Tvorivé dielne pre žiakov základných škôl

0 42

Už druhýkrát v tomto školskom roku Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove pripravila pre žiakov základných škôl tvorivé dielne. Tentokrát sa stretnutie uskutočnilo priamo v školskej prevádzke v hoteli Študent v Považskej Bystrici, kde naši žiaci vykonávajú odbornú prax. Pod vedením svojich majstrov pripravili pre  žiakov  púchovských a považskobystrických základných škôl množstvo zaujímavých činností.

Žiaci 8. ročníkov si mohli vyskúšať svoje zručnosti v tvorení a výzdobe cukrárenských výrobkov, ale i v príprave chuťoviek a kanapiek. Naši odborníci ich zasvätili do tajov studenej kuchyne a predviedli im aj ukážku carvingovej techniky zdobenia. Všetky svoje výtvory si síce ihneď skonzumovali, ale určite si domov odniesli veľa nových skúseností, ktorými prekvapia i svojich blízkych. Pre dievčatá bola veľkým zážitkom návšteva Kozmetiky, ktorá je ďalšou školskou prevádzkou hotela Študent.

Naše študentky odboru kozmetička a vizážistka im predviedli základy čistenia pleti, ale i denného líčenia, ktoré si aj samy na sebe vyskúšali. Najviac sa im páčili nové triky v lakovaní nechtov, ktoré si veľmi rýchlo osvojili. Žiaci pracovali v menších skupinkách a postupne sa vystriedali pri rôznych činnostiach.

Súčasťou tvorivých dielní boli i informácie našej výchovnej poradkyne Mgr. Minárikovej o  študijných a učebných odboroch a prezentácia študentky hotelovej akadémie Vladimíry Kozákovej o zahraničnej stáži vo Švajčiarsku. Spätnou väzbou našich hostí bol spokojný úsmev a veľmi priateľská tvorivá atmosféra počas celého dopoludnia.

Tešíme sa na ďalšie návštevy žiakov základných škôl na tvorivých dielňach, ale vítaní sú i rodičia a verejnosť. Tí sa môžu s prácou našich študentov stretnúť priamo v prevádzkach školy, kde naši študenti vykonávajú svoju prax, a to okrem  hotela Študent v Považskej Bystrici  i na prevádzkach v Púchove: v školskej  jedálni a bufete, v cukrárni Akadémia, v kaderníctve Akadémia a  VIKI.

V budúcom školskom roku 2018/2019 otvárame pre záujemcov o štúdium na našej škole odbory študijné (ukončené maturitnou skúškou): hotelová akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, pracovník marketingu, obchod a podnikanie (4-ročné štúdium) a učebné odbory (3-ročné ukončené výučným listom): kuchár, čašník-servírka, hostinský, kaderník, cukrár, mäsiar.

Absolventi  učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné ukončené maturitnou skúškou) v odboroch spoločné stravovanie  a vlasová kozmetika. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove je modernou školou, ktorá vie svojich žiakov profesionálne pripraviť do života tak, aby sa  uplatnili na slovenskom trhu práce  a úspešne  konkurovali i odborníkom  v zahraničí. (Mgr. Adriana Pavlacová, SOŠOS Púchov)

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.