Top 15 udalostí, ktoré hýbali Trenčianskym samosprávnym krajom v roku 2018

0 6

Trenčianska župná samospráva s bezmála 600 tis. obyvateľmi zriaďuje 24 zariadení sociálnych služieb, tri nemocnice s poliklinikami, 12 kultúrnych inštitúcií, 41 škôl a školských zariadení a prostredníctvom Správy ciest spravuje bezmála 1500 km ciest II. a III. triedy. V kompetenčných oblastiach Trenčianskeho samosprávneho kraja sa aj v roku 2018 diali veľké veci. Tu je prehľad pätnástky z nich, ktoré hýbali životom v celom regióne.

  1. Vznik nového geriatrického oddelenia v NsP Považská Bystrica (január 2018)

To vzniklo rekonštrukciou pôvodného kožného traktu nemocnice, ktorá s otvorením oddelenia pre pacientov nad 65 rokov presiahla hranicu 500 lôžok. Nové oddelenie disponuje kapacitou 25 lôžok, čím v budúcnosti odľahčí interné oddelenie nemocnice. Ľuďom v dôchodkovom veku poskytne odbornú špecializovanú starostlivosť.

  1. Uvedenie do prevádzky prvej rýchlonabíjacej stanice na hornej Nitre (január 2018)

Od začiatku minulého roka si vodiči priamo v centre okresného mesta Prievidza elektromobil dobijú do polhodiny. Nabíjacia stanica má výkon 50kW a ponúka tri typy konektorov, ktoré sú kompatibilné so všetkými typmi elektromobilov. Prvú rýchlonabíjaciu stanicu pre vozidlá s elektrickým pohonom TSK sprístupnil ešte v roku 2017 v Považskej Bystrici. Trojlístok rýchlonabíjacích staníc uzatvára nabíjacia stanica v Starej Turej.

  1. Otvorenie historicky prvých dvoch úsekov Vážskej cyklomagistrály (máj a október 2018)

Samotnej výstavbe prvých úsekov cyklotrasy predchádzali roky príprav. Dnes sa však už cyklisti môžu previesť po 13,4 km úseku medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom, ktorý je prvou z ôsmich častí cyklotrasy. Po lete 2018 už môžu využívať aj ďalšiu časť cyklotrasy medzi Púchovom a Nosickou priehradou, ktorá dosahuje unikátnu šírku až 4,5 metra. Okrem obojsmernej cyklistickej premávky totiž disponuje aj samostatným pruhom pre peších. Na príprave výstavby ďalších úsekov kraj intenzívne pracuje.

  1. Prvýkrát v histórii udelené verejné uznania TSK (máj 2018)

Verejné uznania TSK v podobe Ceny TSK a Ceny predsedu TSK sa udeľovali po prvýkrát v histórii existencie župy. K prvým držiteľom Ceny TSK za rok 2017 patrí zakladateľ hnutia Spolu sme Prievidza Michal Dobiaš, spisovateľ Rudolf Dobiáš, predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Trenčíne Mária Jana Jablonská a kolektív Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici. Cena predsedu TSK premiérovo putovala do rúk profesora Ivana Hričovského za celoživotné akademické dielo a popularizáciu záhradkárstva a ovocinárstva.

  1. Prvý slovenský národný ambasádor pre odborné vzdelávanie a prípravu (august 2018)

Osloviť, inšpirovať a pozitívne ovplyvňovať vnímanie odborného vzdelávania a prípravy v očiach mladých ľudí je úloha ambasádora odborného vzdelávania a prípravy. Túto pozíciu v roku 2018 zastával predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Slovensko tak malo prvýkrát v histórii svojho národného ambasádora.  Sieť ambasádorov vytvára Európska komisia z osobností v oblasti odborného vzdelávania, praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí. Úspechy Trenčianskej župy na poli odborného vzdelávania župan prezentoval aj počas Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý sa na jeseň konal v hlavnom meste Rakúska.

  1. Prvý ročník participatívnych rozpočtov na stredných školách (september 2018)

Prvých 16 stredných škôl na Slovensku, ktoré sa rozhodli svojim žiakom umožniť rozhodovať o tom, na aký účel bude využitá časť finančných prostriedkov, sa nachádza v Trenčianskom kraji. Študenti župných stredných škôl dostali príležitosť zmeniť svoju školu k lepšiemu prostredníctvom vlastných nápadov a projektov. Prvá dotačná schéma na Slovensku cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí stredných škôl.

7. Najmodernejšia školská budova v kraji, stredoškolský campus s novou telocvičňou (september 2018)

Najmodernejšiu školskú budovu vôbec nájdete v  jedinečnom stredoškolskom campuse v Trenčíne. Je ňou budova SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne, ktorá disponuje najmodernejšími energetickými výdobytkami. Stredoškolský campus okrem škôl tvoria aj vynikajúce podmienky pre žiakov na šport, stravovanie, ubytovanie vo forme internátu a tiež možnosti na trávenie voľného času. V campuse TSK minulý rok vybudoval pre Strednú športovú školu celkom novú telocvičňu s parametrami športovej haly, v ktorej sa pripravujú napríklad aj volejbalisti v rámci Centra olympijskej prípravy v Trenčíne.

8. Púchovské a dubnické gymnázium medzi celosvetovou environmentálnou špičkou (október 2018)

K celosvetovej rodine ekologicky a environmentálne zmýšľajúcich škôl sa oficiálne pridali aj dve župné gymnáziá, a to Gymnázium v Púchove a Gymnázium v Dubnici nad Váhom. Zelená škola je najväčší svetový environmentálne ladený výchovný program, ktorého súčasťou je aj Slovensko. Do programu je zapojených viac ako 50 tisíc študentov zo 68 krajín v rámci celého sveta. Ich rady oficiálne rozšírilo Gymnázium v Púchove a Gymnázium v Dubnici nad Váhom. Pridali sa tak k ďalším dvom zeleným školám, ktoré zriaďuje Trenčiansky samosprávny kraj. Spolu so SOŠ Pruské a Gymnáziom v Považskej Bystrici tak tvoria štvorlístok environmentálne a ekologicky zmýšľajúcich stredných škôl v pôsobnosti župy.

     9. Defibrilátory pre dobrovoľných hasičov (október 2018)

V každom z deviatich okresov Trenčianskeho kraja po novom jeden z hasičských dobrovoľných zborov disponuje život zachraňujúcim prístrojom. Priestorové rozmiestnenie defibrilátorov reflektuje tvar daného okresu, aby v prípade núdze pokrylo čo najširší priestor. Materiálne vybavenie dobrovoľných hasičov sa týmto spôsobom rozhodol rozšíriť Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý vo svojom úrade s 24-hodinovou službou takisto jedným defibrilátorom disponuje.

   10. V kraji otvorili prvú zážitkovú záhradu pre ľudí s hendikepom (október 2018)

Zážitkový parčík o výmere takmer 800 m2 slúži na stimuláciu zmyslov klientov Centra sociálnych služieb DEMY v Trenčíne s rôznymi formami hendikepu. Záhradu možno považovať za exteriérové prevedenie štandardných multisenzorických miestností, ktoré významne skvalitní poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. Záhrada je vôbec prvou záhradou svojho druhu v rámci zariadení sociálnych služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji a svojím rozsahom zrejme aj v rámci územia celej Slovenskej republiky.

11. Trojnásobne úspešný líder v systéme duálneho vzdelávania (október 2018)

Trenčianska župa je dlhodobo lídrom v systéme duálneho vzdelávania. Vďaka aktívnej spolupráci so zamestnávateľmi či projektu Hrdina remesla v roku 2018 kraj potvrdil svoju pozíciu lídra až s tromi prvenstvami. Trenčiansky samosprávny kraj je najúspešnejším slovenským krajom nielen v počte žiakov, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania, ale aj v počte zapojených stredných škôl a tiež aj v počte zapojených zamestnávateľov. Celkovo je v rámci územnej pôsobnosti TSK do duálu zapojených 22 stredných odborných škôl, 878 žiakov a 91 firiem, za čo bol TSK ocenený Asociáciou priemyselných zväzov v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

   12. Spoločensky zodpovedná župa (november 2018)

Aj v roku 2018 bola Trenčianska župa ocenená titulom Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť. Zodpovedný prístup TSK k životnému prostrediu, obyvateľom i hospodáreniu s verejnými financiami bol ocenený už druhý rok za sebou. V roku 2018 bol rovnako jeden z najvýraznejších komunikačných nástrojov kraja; jeho webové sídlo www.tsk.sk; ocenený ako najlepší web spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Veľkým krokom vpred v oblasti zodpovednosti bola aj aktualizácia smernice o verejnom obstarávaní TSK, ktorá umožnila školským a nemocničným jedálňam, rovnako ako aj zariadeniam sociálnych služieb, obstarávať kvalitnejšie potraviny priamo od lokálnych dodávateľov.

   13. Najtransparentnejšia nemocnica na Slovensku(november 2018)

Tento titul si za rok 2018 vyslúžila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy. Spomedzi všeobecných, štátnych, univerzitných i fakultných nemocníc na Slovensku získala bojnická nemocnica v rebríčku INEKO v kategórii Najvyššia transparentnosť takmer 80%, približne o 4% zostala na druhom mieste Nemocnica Poprad, a. s.. Priemerné hodnotenie všetkých nemocníc v rebríčku sa zastavilo na hodnote 54,6%.

   14. Rekordný Trenčiansky hrad (december 2018)

Na známu Studňu lásky, hladomorňu, kasáreň či Matúšovu vežu sa v minulom roku prišlo pozrieť takmer 140 tisíc ľudí. Už piaty rok po sebe Trenčiansky hrad každoročne prekonáva historické rekordy v návštevnosti. V roku 2014 celoročná návštevnosť hradu prekročila prvýkrát hranicu 100 tis. návštevníkov, od roku 2016 prekonáva hranicu 120 tis. návštevníkov. Trenčiansky hrad a jeho historický areál už tradične láka ľudí najmä v letných mesiacoch. Najviac turistov v priebehu uplynulého roku pamiatku navštívilo v júli, a to viac ako 25 tisíc a v auguste to bolo približne 23 tisíc ľudí.

   15. Príprava Akčného plánu transformácie regiónu hornej Nitry

Na príprave efektívnej zmeny priemyselnej orientácie regiónu horná Nitra od začiatku minulého roku aktívne pracuje Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky (SR) pre investície a informatizáciu spolu s Ministerstvom hospodárstva SR, Európskou komisiou (EK), Trenčianskym samosprávnym krajom, miestnymi samosprávami a ďalšími zúčastnenými stranami. V procese prípravy Akčného plánu, ktorý pomôže hornej Nitre k čo najhladšiemu prechodu od uhlia na iný typ hospodárstva, sú kľúčovými témami rozvoj dopravnej infraštruktúry a vytvorenie nových pracovných miest. Na jeho príprave už aktívne pracujú aj experti vyslaní priamo z EK s cieľom zvýšiť kvalitu života v regióne a vytvoriť nové pracovné miesta. Akčný plán má byť na základe schváleného uznesenia vlády SR vypracovaný do 30.4.2019.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.