Rozpad redakcie PúTV dokončený: Bez práce zostal aj Peter Hudák

7 94

Len necelých šesť mesiacov stačilo vedeniu mesta, aby do posledného človeka zlikvidovalo celú redakciu Púchovskej televízie. Efektivita a hospodárnosť mali byť dôvodom, ktoré primátora Rastislava Heneka viedli k vydaniu rozhodnutia o organizačných zmenách v skupine MEDIAL. Jednou z nich bolo uzavretie zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb so spoločnosťou MEDIA POVAŽIE, s. r. o.. Sprievodným javom tejto zmeny bolo ukončenie pracovného pomeru so všetkými členmi redakcie Púchovskej televízie. S mikrofónom v ruke zostal pôsobiť len Peter Hudák, ktorého spomínaná spoločnosť Petra Galoviča zamestnala. Lenže rok sa s rokom zišiel a už aj „Posledný Mohykán“ televíznej redakcie je bez práce. Petrovi Hudákovi považskobystrická firma po piatich mesiacoch práce nepredĺžila zmluvu. Primátor i väčšina poslancov sa nateraz tvári, že sa ich tento problém netýka.

Časovú rekapituláciu likvidácie redakcie Púchovskej televízie treba začať ešte pred letnými prázdninami – 8. júna 2016 bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť MEDIA POVAŽIE, s. r. o.. Šéf TV Považie Peter Galovič si ju založil spolu so svojou ekonómkou Ľubomírou Šadlákovou a boli tak nachystaní na uzavretie zmluvy s Púchovom. Primátor Rastislav Henek počkal na začiatok „uhorkovej sezóny“ a tesne pred odchodom na svoju dovolenku dal večne dočasnému konateľovi Antonovi Školekovi príkaz vykonať organizačné zmeny v troch mediálnych spoločnostiach. A stalo sa.

Anton Školek 14. júla 2016 podpísal za spoločnosť MEDIAL TV, s. r. o. zmluvu s Petrom Galovičom za mesačnú odplatu 3550 eur. Školekova interpretácia zmluvy síce znie, že za túto cenu je dohodnutá výroba a vysielanie Púchovskej televízie, lenže pravda je taká, že za zabezpečenie prevádzky vysielacieho pracoviska PúTV sa platí len 550 eur a zvyšné tri tisícky dostáva Peter Galovič za vysielanie reportáží o Púchove v regionálnej televízii TV Považie.

Koncom prázdnin už z televíznej redakcie zostala v zamestnaneckom pomere len Veronika Klobučníková, tráviaca so svojimi dvojročnými dvojičkami materskú dovolenku. Ani tá však pred „likvidačnou čatou“ neunikla a na jeseň aj ona podpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru. Antonovi Školekovi sa pri tejto príležitosti podaril unikátny kúsok – dokázal podpísať výpoveď človeku, s ktorým sa v živote nestretol.

Téma presunu výroby Púchovskej televízie do Považskej Bystrice rezonovala aj na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom ju poslanec Miroslav Kubičár žiadal dokonca zaradiť do programu ako samostatný bod. Väčšina poslancov však takýto návrh odmietla a na túto tému sa tak hovorilo až pri správach o činnosti mestských spoločností. Anton Školek vtedy poznamenal, že súčasťou džentlmenskej dohody s Petrom Galovičom bolo aj uzavretie zamestnaneckého pomeru s posledným z bývalých redaktorov PúTV Petrom Hudákom.

Poslancovi Rudolfovi Marmanovi sa nakoniec nechtiac podarilo prorokovať scenár nasledujúcich týždňov a mesiacov, keď nastolil variant, že sa pokojne môže stať, že zmluva o mediálnych službách s firmou MEDIA POVAŽIE, s. r. o. síce bude predĺžená, ale Peter Galovič si už redaktora Petra Hudáka od 1. januára 2017 v zamestnaneckom pomere neponechá. Primátor Rastislav Henek to vtedy označil za špekulatívnu otázku, ktorá je však v tomto období na programe dňa.

Aj preto sme s ňou oslovili minulý týždeň v stredu prostredníctvom e-mailovej pošty všetkých poslancov púchovského mestského zastupiteľstva a zaujímali sa aj o to, ako poslanci hodnotia úroveň
vysielania Púchovskej televízie po tom, čo relácie pripravuje firma MEDIA POVAŽIE, s. r. o.. Na dôvažok sme pripojili aj otázku, či poslanci odporúčajú pre budúcnosť pokračovanie spolupráce s touto firmou, ktorú sa Anton Školek tri dni pred vypršaním svojho konateľského mandátu rozhodol predĺžiť do 31. marca 2017 za nezmenených podmienok. Z devätnástich poslancov sa ozvali len štyria.

Roman Špaček bol podľa vlastných slov celý týždeň mimo Púchova a ohlásenú uzávierku nášho vydania tak nestihol. Ivan Sadloň nás kontaktoval telefonicky s tým, že úroveň vysielania Púchovskej televízie nemôže porovnať, pretože v Nosiciach, kde býva, ju nemôže momentálne naladiť. S tým, ako dopadol redaktor Peter Hudák, je však veľmi nespokojný.

Je to profesionál, ktorý svoju prácu ovládal veľmi dobre, navyše s veľmi dobrými znalosťami púchovského prostredia, a tak ma veľmi mrzí, že prišiel o prácu,“ povedal nám Ivan Sadloň.

Problém so sledovaním Púchovskej televízie má aj poslankyňa Hedviga Šulcová: „Pretože v miestnej časti Vieska – Bezde- dov nemáme možnosť sledovať vysielanie PúTV, úroveň relácií vyrábaných firmou MEDIA POVAŽIE, s. r. o. môžem hodnotiť len sprostredkovane od svojich voličov a známych z mesta. Všeobecný názor je taký, že ľudia nie sú spokojní ani s úrovňou, ani s kvalitou vysielania. Nedá sa porovnávať s jej minulosťou. Keďže moje názory ako opozičnej poslankyne vedenie mesta, ani mnohí kolegovia – poslanci nie sú ochotní akceptovať, zamyslieť sa nad nimi, ba dokonca si ich ani vypočuť, nech sa týkajú čohokoľvek, som si istá, že ani odporúčanie nepokračovať v spolupráci s touto firmou neprejde. A keby aj – už niet cesty späť. Pretože prepustenie schopných a kvalitných moderátorov, redaktorov a rozpredanie potrebnej techniky, žiaľ, nenavráti našim občanom kvalitnú a odbornú informovanosť o dianí v našom meste.

Hedviga Šulcová sa vyjadrila aj k osobe Petra Hudáka, ktorého považuje za jedného z najlepších redaktorov, akí počas dvadsaťročnej histórie Púchovskej televízie v redakcii pracovali: „Pán Hudák vždy bol a je čestný, slušný, obetavý a charakterný človek, ktorý svoje schopnosti, profesionalitu, talent i súkromný vlastný čas zasvätil rozvoju kultúry v našom meste. Aj svoje deti vedie k tomu, aby svojim talentom prispievali ku kultúrnemu rastu, dobrému menu a zachovaniu tradícií nášho mesta. Stojí to veľa úsilia, odriekania i finančných prostriedkov. Ak živiteľ rodiny príde o prácu, je to vždy „tragédia“. Ak o ňu príde človek, ktorý svoju prácu robí celým svojím srdcom, obetavo, s láskou a zanechá za sebou zviditeľnenie svojho mesta na Slovensku i v zahraničí, musí sa cítiť hrozne. Ale hlavne tá krivda, necitlivosť a bezmocnosť voči konaniu našich „mocipánov“! A im sa zatiaľ darí! Škoda, že v tom zlom slova zmysle. Ubližujú čestným, schopným ľuďom, tým aj ich rodinám, ochudobňujú mesto o jeho bývalú slávu, o jeho dobré meno. Ale čo je najhoršie, rúcajú tradície a novodobú históriu nášho mesta a medziľudské vzťahy. Dokedy im to budeme trpieť? Prosím občanov nášho mesta, aby sa nebáli prejaviť svoju nespokojnosť, nesúhlas s konaním vedenia nášho mesta, čo i len krátkym príspevkom do novín. Tak, ako som sa o to pokúsila ja.

Svoje odpovede na anketové otázky nám zaslal aj poslanec Miroslav Kubičár, podľa ktorého sa úroveň Púchovskej televízie po tom, čo sa relácie pripravujú v Považskej Bystrici, zhoršila: „Úroveň je veľmi zlá, jedným slovom, televízia je servilná. Vysielanie pôvodnej Púchovskej televízie a dnešné sa nedá porovnávať. Kvalita sa zhoršila. Nemožno porovnávať prácu skúsených redaktorov a mladučkých, často sa meniacich elévov z Považskej Bystrice.

Na otázku, či odporúča pre budúcnosť pokračovanie spolupráce s firmou MEDIA POVAŽIE, s. r. o., odpovedal Miroslav Kubičár jasne: „Neodporúčam. A od roku 2019 určite nie. Dovtedy to asi nebudem vedieť ovplyvniť.“ Ukončenie pracovného pomeru Petra Hudáka ho nemilo prekvapilo. „Je mi to veľmi ľúto, lebo odišiel posledný mohykán, ktorý bol zárukou kvalitného, kultivovaného spravodajstva a publicistiky,“ vyjadril svoj názor Miroslav Kubičár.

Nuž a naostatok nám svoje stanovisko zaslal aj najmladší z púchovských poslancov Lukáš Ranik, ktorý sa svojho času uchádzal o pozíciu konateľa v spoločnostiach Medial, lenže výberové konanie bolo primátorom Henekom po otvorení obálok zrušené. „Úroveň vysielania hodnotím pozitívne a podľa môjho názoru úlohu zabezpečovať výrobu PúTV a Púchovského magazínu zvládli na krátkosť času veľmi dobre. Samozrejme, kto nič nerobí, nič nepokazí a kto robí, robí aj chyby, to je prirodzené. Preto očakávam do budúcna menej všeobecných reportáží natočených z iných miest ako je Púchov,“ skonštatoval v odpovedi na prvú z trojice otázok Lukáš Ranik.

Pokračovanie spolupráce s firmou MEDIA POVAŽIE, s. r. o. vedeniu mesta odporúča aj pre nasledujúce obdobie: „Má bohaté skúsenosti a stále sa pridávajú ďalšie mestá v Trenčianskom kraji, ktoré využívajú ich služby. Nemôžeme zabudnúť aj na ekonomické ukazovatele. Za taký istý formát vysielania, t. j. jeden premiérový 30-minútový magazín za týždeň, zaplatíme ročne o cca 50 percent menej, čo je pri tej istej kvalite a kvantite obrovské číslo.

Na tému ukončenia spolupráce s redaktorom Petrom Hudákom sa poslanec Lukáš Ranik vyjadril nasledovne: „Podľa mojich informácií pánovi redaktorovi Hudákovi bola ponúknutá možnosť predĺženia spolupráce, a to dokonca o rozšírenie práce aj pre ďalšie mestá. V oblasti umenia, kultúry je určite odborník. Je to však interná záležitosť tejto spoločnosti a pána Hudáka, za akých podmienok sa dohodnú spolupracovať.

Na margo posledných viet Lukáša Ranika treba povedať, že ponuka pracovať na živnosť pri súčasnej výške odvodových povinností a dostávať 30 eur za jeden odvysielaný príspevok s obmedzeným výberom tém, je pre dlhoročného redaktora, päťdesiatnika a otca troch gymnazistiek doslova tragikomická.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 7
 1. Rasto hovorí

  Primátor A poslanci sú slepý keď nevidia V akej kvalite je teraz vysielanie putv. Preexponovane zábery, monotonny hlas akože redaktorov ich nevedomosť informovať podstatne O danej téme. Témy reportáži sú doslova O ničom. To môžu vysielať rovno Z nejakej maštale A ranik S henekom nech to reziruju lebo oni sú tiež mimo témy. Škoda skvelého redaktora pána Hudaka

 2. Maxon hovorí

  Cely Puchov a jeho vedenie mi pripada ako Europska unia a Euro. Tesne pred kolapsom, ale Puchovsky mocipani nam tvrdia, ze vsetko je v najlepsom poriadku a tak ako ma byt. Tragedia je, ze trpke ovocie za nich zberaju obycajni, poctivi ludia. Kde je ten poslanec co verejne hovoril, ze by nevedel spavat, keby v Nosiciach nemohol naladit PU TV? Ako sa Vam spava teraz pan Roman Špaček?

 3. sak ozaj? hovorí

  Hlavne ze mame Púchovská kultúra, s. r. o. :D:D:D:D:D
  viva la zlodejina 😀

 4. Ďuro hovorí

  Je to veľmi smutné čo sa v Našom meste deje. Keď chcete získať informácie o Medial Púchov a spolupráci s tv považie, nedostanete nič!!! Na oficiálnej stránke mesta nenájdete kontakt na konateľa. Je to úmysel,aby ste sa k informáciám nedostali a aby sa naťahovali termíny sprístupnenia, respektíve nespristupnenia informacii. Je to hanba vedenia mesta a konateľa,ktorý je zodpovedný za likvidáciu PúTV!!! Takto koná transparentné mesto?!

 5. Martin hovorí

  Presunu – outsourcingu rozumiem. Len mi chyba (objektinve) zhodnotenie a tlak na zvýšenie kvality. Žial za najslabšiu stránku považujem amaterizmus niektorych redaktorov.

 6. Nikuš hovorí

  Jedného dňa si TV Markíza povedala, že to čo robí, ich stojí veľmi veľa peňazí, dostala sa do dlhov, tak bude hľadať spôsoby, ako „ušetriť“… Padne skvelééé rozhodnutie: „Vysielanie si iba objednáme u konkurenčnej TV JOJ, veď oni majú svojich ľudí – našich prepustíme, veď oni majú svoju techniku – za našu ušetríme, veď oni majú svoje priestory, štúdiá atď… A predsa len, veď obsah televíznych novín je predsa takmer totožný, no nie? Žiaden divák to nepocíti. DOBRE SME TO VYMYSLELI!“ Diváci sú v šoku, všelijakými novinárskymi IBA PLÁTKAMI, sa šíria samé dezinformácie o tom, že Markíza skončila a jej tel.produkt s názvom TELEVÍZNE NOVINY si môžete pozrieť každý deň hneď po jojkárskych Novinách. Vedenie TV Markíza zúri a súdi sa s klamármi a všetkými tými ľuďmi, čo šíria neskutočnú nehoráznosť, že ich televízia bola zrušená! Nebola, veď ona si len objednala výrobu vysielania u konkurencie a tam ju aj vysiela… Vysiela ju pod logom TV JOJ, v záberoch držia redaktori mikrofón s logom TV JOJ, ale názov relácie zostal pôvodný, koľké šťastie… 🙂 Ešteže majú stále licenciu…

  Zábavné toto, alebo skôr tragikomické. Najväčšou tragédiou však nie sú tí, čo zničili dobrú vec…ale tí, čo sa na to prizerajú a nič nepovedia. Najmä tých, ktorých sme si zvolili, aby hovorili… (hovorili za nás)

 7. Ivan hovorí

  Je smutne, ze akoze hybrid puchovsko-povazskej TV (rozumej zrusenej a umyselne znicenej PUTV) sa zbavuje odbornikov ako je pan Hudák. Ale niet sa co divit. Je to sucasny trend nie len v Puchove ale v celej spolocnosti. Nelojalni odbornici sa nahradzuju lojalnymi tupymi hovadami. Dufam, ze tak ako v celej nasej spolocnosti, tak ani v Puchove tento absurdny a sucasne preferovany jav uz nebude mat dlheho trvania.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.