Skorý nástup teplých dní netreba podceniť

Pomerne skorý nástup teplého slnečného počasia nesie so sebou riziká najmä pre deti. Dlhší pobyt na priamom slnečnom žiarení im môže uškodiť, hoci ešte nejde o typicky letné horúčavy. Preto je potrebné myslieť na viacero preventívnych opatrení.

Na čo by sme mali myslieť pri pobyte detí na slnku:

Rodičia by mali dbať na to, aby deti počas teplých slnečných dní nosili pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom. Deti by si mali častejšie robiť prestávky v tieni, vhodné je nosiť ľahký, vzdušný odev, odporúča doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

Rizikom horúcich slnečných dní je výskyt úpalu. Možno ho pozorovať práve u detí, ktoré  počas slnečných dní nemajú prikrytú hlavu. Úpal sa prejavuje zvýšenou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou až zvracaním. Pred slnkom je dôležité chrániť okrem detí aj starších ľudí či osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vysokým krvným tlakom, poruchou termoregulácie či so závažným hormonálnym ochorením, dopĺňa doc. Hamade.

Dôležité je dbať na pravidelný pitný režim v menších dávkach, vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujeme smäd, vhodnejšie sú vlažné nápoje a ideálna je voda, do pitného režimu sa nezapočítavajú tekutiny vo forme sladených nápojov. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu.

S teplom prichádzajú aj úrazy

Teplé počasie však so sebou nesie aj inú nástrahu ako nevoľnosti z tepla a úrazy, keďže deti sa vo zvýšenej miere venujú rôznym druhom športu. „Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri športovaní zachovávalo niektoré bezpečnostné opatrenia, ako napríklad nosenie chráničov na rukách a nohách pri korčuľovaní, nosenie bezpečnostnej prilby pri bicyklovaní a korčuľovaní, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Pri rôznych druhoch vodných športov by dieťa nikdy nemalo podceňovať svoje fyzické sily,“ hovorí doc. Jana Hamade s tým, že následky úrazov v niektorých prípadoch predstavujú pre dieťa i doživotný zdravotný hendikep.

Pre jednotlivé vekové obdobie je charakteristické spektrum určitých úrazov, možno teda pre dané vekové obdobie odhadnúť riziká a nastaviť príslušné preventívne opatrenia. Chlapci sú všeobecne náchylnejší k častejším a závažnejším úrazom než dievčatá. To platí pre všetky typy úrazov a všetky vekové kategórie, okrem vekovej kategórie detí od narodenia do jedného roka.  Nie je to spôsobené len vyššou expozíciou rizík, ale tiež odlišným správaním chlapcov a dievčat.

Najčastejšie sa deti zrania doma a v okolí domova, a to najmä vo veku od narodenia do päť rokov. Jediným spôsobom, ako zabrániť zbytočným poškodeniam zdravia v dôsledku úrazov, je efektívna prevencia. Ťažisko zodpovednosti spočíva na rodičoch a ich prístupe napr. k otázke vytvorenia bezpečného domova s minimalizáciou rizík, najmä pokiaľ ide o malé deti.

Zdroj ÚVZ SR

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...