovom a hlavne predvolebnom čase veľmi otázne.

Rado Varga

Diskusia: 11
 1. Peter hovorí

  Na toto je len jedna odpoveď – zamestnanci dosadení za Heneka sú totálne neschopní jedinci…. bodka

 2. strudlicka hovorí

  Nerada to priznávam, ale máte pravdu Peter. Hambím sa, že som volila p. Heneka.

 3. Lego hovorí

  Ja sa ani nečudujem, že nastala takáto patová situácia. Čo môžem očakávať od „tak dokonalého“ právnika ako je pán Machan. Nemá predsa čas sa venovať tak závažným veciam Mesta Púchov. Veď Púchov neznamená pre neho nič, okrem výplaty, ktorú mu vypláca pán primátor. Ako môže človek zo Žiliny, dosadený p. Skolekom zastupovať záujmy puchovcanov, keď k Púchovu nemá žiaden vlastenecký vzťah? Pre neho je Púchov len oslik otras sa. Je to hanba, že takýto človek dopustil, aby opäť v Púchove nastal chaos pred voľbami. Natíska sa otázka: Je to zámer, aby takýmto nehanebným spôsobom opäť vyhral miesto primátora určitý kandidát? Dúfam, že sa nebude opakovať transparentná voľba primátora spred štyroch rokov. Viem veľmi dobre ako pán Henek vyhral voľby. Nie preto, že bol nezávislý, mladý, perspektívny človek. Ale keby nemal za sebou dvoch podnikateľov v meste, ktorí mu tú predvolebnú kampaň zabezpečili, tak určite by nevyhral o pár hlasov pred Michalcom. Toto je tá transparentnosť. A ukazuje sa, že opäť našli spôsob ako transparentne zvoliť svojho kandidáta. Pýtam sa: Prečo máme ísť vlastne my občania Púchova k voľbám? Aj tak sa nám nepodarí zvoliť transparentne primátora mesta, keď už teraz občania vidia aké špinavosti sa okolo volieb dejú. Každý na každého hádže špinu a pritom ani jeden z nich nie je 100%-ny. Každý má maslo na hlave a každý má plné ústa reči ako sa budeme mať ďalšie štyri roky dobre, ako sa to tu zmení. Ja už by som ako občan mesta rád videl, že tieto sľuby budú aj skutočnosťou. Možno keby aj u nás platilo tak, ako v ázijských krajinách, že keď niekto sľúbi občanom čo pre nich a ich lepší život spraví a tento sľub nesplní, tak ho pre nesplnenie sľubu obesia, tak by nás naši kandidáti na primátora a poslancov toľko neopijali rožkom. Ale možno by sa takýmto spôsobom vyčistilo mesto od pliev.

  1. Mino hovorí

   Ktorych dvoch podnikatelov mal hrnek za sebou?

   1. Lego hovorí

    Milý Mino, neviem ako si mám vysvetliť Tvoju otázku. Veď to, že Henekovi urobili predvolebnú kampaň Lako s Chovancom je dávno verejne známe. Keby nemal vtedy takúto podporu, tak asi by tie voľby s takým prehľadom nevyhral. Tak neviem prečo sa pýtaš práve túto otázku? Očakával by som, že sa vyjadris k problematike Machan, ako náš právny zástupca zabezpečuje transparentnosť volieb, a nie si vyberieš problematiku starú štyri roky, ktorá sa už nedá vziať späť. Ja som to uviedol len ako toto vedenie je od začiatku veľmi transparentne. Prečo, keď pán Henek je tak čestný vo všetkých svojich vyjadreniach, nepriznal aj to, ako bol zvolený? Áno, bola by to úžasná zmena, nakoľko je to slušný človek, ale to ako sa obklopil nemožnými ľuďmi, ktorí doteraz vládnu za neho mu „odseklo hlavu“. Keby išiel vlastným rozumom a vlastným presvedčením, tak mesto mohlo byť ešte rozvinutejsie. Ale mesto vyzerá práve tak, ako ho riadili jeho odborní poradcovia. Dúfam, že sa táto história už nezopakuje.

    1. Michal hovorí

     Máte to trochu pomýlené. Podľa článku v novinách z roku 2014 Lako nepodporoval Heneka, ale Michalca.
     Text článku v MY Považská: Michalec predstavil aj prvých šiestich kandidátov na poslancov. Medzi nimi aj súčasné poslankyne Hedvigu Šulcovú a Irenu Kováčikovú. Okrem nich sa o poslanecké posty v novembri bude uchádzať niekoľko nových tvárí. Program podporil aj najmladší kandidát Lukáš Raník, jedna z najvýznamnejších osôb pri boji a záchrane Fakulty priemyselných technológií v Púchove, púchovský podnikateľ Peter Žiačik, dlhoročná riaditeľka centra voľného času Včielka Eva Kováčová či jeden z prvých podnikateľov v meste Daniel Lako.

     Čítajte viac: https://mypovazska.sme.sk/c/7328486/puchovsky-primator-ide-kandidovat-opat.html#ixzz5VdJ5lvx9

     1. Lego hovorí

      Michal nemáš pravdu, že to máme pomýlené. Never všetkému čo noviny napísali. Lako podporoval totiž v novinách Michalca ale v skutočnosti Heneka. No a náš superodbornik mesta Ranik, to aspoň vidíš čo je to za transparentného človeka. On je ako parazit, vždy sa na niekoho prisaje, pochlebuje mu a takto prežíva od skončenia školy. Ten človek totiž nemá svoj vlastný názor, a to je tým, že v živote nikde poriadne nerobil a nemal žiadnu zodpovednosť. Robí len to čo mu vyhovuje a z čoho má nejaký profit. Takže keď to zhrniem, Lako aj Ranik sa správajú takticky podľa hesla kade vietor tade plášť. Počkám si ako sa zachovajú po voľbách ak budú zvolení za poslancov. Koľko z tých svojich sľubov aj pre občanov splnia. Za posledné štyri roky Lako len urážal ženy v Mestskom zastupiteľstve a v PN sa prezentoval tabuľkami a grafmi aby na seba upozornil, no a jeho pochlebovac Ranik aby nebol pozadu to vyšplhal na vyšší level a zabookoval si televíziu, kde sa snažil si vyskúšať diplomatické vystupovanie, no bohužiaľ z jeho príspevkov dodnes nikto nepochopil, čo chcel občanom povedať. Taká je pravda o našich poslancoch.

 4. Techno hovorí

  Ešte doplním Lega – keď sa Pufira Kvo.erova tlačila za primátorku, tak Heneková jej vypekala štrúdle a robila v hoteli seansy. Nakoniec sa stala za Heneka prednostkou, aj keď vo voľbách prepadla, ľudia jej moc hlasov nedali. Teraz sa jej niekto na FB pýtal, že ak by sa nááááhodou stala primátorkou, či zamestná pani Kvo.erovú. Odpovedala, že o nej nič nevie, len zo starých púchovských novín vie, že je PN… a všetci o nej šírime len klebety.
  Čo to je za človeka, ktorý dokáže zaprieť priateľku, ktorú musí mať na FB, v telefóne, ešte aj mužovi prikáže, aby ju zamestnal… a Heneková má po nej miesto na katastri. Jedno klamstvo za druhým a falošný násilný úsmev na každom rohu. Aj ostatní kandidáti majú šikovné a vzdelané deti, ale len malí Henekovci obchádzajú dôchodcov s básničkami… na akciách, ktoré sú platené kým, čim? V reštaurácii u Jakuba, hehehe, u Chovanca. Čo tým podnikateľom pani Katka nasľubovala, keď sa hrnie zubami nechtami do funkcie? Pozrite sa, kto sa hlási za poslancov – staronový Tar.ba, prečo asi? Musí poistiť, aby mladému nevyschol prameň na meste. A takých, povolaním syn, je tam viac.

 5. ivo pivo hovorí

  Doporučujem v pondelok 5.11.2018 o 22.15h v relácií REPORTÉRI na STV1 by mala byť reportáž o tých zelených Ufónoch čo písal Flimmel. Teda aspoň uputávky na STV1 by to malo byť zaujímavé.

 6. strudla hovorí

  Idem grcat. Pani Katka, co ma Puchov „v srdci“. Ta len bazi po pozicii, aby sa mohla pretrcat na vsetkych akciach ako doteraz. Furt sa foti vsade a so vsetkymi, so svojim chirurgom a zubarom….. Mala by sa este odfotit so svojim gynekologom a psychiatrom, aby to bolo kompletne. Podla jej vyjadreni chce nadvazovat na uspechy svojho manzela. Hmm, neviem na ake. Pan Rasto je bud PN, alebo cerpa dovolenku, ale na hasicskej sutazi zrazu vyzdravel. Teraz vypeka strudle sebe a opici sa po inych kandidatoch. A este si stihla spravit aj titul MBA, na sukromnej elektrickovej univerzite, v Prahe a este sa tym diplomom vystatuje, ja by som chodil kanalmi. Ak si toto cudo judo Puchovcania znova zvolia, tak amen cma…

 7. Z-ostudy-kabat hovorí

  Od dnešného večera sme známi po celom Slovensku (RTVS. Markíza). Do soboty by mohli ešte zamestnať dvoch žilinských/bytčianskych brigádnikov (právnikov), neskutočne sa osvedčili v propagácii nášho mesta. Skoro v prime time. A TV večer dorazila mogoňská vysielačka, ktorá vysielala len šum a tmu. Verím, že vo štvrtok so správnou kandidátkou bude HD kvalita. Pani srdcofka nech narobí na sobotu kotol pleskavice pre srbských a rumunských turistov, ktorí budú robiť kolečká po obvodoch. Koniec výletu zapichnú u Chovanca. kde podpíšu nové pracovné zmluvy. Nejsou lidi… za 480 hrubého sa hľadajú upratovačky, recepčné, kuchárky a plavčíci. Takíto majú pohnúť mesto dopredu. To nevymyslíš, to musíš zažiť. Po všetkých týchto špinavostiach, ak je niekto schopný verejne podporiť Henekovú, tak musí byť nesvojprávny (nevie čítať) alebo na ňu finančne/personálne napichnutý. Všetka česť ľuďom, ktorí tento podvod odhalili a medializovali.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.