Spojená škola v Púchove ako jediná ponúka možnosť študovať sklárske remeslo, módu či technické a chemické odbory na jednom mieste

0 268

Spojením Strednej odbornej školy (SOŠ) Púchov a Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne vznikne od 1. septembra 2019 unikátna Spojená škola Púchov s dvoma organizačnými zložkami. Študentom ponúkne nové vyučovacie metódy, moderné technológie i zaujímavé študijné a učebné odbory, ktoré majú v púchovskom regióne dlhoročnú tradíciu.

V Púchove vzniká unikátny projekt, ktorý spojí dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Novovzniknutá Spojená škola Púchov s dvoma organizačnými zložkami – SOŠ Púchov a SOŠ sklárska Púchov, bude od nového školského roka 2019/2020 pripravovať pod jednou strechou budúcich odborníkov pre sklársky, chemický, strojársky či textilný a odevný priemysel.

Výnimočnosť školy bude spočívať predovšetkým v jedinečnosti študijných a učebných odborov. Len v Púchove bude možné na jednom mieste študovať sklárske remeslo, technické, chemické a odevné odbory. Všetky tieto odbory majú v regióne tradíciu. Vyučovať ich budeme s využitím moderných IT technológií, nové budú aj vyučovacie metódy,priblížila riaditeľka SOŠ Púchov Lenka Jancíková.

Záujemcovia o štúdium na Spojenej škole v Púchove si môžu vybrať z 8 odborov, ktoré ponúka organizačná zložka SOŠ Púchov, a to operátor gumárskej a plastikárskej výroby, mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, chemická informatika, komerčný pracovník v doprave či styling a marketing.

Od 1. septembra 2019 bude zároveň možné na škole študovať aj v rámci organizačnej zložky SOŠ sklárskej, kde sú v ponuke 4 odbory: výtvarné spracovanie skla – výroba sklenej vitráže, technik sklárskej výroby, operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky a operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla.

Vo všetkých odboroch plánuje škola prijať 9 žiakov. Výnimku tvoria len odbory operátor gumárskej a plastikárskej výroby a mechanik mechatronik, kde môžeme prijať maximálne 12 žiakov, doplnila Jancíková.

Spojenie SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne do jednej Spojenej školy v Púchove je logickým krokom aj z pohľadu výberu lokality školy. V jednom areáli budú spoločne pôsobiť Spojená škola Púchov s dvoma organizačnými zložkami – SOŠ Púchov a SOŠ sklárska, a tiež Fakulta priemyselných technológií  v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD). Zoskupenie dvoch stredných a jednej vysokej školy vytvorí študentom jedinečné zázemie pre ich ďalší rozvoj a štúdium.

Absolventom Spojenej školy v Púchove sa po dokončení stredoškolského štúdia navyše ponúka jedinečná príležitosť plynule pokračovať v štúdiu práve na Fakulte priemyselných technológií v Púchove TnUAD, kde môžu študovať zo súčasných akreditovaných bakalárskych študijných programov napríklad materiálne inžinierstvo, materiálovú technológiu, počítačovú podporu materiálového inžinierstva či textilnú technológiu a návrhárstvo.

Aktuálne pripravujeme v spolupráci s priemyselnými partnermi aj nový študijný program s názvom profesijný bakalár. Zameraný bude na technicky významné druhy materiálov, ktorých štúdiom sa na fakulte zaoberáme, v kombinácii so zameraním na výpočtové modelovanie a simuláciu, environmentálne inžinierstvo a priemyselný dizajn. Po jeho akreditácii bude profesijný inžinier zaradený do ponuky pre absolventov stredných škôl, ktorým umožní študovať unikátny študijný program priamo pre prax, povedala dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Darina Odrušová.

Nový študijný program – profesijný bakalár, funguje na podobnom princípe ako systém duálneho vzdelávania na stredných školách. To znamená, že študenti počas štúdia na vysokej škole zároveň praxujú v konkrétnej firme, ktorá spolupracuje so školu.

Spolupráca dvoch výnimočných stredných škôl začala ešte pred samotným oficiálnym spojením

Prvým spoločným projektom dvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy bola výstava Putovanie storočím – Výstava histórie odievania a sklárskej tvorby, tým druhým zas kreatívne dielne.

Projekt tvorivých dielní je určený pre žiakov základných škôl. Tí si vďaka nemu môžu priamo v dielňach SOŠ Púchov vyskúšať originálnu maľbu na sklo, vytvoriť módny doplnok, zrecyklovať nevyužité plasty ale aj zostrojiť vlastného robota a naprogramovať si ho. Otvorené dielne organizuje SOŠ Púchov na základe dohody so základnými školami s cieľom oboznámiť žiakov s tvorivou činnosťou, a nadviazať spoluprácu so základnými školami.

Žiaci, ktorí majú záujem v budúcom školskom roku 2019/2020 študovať na Spojenej škole v Púchove, na niektorej z dvoch organizačných zložiek, môžu podať prihlášku riaditeľovi základnej školy do 10.  apríla 2019. Podľa toho, aký študijný alebo učebný odbor si vyberú, na prihláške uvedú ako školu SOŠ, I. Krasku 491, 020 32 Púchov alebo SOŠ sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.