Spomienková slávnosť k 73. výročiu Slovenského národného povstania

0 13

V utorok 29. augusta sa v priestoroch Európskeho mestského parku uskutočnila už tradičná spomienková slávnosť k výročiu Slovenského národného povstania. Tento rok sme si pripomenuli už 73. výročie SNP a v Púchove si predstavitelia mesta a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripomínajú túto udalosť od roku 2004 položením vencov k pamätnej doske v Európskom mestskom parku.

Z poslancov mestského zastupiteľstva sa spomienkovej slávnosti zúčastnili Cyril Crkoň, Pavel Melišík a Roman Hvizdák. Ten po vlaňajšej blamáži, keď svoj slávnostný prejav skompiloval zo študentského referátu a prejavov politikov Dušana Čaploviča a Ivana Gašparoviča, prenechal priestor za mikrofónom vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Púchove Renáte Holákovej a predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Petrovi Horváthovi. Ten na spomienkovej slávnosti zvlášť privítal 97-ročného priameho účastníka SNP Ondreja Martiška.

Peter Horváth vo svojom príhovore krátko načrel do histórie Slovenského národného povstania, ale spomenul aj udalosti, ktoré predchádzali jeho vyhláseniu. „Po Stalingradskej bitke dochádza k vzniku protihitlerovskej koalície a v celej Európe k aktivizácii protifašistického boja. Významným pozitívom je, že domáci odboj, orientovaný na Moskvu a Londýn, sa dokázal spojiť a v decembri 1943 Vianočnou dohodou utvoriť Slovenskú národnú radu. Tá začala pripravovať SNP, čím poverila podplukovníka Goliana, a ten začal prípravu v dvoch alternatívach. Prvá hovorila, že Povstanie vypukne, keď Sovietska armáda dosiahne Karpaty a slovenské divízie útokom do tyla Nemcov umožnia nerušený prechod sovietskych vojsk cez Slovensko. Druhá alternatíva bola núdzová a hovorila o tom, že Povstanie začne, keď sa Nemecko pokúsi vojensky obsadiť Slovensko,“ pripomenul historické okolnosti Peter Horváth.

Ako je všeobecne známe, k slovu sa nakoniec dostala druhá alternatíva po tom, čo sa Nemci rozhodli obsadiť Slovensko a Rudolf Golian 29. augusta 1944 heslom „Začnite s vysťahovaním“ spustil Slovenské národné povstanie. „Povstalci nedokázali splniť svoj cieľ. Postupne nemecká organizovaná sila Povstanie zatlačila. SNP znamenalo zapojenie Slovenska do protifašistického odboja, tak ako to bolo v Poľsku, Francúzsku a v ďalších krajinách. Slovenskí antifašisti ním viedli zápas za právo na život a slobodu, za právo národa na sebaurčenie. Slovenským národným povstaním sa nám do veľkej miery po- darilo zbaviť ťarchy kolaborácie s nacistickým Nemeckom. Preto je pre nás od roku 1991 štátnym sviatkom. Ďakujeme mužom a ženám, ktorí prekonali vlastný strach a preukázali odvahu a statočnosť. Aj preto je pre nás i dnes vecou cti vysloviť im veľkú vďaku a hrdosť na ich činy,“ uzavrel svoj príhovor Peter Horváth.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.