Trenčianska župa tento rok podporila tematické zážitkové vzdelávanie na 24 stredných školách

0 17

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v roku 2018 pokračoval v podpore tematického zážitkového vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Študenti župných stredných škôl tak mali možnosť načerpať nové vedomosti z oblasti histórie, prírodných vied a environmentalistiky.

O financie zo župnej pokladnice, ktoré boli určené na podporu tematického zážitkového vzdelávania, sa mohli stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uchádzať do polovice augusta 2018.

V stanovenom termíne prejavilo záujem o finančný príspevok 24 stredných škôl, ktoré spolu poslali 42 žiadostí na realizáciu akcií na podporu tematického zážitkového vzdelávania. Jedna škola mohla v príslušnom kalendárnom roku zrealizovať najviac dve takéto akcie. Maximálna finančná podpora na jednu akciu bola stanovená na 500 eur, priblížila podmienky výzvy vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíkova s tým, že župa podporila tento rok exkurzie v sume za viac ako 20 000 eur.

Študenti SOŠ Púchov a ich snaha zostaviť si vlastného robota.

Študenti SOŠ v Púchove v rámci zážitkového vzdelávania navštívili Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene, kde dostali možnosť zostrojiť si vlastného robota a naučiť sa ho ovládať pomocou mobilnej aplikácie.

Druháci mechanici-mechatronici z našej školy si vyskúšali programovanie, využitie senzorov, motorov či mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie robota. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky vo Zvolene sa aktívnym a tvorivým prístupom snaží u študentov vzbudiť záujem o technickú tvorbu, naučiť ich princípy tímovej spolupráce, navrhovať a realizovať vlastné riešenia. Podobnej akcie sa plánujeme zúčastniť aj budúci rok, uviedla riaditeľka SOŠ v Púchove Lenka Jancíková.

Okrem SOŠ Pruské, Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, SOŠ v Púchove a Spojenej školy v Novákoch sa tematického zážitkového vzdelávania zúčastnili alebo ešte len zúčastnia aj žiaci ďalších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.