Svetový úspech mladých včelárov

0 70

Každoročne sa členovia včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka v Púchove umiestňujú na prvých miestach v súťažiach v rámci Slovenska. Ani tento rok tomu nebolo inak. Na Celoslovenskej včelárskej súťaži v Banskej Bystrici v mladšej kategórii sme obsadili všetky tri prvé miesta. Zvíťazil Samuel Gabriš, druhé miesto obsadil Matúš Šulík a tretí skončil Tomáš Golitko. V staršej kategórii prvé miesto získal Ján Medňanský a tretie miesto Filip Drábik. Obaja sa v mesiaci júl zúčastnili Svetovej súťaže mladých včelárov IMYB 2018 (International Meeting of Young Beekeepers) vo francúzskom meste Nerac.

Slovenské včelárstvo reprezentovali dvaja mladíci z Púchova a spolu s nimi Kristián Karaba z Drahoviec. Tento rok sa na IMYBe zúčastnilo rekordných 27 štátov sveta. Svoje zastúpenie tu okrem Slovenska malo Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Rumunsko, Anglicko, Írsko, Severné Írsko, Dánsko, Holandsko, Bielorusko, Rusko, Škótsko, India, Litva, Estónsko, Albánsko, Malta, Ukrajina, Francúzsko, Gruzínsko, Taliansko, Slovinsko, Fínsko, Izrael a Kazachstan.

Súťaž nebola jednoduchá. Pozostávala z praktickej a teoretickej časti. V praktickej časti museli súťažiaci spoznávať včelie produkty, pracovať so živými včelami, vedieť poskladať úľ, prelarvovať, značiť trúdov, odviečkovať a vytáčať med, zdlábať rámiky, poznať anatómiu včely, určiť druhy medov, mikroskopovať priateľov a nepriateľov včiel a v teoretickej časti museli ovládať rozlíšenie samoopelivých a cudzoopelivých rastlín.

Nechýbal ani obšírny test z problematiky včelárstva. Všetko prebiehalo v miešaných tímoch. Úlohou členov tímov pozostávajúcich z jednotlivých štátov bolo spoločne sa vedieť dohodnúť a navzájom si pomáhať ako to robia včielky v úli. Dorozumievacím jazykom bola angličtina, i keď mnohé úlohy boli preložené do rodných jazykov. Jednou z najťažších disciplín bolo poznávanie medov.

Okrem tradičných medov boli k dispozícii medy cibuľové, mrkvové, vresové či eukalyptové. Zvláštnosťou bol práve med cibuľový a mrkvový, ktorý pochádzal z Francúzska. Tu pestujú celé lány cibule a mrkvy, ktoré opeľujú včielky, aby sa získalo kvalitné semeno pre poľnohospdárstvo.

Na celoslovenskej súťaži v Banskej Bystrici získali mladí púchovskí včelári päť medailových umiestnení.

Slovenská delegácia sa počas medzinárodného stretnutia predstavila opäť ako vždy zaujímavým kultúrnym programom. Bola to vlastne pozvánka na IMYB 2019 na Slovensko do Banskej Bystrice. Prostredníctvom pantomímy rúk bolo predstavené Slovensko ako krajina v srdci Európy. Hlavným motívom boli ruky, šikovné ruky Slovákov, remeselníkov, ale aj umelcov a žiakov. Nechýbala ani propagácia púchovskej modrotlače.

Pre účastníkov boli pripravené aj odborné prednášky na včelársku tematiku a prehliadky francúzskych miest Nerac a Bordeaux. Nezabudnuteľným sa stal dotyk s Atlantickým oceánom cez najvyššiu pieskovcovú dunu Európy Dune du Pilat.

Posledný deň sa niesol v znamení vyhlásenia výsledkov. Slovensko obsadilo prvé miesto a stalo sa majstrom sveta. O to radostnejšie bolo, že dvaja chlapci z Púchova boli medzi nimi – Ján Medňanský a Filip Drábik – obidvaja zo včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka v Púchove a tiež aj žiaci ZŠ Mládežnícka v Púchove. Slovenský tím zvíťazil nad 26 krajinami sveta.

Úspech nás hreje. Pri príležitosti 99.výročia založenia včelárskych spolkov na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci bude víťazný tím vyznamenaný Slovenským zväzom včelárov poukazom na včelársky tábor v Banskej Bystrici v roku 2019.

Za úspech našich včelárov chceme poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli. Slovenskému zväzu včelárov, Centru voľného času Včielka, Centru sociálnych služieb na Hoštínskej ulici v Púchove za poskytnutie priestorov pre detské včelárske múzeum a včelársky krúžok. Ďakujeme pánovi Kamilovi Bielikovi, správcovi včelnice, pánovi Rudolfovi Moravčíkovi a jeho synovi za odborné včelárske rady zo Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci a tiež rodičom za podporu detí v ich rozvoji.

Včelársky krúžok ani v nadchádzajúcom školskom roku nebude zaháľať. Chceli by sme skrášliť okolie včelnice, vybudovať pri CSS v Púchove včelársky náučný chodník, vysádzať nové včelomilné rastliny a stromy. Sme si vedomí, že ku včielkam treba pristupovať s úctou, veď majú hlbšiu históriu ako ľudská spoločnosť. Máme radosť, že v Púchove premáva autobus „Včielka“, ale nie sme radi, keď sa na našej včelnici stretávajú vandali a ničia nám úle so včielkami. Chceli by sme poprosiť touto cestou pána Hantáka o prepožičanie búdky pri včelnici na schovanie včelárskeho náradia, ktoré sa nám tiež stráca. Vopred ĎAKUJEME.

Veď budúcnosť ľudstva bude závisieť od súžitia ľudí a včiel. Aby naša najmladšia generácia hľadala menej informácií z mobilov a viac z prírody ako to robia naše včielky už milióny rokov.

Mgr. Eva Kováčová, vedúca včelárskeho krúžku a členka delegácie na IMYB 2018

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.