Systém duálneho vzdelávania pokračuje aj v nadchádzajúcom školskom roku

0 12

Systém duálneho vzdelávania bol na území Slovenskej republiky uvedený do života v septembri 2015. Už vtedy bol Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) priekopníkom v duálnom systéme vzdelávania spomedzi ostatných krajských samospráv.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje od školského roku 2017/2018 možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania na všetkých stredných odborných školách, ktoré zriaďuje.

Z celkového počtu 422 zapojených žiakov na Slovensku sa v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2015/2016 rozhodlo študovať 100 žiakov zo 6 stredných škôl na území Trenčianskeho kraja. Počas školského roka 2016/2017 bolo v duálnom systéme vzdelávania zapojených už 12 stredných odborných škôl a 36 zamestnávateľov. V nadchádzajúcom školskom roku 2017/2018 poskočia počty opäť nahor.

Do projektu sa zapojí všetkých 20 stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj a 68 firiem. Očakáva sa približne 300 nových učebných zmlúv, v rámci ktorých si študenti premiérovo vyskúšajú systém duálneho vzdelávania. Pribudne SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou, SPŠ Myjava, SOŠ sklárska Lednické Rovne, Spojená škola Nováky, SOŠ obchodu a služieb Púchov, SOŠ Považská Bystrica a SOŠ Stará Turá.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja uviedol, že zapojenie všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK do duálneho systému vyučovania je výrazným posunom vpred pri skvalitňovaní stredného školstva v celom kraji. „Veľmi ma teší, že sa nám podarilo do duálneho systému vyučovania zapojiť už všetky školy, ktoré spravuje Trenčiansky samosprávny kraj. Vážim si, že žiaci majú o tento model záujem. Svedčí to o ich cieľavedomosti pri príprave na budúce zamestnanie. Taktiež by som chcel poďakovať všetkým firmám, ktoré sú zapojené, že poskytli svoje priestory pre praktické vyučovanie. Aj týmto spôsobom si môžu vychovávať svojich budúcich pracovníkov, povedal Jaroslav Baška.

Žiaci, ktorí sa rozhodnú pre vstup do systému duálneho vzdelávania, majú po skončení štúdia výrazne vyššie šance profesijne sa uplatniť priamo vo firme, kde počas štúdia pracovali, alebo v inej firme podobného zamerania vo svojom regióne. Už popri štúdiu majú vďaka nastavenému systému duálneho vzdelávania možnosť absolvovať prax v renomovaných firmách, akými sú napríklad Matador, Continental, Askoll alebo Emerson. Žiaci odborov obchodný pracovník, či pracovník marketingu môžu získať prax v obchodných reťazcoch celoeurópskeho charakteru, ako napríklad Kaufland alebo Lidl.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.