ROZPOČET NA ROK 2018: Žiadne veľké slová chvály, chýbajú investície

32 82

Ťažiskovým bodom decembrového rokovania mestského zastupiteľstva bolo schválenie rozpočtu na rok 2018. Na jeho adresu neodzneli žiadne veľké slová chvály, keďže v 16-miliónovom výdavkovom balíku nateraz chýbajú akékoľvek investičné akcie. Vedenie mesta avizuje, že tie budú do rozpočtu doplnené až na základe prebytku tohtoročného hospodárenia. Aj s ohľadom na to sa niektorí poslanci vyjadrovali na adresu rozpočtu, že slúži na „prejedenie“. Nečudo, že pri hlasovaní základný hospodársky dokument roka 2018 v Púchove nezískal jednomyseľnú podporu.

Komplikácie pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 avizovala vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Púchove Lucia Pružinská ešte začiatkom novembra, kedy sa poslanci stretli na mimoriadnom rokovaní, aby „vylepšili“ zásady podpory podnikania.

Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ v Púchove Lucia Pružinská už začiatkom novembra avizovala, že voľných finančných prostriedkov na investície v rozpočte veľa nebude.

Od budúceho roka ide hore minimálna mzda, bude sa to týkať nielen mestského úradu a opatrovateliek, ale aj škôl a školských zariadení. Pokiaľ aj išli z úradu žiadosti, aké požiadavky na opravy a rekonštrukcie máte do rozpočtu, budeme veľmi zvažovať priority pre budúci rok. Tých peňazí veľa nebude, lebo ich „prejeme“ na réžiu, na mzdy a na veci, ktoré budeme v zmysle nových aktuálnych zákonov a nariadení riešiť. Ja mám problém zostaviť bežný rozpočet, aby sme uživili všetko to, čo treba uživiť,“ skonštatovala vo fáze prípravy rozpočtu Lucia Pružinská.

Výsledok tomu zodpovedal. Rozpočet bol skoncipovaný v mierne prebytkovej podobe, pričom súhrnné príjmy a výdavky prvý raz v histórii mesta presiahli úroveň 16 miliónov eur. Lenže oblasť kapitálových výdavkov – či už do cestnej alebo školskej infraštruktúry – je nateraz nulová. Vlani o takomto čase v rozpočte figurovali investície za viac ako jeden milión eur – rekonštrukcia Hurbanovej ulice, dokončenie infraštruktúry na Dvoroch, rekonštrukcia ZŠ Gorazdova a výmena okien na ZŠ s MŠ Slovanská. Zvyšné investičné akcie pribudli po rozdelení rezervného fondu. Aktuálne má byť práve minuloročná rezerva jediným spasiteľom investičného rozvoja mesta v poslednom roku volebného obdobia.

Ešte pred poslaneckou diskusiou o slovo požiadal občan Jozef Pěntka, ktorý apeloval na poslancov, aby pre rok 2018 znížili výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu, ktorý je už dlhšiu dobu na úrovni 29,20 eur.

Bol som oslovený určitou skupinou ľudí v meste Púchov a apelujem na sociálne cítenie váženého poslaneckého zboru, pokiaľ ide o poplatok za komunálny odpad. Domnievam sa, že my, čo separujeme odpad, si zaslúžime zníženie poplatku. Funguje to tak napríklad v Domaniži, kde sú poplatky znížené. Keď sa tak vrátim do histórie, tak pri hlasovaní o odmenách pre poslancov ste boli jednotní. Rovnako pri schvaľovaní podpory podnikania ste boli síce v rozpore, ale fungovalo to. Takže bolo by dobré, aby sa tá sadzba z 29 eur a 20 centov znížila pre budúci rok 2018. Ako občan Púchov zdvorilo žiadam, aby ste túto skutočnosť zohľadnili,“ vyzval poslancov Jozef Pěntka. Ani jeden z nich nepovažoval za potrebné mu odpovedať a k možnej úprave poplatku sa nevyjadrili ani kompetentní z mestského úradu.

Ako prvý sa k návrhu rozpočtu vyjadril poslanec Rudolf Marman: „Ešte ráno som bol presvedčený o tom, že dám pozmeňovací návrh na zmenu rozpočtu kvôli Riečnej ulici v časti Hrabovka, ale s kolegami poslancami sme sa dohodli, že na februárovom rokovaní zastupiteľstva, keď už budú známe podielové dane aj výška rezervného fondu, tak podporia rekonštrukciu Riečnej ulice.“ Rudolfa Marmana zaujímalo financovanie Púchovskej televízie a Púchovských novín, keďže podľa jeho vlastných zistení sú náklady vyššie ako v čase, keď mediálne spoločnosti zamestnávali deväť ľudí.

Keď som si pozrel jednotlivé dostupné zmluvy na internete a spočítal tlač a roznos novín, odmenu pre pána Galoviča za Púchovskú televíziu, mzdové náklady pre zamestnancov Flimmela, Moravcovú a Podmaníka, tak som sa dopracoval k sume 140 – 150 tisíc eur, a to som ešte nezarátal ďalšie režijné náklady ako telefóny, pohonné hmoty, nájom priestorov. Za pána Vargu bola dotácia 130 tisíc eur a pán primátor apeloval, že je to strašne veľa. Keď sme mu to brali, hovorilo sa, že sa bude míňať 70 – 90 tisíc eur,“ vyhlásil Rudolf Marman.

Konateľ spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. Miloš Svoboda potvrdil, že pri súčasnom režime vydávania Púchovských novín a vysielania Púchovskej televízie dosahujú náklady úroveň 150 tisíc eur.

Ak sa nevieme dostať s peniazmi ani na pôvodnú úroveň, tak to sme predsa redakciu televízie nemuseli ani rozpúšťať, veď tam bolo zamestnaných deväť ľudí. Nebudeme predsa za tie isté peniaze mať našu televíziu v Považskej Bystrici,“ vyhlásil Rudolf Marman.

Vášne sa pokúšal tlmiť predsedajúci Roman Hvizdák, ktorý všetkých upozornil, aby na svoje diskusné príspevky využívali pred- písaný časový limit a pripomenul, že k rozpočtu sa mali poslanci možnosť vyjadrovať aj pri jeho príprave v rámci činnosti odborných komisií. Trochu iný názor mal poslanec Pavel Melišík: „Rozpočet mal byť najdôležitejším bodom programu. My sme ho utopili v množstve bodov a podbodov a že bol všade prerokovaný, to nie je pravda. Poslanci sa mali minimálne dvakrát stretnúť a mali sme si to, čo sa tu bude rozprávať, predebatovať v kľude na poslaneckom grémiu, aby sme to „neprali“ na verejnosti. A to dávam tebe za vinu. K podmienkam dotácie na podnikanie sme zvolali mimoriadne zastupiteľstvo a k rozpočtu, ktorý je základným zákonom pre budúci rok, sme nezvolali ani poslanecké grémium. To je veľmi smutné,“ znela Melišíkova výčitka smerom k Romanovi Hvizdákovi.

K téme financovania Púchovskej televízie sa vrátil poslanec Cyril Crkoň: „Chcel som sa vyjadriť v podobnom duchu ako kolega Melišík a navyše, pokiaľ ide o televíziu, stretávam sa aj s názorom, načo nám je televízia, že nám stačí jedno médium. A tak sa treba do budúcnosti zamyslieť, či vrátiť televíziu do Púchova a či ju vôbec chceme.

Svoj názor na rozpočet ako jeden z mála poslancov vyjadril Roman Špaček.

S ďalším diskusným príspevkom vystúpil poslanec Roman Špaček, ktorý skonštatoval, že rozpočet žiaľbohu nebude mať investičný charakter: „Aj keď príjmová časť z roka na rok stúpa, predsa to súčasné výdavky nepokryje. Chystá sa valorizácia platov zamestnancov vo verejnej správe ako aj zvýšenie minimálnej mzdy. Vieme, že sme schválili zádržné za divadlo ako aj splátku za kúpu parkoviska MŠK. S týmito vecami sa musí rátať. Väčšina mestských spoločností si prilepší. Tento rozpočet nebude pre nás vôbec investičný a skôr bude upravujúci. Rád by som sa v tom mýlil, ale vyzerá, že nebude.

V podobnom duchu sa vyjadril aj poslanec Miroslav Kubičár: „Je to rozpočet predovšetkým o prejedení, mnohé položky – správa úradu, služby mestských spoločností, právne služby – nám veselo narastajú a ten rozpočet žiadne naše priority programového vyhlásenia nesleduje. Nezaväzujeme sa k oprave žiadnej ulice, posľubovali sme občanom, že spravíme ihrisko v areáli ZŠ Slovanská, že spravíme Riečnu ulicu, stretli sme sa s občanmi vo vnútro-bloku Ulice F. Urbánka a tiež čakajú, či z toho sľubu niečo bude. Celý ten rozpočet sa prejedá a nesleduje tie rozvojové priority, ktoré by sme vo finálnom roku volebného obdobia mali urobiť.

Na financovanie miezd mestského úradu bolo vlani napríklad použitých 708 tisíc eur a tohtoročný rozpočet počíta so sumou takmer 800 000 eur. Mestskej polícii vlani stačilo 441 tisíc eur, pre tento rok potrebuje 507 tisíc eur. Zvýšil sa príspevok na mestskú autobusovú dopravu z 345 tisíc na 370 tisíc eur, dotácia pre Púchovskú kultúru, s. r. o. stúpla na 410 000 eur, dotácia pre MŠK Púchov z 1 178 000 na 1 241 000 eur. Zvýšili sa aj náklady na sociálne služby, ktoré namiesto doterajších 371 tisíc eur presiahli hranicu 527 tisíc eur.

Pôvodne navrhovaný rozpočet sa zmenil len v jednej položke. Na základe pozmeňovacieho návrhu poslankyne Ireny Kováčikovej bola do rozpočtu zahrnutá dvadsaťtisícová dotácia na podporu projektu „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách“. Rozpočet bol nakoniec prijatý päťnástimi hlasmi poslancov.

Rado Varga

Diskusia: 32
 1. DeKATTO hovorí

  Strasne by ma zaujimalo, preco rozpocet pre MSK je taky vysoky! 1,2 mil. to je naozaj vela. Na co presne budu peniaze pouzite? V minulom roku bol rozpocet 1,1 mil. a na sportoviskach nie je vidiet ani cent. Okrem mega lacneho plotu okolo kupaliska, krasnej digitalnej tabule pri kruhaci na rozaku a pekneho parkoviska pri futbalovom stadione neviem o ziadnej inej akcii na sportoviskach za zvysne peniaze. Tiez sa rozpocet len „prejedol“ na mzdy pre konatela, kvalitnych manazerov a trenerov?

 2. Peter hovorí

  A čo nato hovorí ekonomický expert Púchova pán Lako? Ktože nám vyprázdnil tú plnú špajzu?
  Výhovorky typu -Michalec už asi neobstoja….

  1. Stano hovorí

   Lako prezliekac kabatov,najskôr ritolez Michalca,potom zistil,ze ani Henek nebude zly terc jeho kšeftov, ako vyhrala prava ruka Laka p. Ing.Kavecka volbu hlavneho kontrolóra,predsa vdaka Lakovi…11/2017 dokralovane pani,chceme zmenu!

 3. rocks hovorí

  Akých máme poslancov, keď namiesto zhodnocovania našich daní v prospech nás, občanov mesta spravili z mestského rozpočtu dojnú kravu? A tá je pre vyvolených. Finančné prostriedky sa v MšK, Technických službách mesta, Púchovskej kultúre, MsBP,.. odsávajú a minú na nadštandardné mzdy (treba zarátať aj všetky odmeny) konateľov, manažérov, zástupcov v dozorných radách,… (niektorí zarábajú viac ako poslanci NR SR), nákupy áut, počítačov, noviny v schránkach „zadarmo“, zvyšovanie platov pre neefektívnu mestskú políciu (manželom ekonómky mesta je mestský policajt, aká nestrannosť), zaslanie 15.000,- eur z účtu Technických služieb mesta na „neznámy“ súkromný účet, krádež finančnej hotovosti a stravných lístkov v MšK v hodnote takmer 15.000,.- eur, (tieto krádeže v hodnote 30.000,- eur ostali bez vyvodenia zodpovednosti zo strany zástupcov mesta a poslancov, aj napriek tomu, že konať mali, zákon č. 513/1991 Zb, o morálnej rovine asi nemá význam písať),…

  Vychádza to tak, že rozvoj musel ostať, aj tento rok, v Púchove len a len na vedľajšej koľaji, ale to bolo jasné hneď po voľbách, keď sa začal neúprosný boj o korytá. Pri ročnom príjme mesta vo výške 16.200.000,- eur, http://www.puchov.sk/download_file_f.php?id=913687, (pre skôr narodených pol miliardy korún) boli priame investície v meste od roku 2014 zanedbané, a aj zle zvolené priority. Prepojenia poslancov medzi sebou, kamarátov, rodinných príslušníkov,… poškodzujú verejný záujem a deformujú riadenie vecí verejných. Ako môže poslanec, ktorí je zamestnancom mesta vykonávať kontrolnú činnosť a súčasne zastávať záujmy svojich voličov? Mnohí poslanci naviac visia na šnúrkach od gatí púchovských oligarchov a rozdávajú im štedré dotácie-„podporu pre podnikanie“.

  No a kto myslí hlavne na seba?
  Raník a švagor (Raník-absolvent Fakulty priemyselných technológií) dvaja páni, ktorí sa bavia po svojom za slušné peniaze z MšK
  Lako a Žiačik (komu sa môže poďakovať Peter za svoje dobre zaplatené miestečko?) http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2131&SID=6&P=1
  Hvizdák a Svoboda (mimochodom Hvizdák dostáva finančné prostriedky aj propagandistickú podporu od Púchovskej kultúry s.r.o. a súčasne sedí v dozornej rade tejto mestskej spoločnosti, čo dodať?, snáď len, RH pozitív)
  Hvizdák presadzoval voľbu konateľa do Púchovskej kultúry, s.r.o. bez výberového konania aj veľmi žoviálne, pred voľbou počas mestského zastupiteľstva, oslovil jediného, vopred víťazného kandidáta, „Miloš“ povedz aj ty,…. a Miloš, ako „dlhoročný odborník v oblasti kultúry“, vysvetlil, prečo je práve on tá najlepšia voľba. Väčšina poslancov, aj napriek programovému vyhláseniu o výberových konaniach pri obsadzovaní funkcií v mestských spoločnostiach,…. porušil na čom sa sám uzniesol a Svobodu za konateľa, bez výberového konania odsúhlasil. Vážení aktéri, hanba, podvod, bezcharakternosť, vypočítavosť a peniaze.

  Páni poslanci a panie poslankyne, nedodržiavaním vami prijatého programového vyhlásenia MsZ podvádzate verejnosť, občanov, voličov mesta Púchov. Ukázalo sa, že každý kšeft niečo stojí a tak ste, na úkor programového vyhlásenia MsZ, uprednostnili vaše dohody, niečo za niečo.

  Vážení voliči, naletíte opäť na sľuby tých, ktorí ich len tak porušujú, alebo uprednostníte charakter? Ten totiž dnes, u väčšiny poslancov absentuje.

 4. Jojo hovorí

  Čo čakáš, keď Lako nadeľuje mestské peniaze sebe a svojim známym. Čo tam asi tak ostane? A niektorí poslanci tiež ako využívajú financie z mestského rozpočtu pre seba a svoje rodiny – cez rôzne príspevky, štipendiá a podobne. Je to hanba, že majú zamestnanie, okrem toho poberajú aj plat poslanca a do tretice si ešte aj nadelia z mestských peňazí… Väčšina z týchto poslancov sú nenažranci, ktorí majú stále málo… A vidno, že do funkcie išli kvôli sebe, a nie kvôli prospechu Púchovčanov.

  1. miro hovorí

   čo by boli nenažraný ved na vianočnom večierku u Chovanca prežralo mesto z našich daní 3287eur faktúra sa dá dohla dať tu http://egov.puchov.sk/Default.aspx?NavigationState=779%3a0%3a

   1. Martin hovorí

    Predpokladám, že na ten večierok pozvali všetkých ľudí v núdzi čo bývajú v Pu. A síce zdravotne znevýhodnení – deti, dospelí, ľudia na hranici biedy, slobodné mamičky, tí čo sú bez domova atď. Pevne verím, že tak sociálne cítiaci pán primátor ako je ten púchovský nerobil túto akciu pre tých čo majú plné vrecká… Lež nasýtil tých, čo žijú skutočne v biede a chudobe. RH+ pre všetkých…

 5. Bea hovorí

  Mňa by zaujímalo koľko platí TV Považie mestu Púchov za to, že si z púchovskej TV odviezli komplet všetko drahé zariadenie. Počítače, kamery, celý archív za 20 rokov a všetko zariadenie do posledného šróbika. Je to normále, aby
  mesto takto šafárilo s majetkom ?

  1. MISKO2o hovorí

   Nie je to normálne.Dať si to čo je moje susedovi,všetok majetok,dať zarobiť susedovi,to dokážu iba slaboduchí ľudia a takí spravujú naše mesto….

 6. rocks hovorí

  Jojo, dobre si mi pripomenul, ja som pri tom súčte pozabudol na zvýšenie odmien poslancov a na mimoriadne odmeny, ktoré si odsúhlasili. Zatiaľ som spomínal omrvinky, to podstatné príde.

  Bea, to čo uvádzaš je legitímna a trefná otázka. Bolo, zostáva a bude psou povinnosťou zástupcov mesta, aby zverejnili informácie o narábaní s verejnými financiami a ako to teda aj s Púchovskou TV vlastne bolo. Čo sa kvality týka, vadí mi servilnosť a politické kortešačky vo vysielacom čase súčasnej TV, v ktorej musíme strpieť vyhradený čas pre Bašku, Laka, Raníka, Hvizdáka a podobným, ktorí sú „skutočnou“ zárukou objektívneho spravodajstva. Teraz trocha ekonomicky, ak stojí mesto viac financií terajšie vysielanie až s jedným reportérom, Martinom Hamšíkom, ako to predchádzajúce načo sa likvidovala PúTV? Zdá sa, že poslancom ktorí hlasovali za praktickú likvidáciu PúTV nevadí keď zlikvidovali 9 pracovných miest, ktoré zastávali púchovčania. Takže vážení poslanci, aké kšefty ste vykšeftovali s Lakom za likvidáciu , Pútv? Získal hlavne Lako tým, že sa v TV ani v Púchovských novinách nepoukazuje na jeho kšefty, prešľapy a neschopnosť. Naopak, vidíme a čítame samé chvály na nášho rodáka a poslanca DL. Ešteže Púchov má takého buditeľa, bez neho by sme boli stratení.

  Už aby boli voľby a voliči vyčistili tento Augiášov chliev.

 7. rocks hovorí

  Dobre sa hlasovalo poslancovi Bršiakovi za rozpočet 2018, veď z neho kvapne aj do firmy Pro Benefit, s.r.o. v ktorej je konateľom (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=11336&SID=6&P=1), podobne ako kvaplo aj v roku 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013.
  Dajte do googla (http://egov.puchov.sk/Default.aspx?NavigationState=779%3a0%3a), potom na zobrazenej stranke mesta dajte do vyhľadávača Pro benefit.
  Len za rok 2017 fakturovala firma Pro Benefit, s.r.o. mestu sumu 3800,. eur. Celkom za roky 2017-2013 si firma Pro Benefit, s.r.o. polepšila z mestského rozpočtu celkom o 10.000,- eur.
  Pán poslanec Bršiak, konflikt záujmov Vám nič nehovorí?
  Ste len ďalší poslanec naviazaný na mestské financie. Konečne SA Dá porozumieť Vašim hlasovaniam a vystúpeniam počas MsZ, ako aj prevráteniu kabáta po voľbách. To Vaše koryto je naozaj hlboké a evidentne Vám stojí aj za to, aby ste si, v prípade potreby, pokrivil svoj charakter, ak ešte nejaký máte.
  Hanba, zabalte to a dovi.

 8. Peter hovorí

  súhlasím s tebou, ale aj Sadloň hlasuje ako mu Lako prikáže a hlavne z čoho má finančný prospech

 9. Púchovský spravodaj hovorí

  Celý rozpočet na rok 2018 bude len a len prežratý na platy poslancov ,ktorý majú popri poslaneckom mandáte aj zbytočnú funkciu v našich mestských spoločnostiach.
  Poslanec číslo 1. Raník – poberá plat poslanca / 190 euro mesačne /
  – akože marketingový manažér na MŠK / 1200 euro MESAČNE /
  – koncoročné vianočné prémie na MŠK / 1000 euro ročne /
  – člen dozornej rady MŠK a Mestského bytového podniku / 2400 euro ročne /
  – člen zázračnej ekonomickej komisie / 500 euro ročne – /
  – člen mestskej rady / 500 euro ročne /
  – ročná odmena poslanca / 300 euro ročne/
  SUMA CELKOM PREPOČÍTANÁ NA MESIAC – / 1780 euro MESAČNE /

  Poslanec číslo 2. Žiačik – poberá plat poslanca / 190 euro mesačne /
  – Hokejový manažér na MŠK / 1200 euro MESAČNE/
  – koncoročné odmeny na MŠK /1000 euro ročne /
  – člen dozornej rady /1200 euro ročne /
  – člen komisie športu /500 euro ročne /
  – zastupujúci konateľ mestskej televízie / 300 euro mesačne /
  – ročná odmena poslanca / 300 euro ročne/
  SUMA CELKOM PREPOČÍTANÁ NA MESIAC /1940 euro MESAČNE/

  Hlavne že títo dvaja poslanci robia politiku pre Púchovčanov a nie pre vlastné obohatenie:))) V budúcich komunálnych voľbách sú pre mňa títo kandidáti č.1 a č.2 jednoznačná voľba:)))))

  1. obcianka hovorí

   Púchovský spravodaj,si najskôr prever skutočnosti a nevypisuj cifry,ktoré ti vyhovujú.Kazdy jeden mate možnosť uchádzať sa o poslanecký mandát a nie len kritizovať,ohovárať. Zaujímavé je,ze pokial sa tu objaví pozitívny članok,tak nereaguje nikto.Treba si kopnúť. By ma zaujimalo co take úžasne ste urobili pre mesto vy.Skuste si to s poslancami vydiskutovať priamo na zasadnutiach, ved preto su verejne a nielen špiniť pod anonymom.

   1. MISKO2o hovorí

    obcianka,preto kritizuješ anonym a ty sama sa schovávaš za obcianka,tak sa zverejni,ked si taká múdra

    1. obcianka hovorí

     aby si tu mohli kopnúť aj do mna? Dakujem, nepotrebujem.Anonym kritizujem preto, lebo pod ním sa špiní najlepsie a ja som tu nikoho neurazala,ani nenapádala.

 10. rocks hovorí

  Majú sa nám k svetu páni poslanci. Starajú sa len o rodinné rozpočty, viacerí z nich, nebyť toho že sú poslanci, ktorí si dovolia zneužívať svoje poslanecké mandáty a kašľú na dôveru svojich voličov, skončia na úrade práce. Žiačik je živým príkladom, Raník by možno na SaS chvíľu dokázal parazitovať. Ale ako dlho, ťažko odhadnúť, keďže vidíme že správanie a charakter tohoto púchovského krtka pôsobí ako odpudzovač na voličov SaS. Že ho v tej strane nekopnú niekam,…

  Iní by možno robili dobrú prácu a charitu na plný úväzok, ale svoje ideály rýchlo zradili. Hvizdáka dokázala vidina ľahko dosiahnutého príjmu z mestskej kasy opantať tak, aby začal zbierať jednu politickú funkciu za druhou, na ostatné nie je čas. Peniaze mu očividne chutia a o chuti po moci ani nehovorím. Mimochodom, nech nám Hvizdák vysvetlí, prečo mal taký záujem na presadení Svobodu do funkcie konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o., že porušil, ako zastupujúci primátor, programové vyhlásenie MsZ? Vďaka podpore Hvizdáka má konateľ, konateľ a riaditeľ Svoboda rozprávkový príjem, ktorý by inak nikdy nedosiahol. Ale má sa aj Hvizdák, vďaka Svobodovi.

  A všetkému dáva korunu ekonomický mág, ktorý chystá veľký tresk aj pre seba. Blíži sa koniec aj jeho mandátu a ostáva reálny prebytok vo výške 2.600.000,- eur. Púchovčania, buďte ostražití, jedná sa o naše peniaze, spoločne sledujme najbližší vývoj.

  Nevážení poslanci MsZ, drvivá väčšina z vás si pomýlila poslancovanie a hájenie vecí verejných so zabezpečovaním vašich rodín a rodín vašich kamarátov. Dopriali ste si z našich daní naozaj vrchovato, naviac s bezbrehou drzosťou. Deň zúčtovania sa blíži a daň bude vysoká, budete ju musieť zaplatiť.

  1. Lubo hovorí

   Rocks.nie si ty náhodou Michalec?

 11. PU 827 hovorí

  …tieto vizionárske úlety majú jasný cieľ – znevážiť poslancov a snažiť si získať voličov na svoju stranu.Predsa sa blížia komunálky a treba „zaťať“. Avšak, nezaslepení voliči si vedia spomenúť na časy minulé, ktoré mnohým „lidrom“ vtedajšej garnitúry priniesli majetkové a finančné profity. Stačí sa poobzerať vôkol a na pamätníkovu dolinu. Niet čo dodať, každý robí to čo vie.

 12. Nemo hovorí

  Kazda minca ma dve strany, zalezi iba ako sa kto na to pozera. Kazdy si vyberie to, co je jemu ku prospechu! V Puchovskych novinach sama chvala a v Puchovskych listoch sama kritika!

 13. rocks hovorí

  Lubo, som riadne naštvaný občan, slušne povedané. Ak máš pocit, že nevadí ak sú poslanci zamestnanci mesta, Bršiak je v konflikte záujmov a Hvizdák má prospech z toho, že pomohol Svobodovi, bez výberového konania, už ku tretej kráľovsky zaplatenej funkcii, z účtu PTsMP sa uhradí 15,000- eur ktovie kam, krádež v MšK vo výške 15,000-eur, bez potrestania zodpovedných konateľov,… tak potom nič.

  PU 827, prepáč ale nie som úplne v obraze. Ktorých lídrov, okrem Michalca myslíš?
  Jeden z lídrov ma predsa len napadá, Bršiak mal kšefty za Michalca a má ich aj teraz. S tým pozeraním si myslel na Dohňany s najnovšou kanalizáciou, super EPIC klubom a smeráckymi haciendami v ktorých bývajú tí, ktorí ovládajú prostredníctvom primátora naše mesto? Rozhodujú o teplých miestečkách, tak napríklad vedúca právneho oddelenia na katastri v Púchove sa volá Katka,… dokonca vedia zariadiť, že kandidatúru do VÚC na poslanca ani netreba predložiť osobne,… Súčasný primátor im má byť za čo vďačný a zaviazaný. Komu vyhovuje tento stav vecí verejných? Tebe áno? Mne nie.

  Mladý kandidát na župana do VÚC Ferdinand Vavrík chcel priniesť zmenu hlavne v spôsobe obsadzovania vedúcich funkcií. Sympatická myšlienka ktorú prezentoval bola, aby sa šikovní ľudia mohli presadiť bez toho, že niekoho za sebou majú, či politikov, či oligarchov. Mal pravdu o tomto jave a z toho plynúcej deformácie morálky. Stačí sa nám pozrieť okolo seba na žalostný stav krajiny a mesta v ktorom žijeme. Mrzí ma, že nezávislí kandidát na primátora sa stal silne závislým, vrátane poslancov okolo klubu SaS Raníka, keď sa osobný záujem nadradí nad verejný záujem, keď je už pre nich nemožné riadiť naše mesto bez rôznych personálnych a iných dohôd, ak mám byť slušný a nepoužiť slovo kšeftov. Sú v tom zamotaní až po uši. A toto mňa, ako človeka, ktorému nie je život v Púchove ľahostajný, fakt hnevá.

  SENECA- moc sama o sebe nie je zlo, je želateľná, zlom je moc zneužiť

 14. Retro Komanč hovorí

  Len tak na okraj, pán Rocks, nadávaš tu na politické strany okolo. No náš volebný systém funguje na straníckom princípe. Nedá sa nič robiť. Ja si cez ich vystupovanie v straníckom tričku viem urobiť názor na pána Raníka, Bašku, Mišúna a čo ja viem ešte koho. No o nezávislom kandidátovi F. Vavríkoví som nikdy nepočul. Tak ako si mám na neho urobiť názor? Ani o pánoch Lakovi či Henekoví som si názor nestihol pred voľbami urobiť. A ver mi, že tých čo nepoznám nevolím. Lebo ich nezávislosť je vec diskutabilná, viď náš poslanecký zbor, pravda? A tak voľba neznámych nezávislých je lotéria. Potom to tak dopadne. Príkladom najžiarivejším je aj náš anjel. A potom, akí nezávislí, ak nemáš dostatok peňazí na kampaň, tak si bez šance. Alebo si zazobaný a môžeš si dovoliť vyhadzovať peniaze von oknom a to ťa potom netrápia starosti bežných smrteľníkov a tým pádom nebudeš ich zástancom ale budeš riešiť napríklad dotácie do svojich záujmových okruhov, alebo ťa niekto sponzoruje a potom aká je toto nezávislosť! To stranícky kandidát je čitateľnejší. Toť môj názor. Ale inak s tvojim diskusný príspevkom vcelku súhlasím.

 15. DeKATTO hovorí

  Nezavisly kandidat je nebezpecny trend sucasnej politiky. Casto sa za Nezavislym kandidatom skryva sponzor, na ktorom je kandidat zavisly.
  A stranicke tricko zase casto posobi kontraproduktivne. Napriklad pan poslanec Ranik ma u mna taku zlu reputaciu, ze uz nebudem v ziadnych volbach volit nikoho z SaS – jeden za vsetkych, vsetci za jedneho!

 16. Nestranný hovorí

  Ešte nikdy som sa tu nezapojil do diskusie,ale po vašich príspevkoch mi nedá sa nezapojiť.Niektorí sa tu hádate medzi sebou ako malé deti. Myslím si že nám občanom Púchova by v prvom rade malo ísť o blaho Púchova a aby sa naše mesto rozvíjalo aj naďalej ako v minulých rokoch.Riešite tu poslancov a zabúdate na podstatu veci. Kto ich zvolil??? A koho daný poslanec oklamal. myslím tým jeho voličov. Ak sú ľudia v Púchove aspoň trošku normálni , tak v budúcich voľbách to dotyčným podvodníkom poslancom zrátajú. Mená ako Raník, Andreánska, Kováčiková a Žiačik nemajú v našej politike čo robiť.

  1. Berry hovorí

   Myslím, že prevažná väčšina poslancov tam nemá čo robiť. A tých, čo robia pre ľudí tam je minimum – človek by ich spočítal tak maximálne na prstoch jednej ruky.

 17. Yegor hovorí

  Občania by radi vedeli, ako sa hospodári v MŠK a aké sú reálne mzdové náklady v jednotlivých kluboch. Poprosím p. Vargu, aby v mene občanov položil otázku konateľovi MŠK a aj p. Raníkovi na ďaľšom mestskom zastupiteľste, či sumy uvedené na internete v zmluvách hráčov futbalového klubu sedia s tým, čo reálne hráčom prichádza na ich účty v bankách? Občania by radi vedeli, či skutočne kamaráti pána Šimáčka dostávajú také mzdy z mestských peňazí, ako sú uvedené na internete. Podľa podnetov viacerých občanov sú mzdy najmä starších hráčov klubu výrazne vyššie, ako je uvedené v zmluvách na internete a nezodpovedajú ich výkonnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o mestský klub, občania mesta majú právo vedieť, koľko reálne dostávajú všetci hráči, manážeri. V prípade, že sumy nie sú zhodné, prosíme o vysvetlenie a rovnako aj uverejnenie reálnej mzdy manážerov. Zároveň položte aj otázku, aká zodpovednosť bude vyvodená v prípade, že sa preukáže, že klub vypláca reálne hráčom viacej, ako je uvedené na internete.

 18. MISKO2o hovorí

  Sadloň????hahaha,ten hrabe inak…..je tam uplne zbytočný,bol to Michalcov človek a prešustroval tam,kde sú výhody….

 19. Nestranný hovorí

  Prepáčte Yegor, ale nechápem keď máte podozrenie na podvod v MŠK ohľadom mzdových nákladov jednotlivých klubov, tak prečo nepožiadate Vy priamo o túto informáciu na MŠK pána Ondričku. Neviem prečo do toho miešate pána Vargu. To by hádam nemohla byť pravda aby na internete bola uvedená iná suma , ako by chodila na účty niektorým hráčom??? To by bol predsa podvod a za to by sa niekto mohol dostať väzenia.Ak by sa toto zakladalo na pravde tak to by bola na MŠK ešte väčšia kauza, akou bola kauza plot. Možno by skôr stálo za zváženie osloviť s touto problematikou radšej poslanca Marmana o prešetrenie ako spomínaného pána Vargu.

  1. FOFO hovorí

   Nebuďte naivný, že hráči berú podľa zmlúv 150-200 e. Ondrička a Šimáček im cez združenia a „bočné fondy“ vyplácajú podstatne viac ( hlavne kamarátom ). Sami si tiež prídu na iné peniaze ako sú zverejnené.

 20. Sklamaný občan hovorí

  Nedá mi nevyjadriť sa. Ako občan som očakával od Heneka a jeho ľudí, že v meste sa konečne urobí poriadok a financie budú slúžiť pre všetkých občanov. Je pre mňa veľkým sklamaním, keď vidím čo robia ľudia dosadení do mestských funkcií. Nehľadia na občanov, ale len na to, aby si naplnili vrecká. Či už je to prepieranie peňazí cez MŠK a ľudí napojených na to, prípadne cez iné mestské inštitúcie. Mne osobne nové vedenie prinieslo sklamanie. A znovu sa potvrdilo to, že keď ľudia idú do „politiky“, tak tam nejdú s úmyslom pomáhať občanom, ale hlavne plniť si vlastné vrecká a zabezpečovať si finančne vlastné rodiny a známych cez mestské peniaze.

 21. susedzdola hovorí

  Sklamaný občan, ja som sklamaný neni ja som ho nevolil ani voliť nebudem. Ale mozno príde apríl, bude hospitalizáca , Hvizdak to potiahne do volieb Henek požiada o invalidný dôchodok. Vie niekto aky je plný invalidný dôchodok z mesacneho platu 3000€ ? Ináč bola by to sila keby to fakt takto urobili ☺

 22. Púchovský spravodaj hovorí

  Henek to už má ináč premyslené. Pokiaľ nebude mať tie správne čísla v predvolebných prieskumoch, tak sa zas hodí na maródku a jeho nevtieravá Katka dá do Púchovských novín opäť Rastíka z nemocničného lôžka ,aby mu to ľudia spapkali ako pred voľbami do VÚC. Keby dal moja žena do novín moju fotku z umelého spánku, tak sa s ňou rozvediem. Vysvetlí mi vlastne niekto načo ho tá Katka fotila. Žeby pre prípad, že by sa fotka mohla niekedy zísť. Napríklad pred voľbami, aby hrali ľuďom na city, čím si musel náš Rastík v živote prejsť. Neviem ,ale bolo to dosť morbídne. Pevne verím , že už druhý raz mu to ľudia nezožerú a zvíťazí zdravý rozum.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.