Študenti odprezentovali svoje práce na krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti

0 51

V poradí 41. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti sa už tradične uskutočnil v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) Stará Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

V piatok 5. apríla 2019 prišli už po 18.-krát do učební Strednej odbornej školy Stará Turá odprezentovať výsledky svojej záujmovej činnosti žiaci a študenti škôl z Trenčianskeho kraja. Odborné poroty v 17 súťažných kategóriách mali plné ruky práce. Ohodnotiť totiž mali celkovo 167 prihlásených prác.

Do krajského kola postupujú víťazi obvodných kôl, ktoré sa tento rok uskutočnili v Považskej Bystrici, Partizánskom a Trenčíne. Cieľom Stredoškolskej odbornej činnosti je podporovať v mladých ľuďoch tvorivosť, prácu s faktami, hľadanie odpovedí na zvedavé otázky, ktoré ich zaujímajú či nájdenie inšpirácie. Teší nás, že výsledkom prác sú aj zaujímavé závery, ku ktorým sa žiaci dopracujú za pomoci svojich konzultantov. Toto spolu vytvára všetky predpoklady pre to, aby sa stali úspešnými v ďalšom živote, na vysokej škole a v zaradení na trh práce,“ uviedla vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová, ktorá prišla popriať veľa šťastia súťažiacim i členom jednotlivých odborných komisií v mene trenčianskeho župana Jaroslava Bašku.

V komisiách sa popri pedagógoch nachádzali aj odborníci z praxe; z radov podnikateľov, Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Republikovej únie zamestnávateľov, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a mnohých ďalších spolupracujúcich organizácií.

Organizáciu krajskej prehliadky si aj tento rok vzalo na starosť Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Už bezmála 20 rokov je organizátorom krajských kôl Stredoškolskej odbornej činnosti KCVČ v Trenčíne a Stredná odborná škola Stará Turá. Pri tejto príležitosti by som rada poďakovala riaditeľovi školy, ale i pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za dôkladnú prípravu priestorov. Poďakovanie patrí aj kolektívu Krajského centra voľného času v Trenčíne, na bedrách ktorého je celé organizačné zabezpečenie. O to viac ma teší, že v budúcom školskom roku bude KCVČ v Trenčíne organizátorom celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti,“ uviedla riaditeľka trenčianskeho KCVČ Renáta Bieliková.

Dve najlepšie práce v každej zo 17 kategórií postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční koncom apríla v Košiciach. Postupujúcim k výsledku blahoželáme a prajeme veľa šťastia na celoslovenskej úrovni.

Postupujúci do celoštátneho kola

01
1. Vladimír Drblík –SOŠ strojnícka Považská Bystrica
2. Vanesa Čechová – SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín

02
1. Ema Pavlíková – Gymnázium Považská Bystrica
2. Dominik Papánek – SOŠ strojnícka Považská Bystrica

03
1. Samuel Miček – Gymnázium Púchov
2. Barbora Hrabošová – SOŠ Púchov

04
1. Alexandra Oravcová – Gymnázium Púchov
2. Mária Glacová – SŠ – Gymnázium sv. Jozefa Nové Mesto n/V

05
1. Michaela Alexandra Grušpierová – Piar. SŠ F. Hanáka, Prievidza
2. Anna Gerová – Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

06
1. Lenka Sivá – SOŠ J .A. Baťu, Partizánske
2. Alessandro Závracký – SOŠ Stará Turá

07
1. Roland Čiscoň – Obchodná akadémia Prievidza
2. Matej Gajdoš – SPŠ Dubnica nad Váhom

08
1. Samuel Šmatlák – SOŠ obchodu a služieb Prievidza
2. Natália Tulisová – Gymnázium M. R. Štefánik Nové Mesto nad Váhom

09
1. Jozef Filo – SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou
2. Matúš Machara – SPŠ Dubnica nad Váhom

10
1. Erik Držík – SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
2. Martin Knap – SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín

11
1. Juraj Kulich – SOŠ Stará Turá
2. Tomáš Hladký – SPŠ Dubnica nad Váhom

12
1. Juraj Tvarožek – SPŠ Dubnica nad Váhom
2. Martin Plesník – SOŠ Stará Turá

13
1. Michal Bartek – Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
2. Šimon Gabčo – Gymnázium Púchov

14
1. Ján Holba – SUŠ Trenčín
2. Martin Tisoň – SPŠ Nové Mesto nad Váhom

15
1. Miroslava Halabrínová – SPŠ Myjava
2. Jozef Dírer – Gymnázium Púchov

16
1. Simona Perinová – SOŠ Púchov
2. Terézia Jancíková – Gymnázium Púchov

17
1. David Kováč – Gymnázium Púchov
2. Michal Hudcovič – SOŠ Stará Turá

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.