Rozsudok sudca vyhlási 18. apríla

0 86

Na čísle 10 sa zastavil počet súdnych pojednávaní v spore spoločnosti MŠK Púchov s bývalou konateľkou Katarínou Bradáčovou. Sudca Libor Kysucký totiž na pondelkovom pojednávaní po odznení záverečnej reči obhajcu Stanislava Rojka vyhlásil dokazovanie v celej veci za ukončené a obom stranám oznámil, že v stredu 18. apríla 2018 popoludní vyhlási rozsudok.

Anton Školek ako právny zástupca spoločnosti MŠK Púchov svoju záverečnú reč predniesol ešte vo februári, ale keďže v jej rámci predložil súdu ešte niekoľko listín a žiadal ich zaradiť do spisu, sudca Libor Kysucký bol nútený dopriať protistrane dostatočný čas na zoznámenie sa s nimi, a tak obhajca Kataríny Bradáčovej Stanislav Rojko predniesol svoju záverečnú reč v pondelok 19. marca 2018.

Podľa očakávania má na celý spor diametrálne odlišný pohľad ako Antona Školek a žiada jeho žalobu v plnom rozsahu zamietnuť. V prvom rade poukázal na to, že protokol Najvyššieho kontrolného úradu, na základe ktorého Anton Školek žalobu nachystal, nie je meritórnym rozhodnutím, ktorým by bol akýkoľvek súd viazaný.

Navyše podľa slov Stanislava Rojka nebol ani preukázaný procesný postup tvorby protokolu. K jeho vyhotoveniu totiž nebol prizvaný ani hlavný kontrolór mesta a členovia kontrolnej skupiny odmietli aj ponuku Kataríny Bradáčovej, aby k jednotlivým skutočnostiam v čase kontroly podala vysvetlenie.

Obhajca Stanislav Rojko vo svojej záverečnej reči poukázal napríklad aj na to, že ani jeden z členov kontrolnej skupiny, ktorí vypovedali v pozícii svedkov, nedokázali súdu jednoznačne vysvetliť, prečo pri kontrole stavby oplotenia letného kúpaliska akceptovali práve posudok vyhotovený znalcom Milanom Kovalom. Práve tento posudok bol totiž ministerstvom spravodlivosti označený za nepreskúmateľný a samotný znalec za to inkasoval finančný postih.

Ďalej Stanislav Rojko upozornil súd, že MŠK Púchov viedol spory s Katarínou Bradáčovou aj po trestnoprávnej línii a podal na ňu niekoľko trestných oznámení. Ani v jednom prípade však polícia voči
nej nevzniesla obvinenie a všetky podania boli odmietnuté a konania nimi vyvolané boli zastavené.

Po záverečnej reči Stanislava Rojka umožnil sudca Libor Kysucký vysloviť ešte pár slov aj Antonovi Školekovi, ktorý sa už tradične odmietol pri svojom prednese postaviť, pričom tentoraz sa vyhovoril na boľavú chrbticu.

Vo svojom krátkom vystúpení sa snažil ešte na poslednú chvíľu zaujať sudcu, keď vyhlásil, že „zákonný sudca je známy svojím neovplyvniteľným postojom“. Ten túto úlisnú poznámku nechal zapísať do zápisnice a potom už obom stranám sporu oznámil, že dokazovanie vyhlasuje za ukončené a definitívny verdikt v celej záležitosti oznámi v stredu 18. apríla 2018.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.