Učebne na Kolonke sú na predaj. Budú z nich nájomné byty?

0 242

Na okraji Púchova, v miestnej časti Kolonka, by mohlo byť do dvoch rokoch vybudovaných päťdesiat nájomných bytov. Trenčiansky samosprávny kraj totiž koncom novembra rozhodol o prebytočnosti svojho nehnuteľného majetku, ktorým sú dve budovy učební Strednej odbornej školy a chce ich predať. Nádejným kupcom je Mesto Púchov, ktoré uvažuje o prerábke učební na štartovacie byty pre mladých. So zámerom už primátorka Katarína Heneková oboznámila aj mestské zastupiteľstvo, pri vyprázdnenej mestskej kase prichádza ako zdroj možného financovania do úvahy iba investičný úver.

V budovách so súpisnými číslami č. 483 a 484 sa pred niekoľkými desiatkami rokov bývalo, gumárenský podnik budovy využíval na podnikové bývanie. Keď sa začal budovať školský areál na Kolonke, dva bytové domy boli prerobené na učebne, ktoré slúžili Strednej odbornej škole niekoľko rokov.

Už minulý rok začala Stredná odborná škola realizovať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom projekt „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“, cieľom ktorého je zefektívniť vzdelávanie na škole aj prostredníctvom priestorového usporiadania. Zámerom je vybudovať v miestnej časti Kolonka tzv. študentský campus s odbornými učebňami, jedálňou a ubytovacími kapacitami, ktoré budú slúžiť predovšetkým študentom a miestnej komunite.

Stredná odborná škola Púchov v októbri požiadala TSK o vyhlásenie trvalej prebytočnosti dvoch budov učební s prísluš- nými pozemkami, pričom svoju žiadosť podmieňuje tým, že získa do svojej správy budovu vysoko- školského internátu s ubytovacími kapacitami, učebňami, jedálňou a hospodárskym blokom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti školy a v súčasnej dobe je vo vlastníctve Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Škola by tak získala ucelený areál nezasahujúci do obytnej zóny miestnej časti Kolonka.

Trenčianska univerzita vyhlásila verejnú súťaž na odpredaj vysokoškolského internátu, ktorý si cení na viac ako 800 tisíc eur. Ak bude Trenčiansky samosprávny kraj internát kupovať, podstatnú časť financií by chcel získať práve z predaja dvoch budov učební. O prebytočnosti tohto nehnuteľného majetku krajské zastupiteľstvo bez dlhších diskusií rozhodlo na svojom novembrovom rokovaní.

S vyhlásením obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú už dané, sa zatiaľ čaká. Na ťahu je totiž nádejný kupec, ktorým je Mesto Púchov, a ten sa na prípadnú kúpu musí legislatívne, ale aj finančne pripraviť. V hre je totiž 623 tisíc eur. Na takúto sumu ohodnotil dve budovy spolu s pozemkami znalec Jiří Fišárek z Trenčína.

Záujem púchovskej radnice o odkúpenie dvoch stredoškol- ských budov avizoval už počas zasadnutia krajského zastupiteľstva poslanec Rastislav Henek. Púchovská primátorka Katarína Heneková v utorok 29. januára na stretnutí s poslancami mestského zastupiteľstva predstavila zámer odkúpenia budov a ich následnej rekonštrukcie na mestské nájomné byty.

Podľa prvých štúdií by v každej z budov mohlo vzniknúť 24 jednoizbových bytov s výmerou do 40 metrov štvorcových. Odhadovaná suma na rekonštrukciu je okolo 14 tisíc eur na jeden byt. Primátorka sa s poslancami zhodla na tom, že samotná prestavba školských budov na mestské nájomné byty by mohla byť financovaná kombináciou vlastných zdrojov a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Vyriešiť treba už len financovanie kúpy nehnuteľnosti, s ktorou mestský rozpočet na rok 2019 nepočítal. Do úvahy tak reálne pripadá možnosť siahnuť po úverovom financovaní, ktoré však v minulých rokoch viacerí poslanci kritizovali

Už 27. februára 2019 sa uskutoční prvé tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom by poslanecký zbor mal vyrieknuť v tejto veci definitívny ortieľ.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.