Sám sebe liečiteľom tela, mysle, vzťahov – 4. časť

0 131

AK ČÍTATE TIETO RIADKY, PRAVDEPODOBNE PATRÍTE MEDZI ĽUDÍ, KTORÍ SA TÚŽIA STAŤ VEDOMOU BYTOSŤOU A ROZHODLI SA PRESTAŤ BYŤ OBEŤOU NÁHOD, OKOLNOSTÍ A CHORÔB, A VZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA, ZA SVOJE ZDRAVIE AJ ZA CELÝ SVOJ ŽIVOT DO VLASTNÝCH RÚK.

Začneme tým, že teraz zoberieme do ruky svoje zošity, ktoré sme si založili a máme tam zapísané meno, dátum narodenia a všetky naše zdravotné problémy. Všetky diagnózy, operácie, úrazy a aj lieky, ktoré pravidelne užívame. Necháme si tam voľnú stránku na informácie, ktoré nám v tejto súvislosti možno napadnú neskôr. Teraz sa pustíme do postup- ného objavovania súvislostí života.

Veľmi by som si želala, aby mnohí z vás (najlepšie všetci) na konci našej cesty za sebapoznaním, boli schopní za svoju chorobu či akýkoľvek iný problém, ktorý teraz máte, životu poďakovať, a na základe jeho pochopenia dokázali zmeniť svoj život k lepšiemu.

Prvou metódou ako spoznať sám seba (ale nie podľa toho, čo si o nás myslí náš rozum, naše EGO, ale podľa starých, tisícročiami overených, nezaujatých, nestranných a múdrych náuk) je ČÍNSKY PENTAGRAM. Pomocou neho spoznáme, aké sú naše skutočné vlastnosti, prednosti a schopnosti, ale aj naše VÝZVY. Výzvy, ktoré nám odhaľujú naše slabé miesta, na ktorých by sme mali zapracovať, čo by sme mali na našom živote zlepšiť alebo eliminovať.

Čínsky pentagram, presnejšie Astrológia deviatich planét, je prastará metóda, ktorá je presná a pritom veľmi jednoduchá a zrozumiteľná pre pochopenie života a vzťahov. Ukazuje, kto sme, akú si nesieme základnú životnú energiu, čo v živote potrebujeme, aby sme boli zdraví a šťastní. Taktiež ukazuje, aké máme nedostatky, aké máme výzvy k prekonaniu, kde ležia naše životné úlohy, ako sa máme realizovať. Ukazuje, ako si stojíme vo vzťahu s inými ľuďmi, ale aj vo vzťahu s prírodou, farbami, číslami, chuťami, telesnými orgánmi, chorobami, ročnými obdobiami…, jednoducho so všetkým, čo existuje.

Z tejto metódy dokážeme spoznať, čo máme riešiť na úrovni svojej trojjedinosti (telo, myseľ, duša). To znamená, na čo si máme dať pozor na tele (ako nebyť chorý), ako si máme nastaviť myseľ (aby nám viac pomáhala ako škodila) a na duši (ako prijať s nadhľadom úlohu, ktorú si naša duša pre tento život vybrala).

Aby sme sa mohli v pentagrame priradiť k niektorej z piatich energií, teda k niektorému prvku (DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV alebo VODA), musíme si z roku narodenia vypočítať naše Astrologické číslo, alebo našu osobnú hviezdu (Planétu). Výsledok je vždy číslo od 1 do 9, preto sa táto metóda volá Astrológia deviatich planét. Osobných hviezd je deväť a prvkov pentagramu je len päť. To znamená, že k niektorému prvku je priradené jedno číslo a k niektorému aj viac.

Na obrázku vidíme, že k prvku DREVO sú priradené čísla 3 a 4, k prvku OHEŇ je priradené číslo 9, k prvku ZEM sú priradené čísla 2, 5 a 8, k prvku KOV sú priradené čísla 6 a 7, k prvku VODA je priradené číslo 1.

POZOR! Nakoľko je to čínska metóda a čínsky kalendárny rok sa nezačína ako u nás, pre presný výpočet je potrebné si zistiť, ak ste narodení v januári alebo do polovice februára, v ktorý deň sa daný rok podľa čínskeho kalendára začínal. Nájdete to v každom čínskom horoskope.

Svoje číslo si vypočítame tak, že si náš rok narodenia rozdelíme na dve časti. Prvé dve čísla spočítame a od tohto čísla odpočítame súčet druhých dvoch čísiel. Druhé dve čísla spočítavame až dovtedy, pokiaľ nezískame jedno číslo.

Najlepšie to pochopíme na konkrétnom príklade:

Rok narodenia 1963:
19/63 = (1+9) – (6+3) = 10 – 9 = 1 To znamená, že ľudia narodení v roku 1963 majú astrologické číslo 1 a patria do prvku VODA.

Rok narodenia 1959:
19/59 = (1+ 9) – (5+9) = 10 – 14 = 10 – (1+4) = 10 – 5 = 5

Tu vidíme, že číslo 14 sa nedá odpočítať od čísla 10, tak číslo 14 teda ďalej redukujeme ako 1+4=5, takže od čísla 10 odpočítame číslo 5, teda 10 – 5 = 5 a to znamená, že ľudia narodení v roku 1959 majú astrologické číslo 5 a patria do prvku ZEM

Rok narodenia 1991:
19/91 = (1+9) – (9+1) = 10 – (1+0) = 10 – 1 = 9

To znamená, že ľudia narodení v roku 1991 majú astrologické číslo 9 a patria do prvku OHEŇ.

A ako sa počítajú ľudia narodení po roku 2000?

Tu si zapamätáme, že súčet druhých dvoch čísel budeme odpočítavať od čísla 18 (namiesto čísla 10).

Rok narodenia 2000:
18 – 0 = 18 = 1 + 8 = 9 to znamená, že ľudia narodení v roku 2000 majú astrologické číslo 9 a patria do prvku OHEŇ.

Rok narodenia 2001:
18 – 1 = 17 = 1 + 7 = 8 to znamená, že ľudia narodení v roku 2000 majú astrologické číslo 8 a patria do prvku ZEM.

Rok narodenia 2015:
18 – 15 = 3 to znamená, že ľudia narodení v roku 2015 majú astrologické číslo 3 a patria do prvku DREVO.

Teraz si vypočítajte, aké ste astrologické číslo a do akého prvku patríte. Výpočty si zapíšte do nášho zošita a nabudúce si povieme, čo to pre nás znamená.

Nepodceňujte a neignorujte varovné bolesti a signály svojho tela. Navštívte nás a nájdeme pre vás vhodné masáže, terapie na eliminovanie stresu a emočných záťaží, poradíme pri úprave stravy a navrhneme vhodné cvičenie.

Jarmila Rosinová

ŠTÚDIO ZDRAVIA, Royova 772, Púchov profesionálne masáže, liečebné terapie 0907 518 826 – len na objednávku www.klub-zdravia-krasy.sk
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.