Účtovné služby napriek úniku peňazí zdraželi

1 13

Pred viac ako dvomi rokmi obalamutil predseda ekonomickej komisie Daniel Lako svojich poslaneckých kolegov myšlienkou vytvorenia jednej veľkej superspoločnosti, ktorá sa okrem iného bude starať o účtovníctvo všetkých mestských spoločností. Dokonca aj primátor Rastislav Henek verejne vyhlásil, že konatelia budú odbremení od finančných záležitostí. Hoci medzičasom vznikli dve nové mestské obchodné spoločnosti, ani jedna nedostala do vienka centrálne účtovníctvo. Naopak na účtovné služby bola najatá firma z Banskej Bystrice, ktorá postupne získala v Púchove tri rôzne zákazky. Ročne tak zarobí takmer 50 tisíc eur.

Myšlienka vytvorenia účtovnej superspoločnosti vznikla cez letné prázdniny v roku 2015 ako zastierací manéver zrušenia riadne vyhláseného výberového konania na konateľa troch mediálnych spoločností. Okrem iných sa do konkurzu vtedy prihlásili aj Tatiana Moravcová a Lukáš Ranik a na radnici sa akosi nevedeli rozhodnúť, komu z nich prideliť túto „trafiku“. Výberové konanie sa zrušilo a pre oboch sa našli „tisíckové“ miesta v mestských spoločnostiach – Moravcová je grafickou redaktorkou Púchovských novín a Ranik sa stal marketingovým manažérom v športovom klube.

Primátor Rastislav Henek komentoval nápad Daniela Laka na vytvorenie jednej veľkej superspoločnosti optimisticky: „Celý efekt tejto transformácie spočíva v tom, aby nakoniec bol v jednej mestskej spoločnosti jeden silný konateľ aj z hľadiska účtovníctva a ekonomiky a firmy, ktoré budú pod ním, tak budú naozaj riadené ľuďmi, ktorí budú naozaj odborníkmi po tej svojej stránke. Týmto ľuďom sa naozaj odbúrajú veci nejakého finančného charakteru, čiže môžu si odborne viesť tie svoje úseky.“ Ako hovoria za riekou Moravou: skutek utek.

Spoločnosť mala vzniknúť ešte v decembri 2015, ale keďže sa tak nestalo, jednotliví konatelia sa začali činiť pri hľadaní externých dodávateľov na účtovné služby. Ako prvý tak urobil Miloš Svoboda v Podniku technických služieb mesta, s. r. o.. Dokonca bol v tom čase po odstúpení Jána Krajčoviča len dočasným konateľom a ešte sa iba pripravoval na výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2016. Ani to mu však nebránilo už mesiac predtým podpísať zmluvu s banskobystrickou spoločnosťou UnitedONE BB, s. r. o., ktorá patrí Zuzane Tomčíkovej. Mesačný paušál bol dohodnutý na 1500 eur.

Neprešlo ani päť mesiacov a Miloša Svobodu v jeho aktivite zabezpečovať účtovné služby externou firmou nasledoval aj nový konateľ MŠK Púchov, s. r. o. Štefan Ondrička. A aj on si vybral firmu UnitedONE BB, s. r. o. z Banskej Bystrice. V konateľskej funkcii nebol ešte ani tri mesiace a už podpísal objednávku na vedenie účtovníctva na obdobie od októbra do decembra 2016. V ďalšom roku už objednávku nahradila celoročná zmluva s mesačným paušálom 1000 eur.

No a v roku 2017 opäť prišiel rad na Miloša Svobodu. Ten sa totiž stal konateľom aj v novovzniknutej mestskej obchodnej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. a k jeho prvým rozhodnutiam po uvedení do funkcie bol podpis zmluvy o poskytovaní ekonomicko-účtovných služieb. Samozrejme aj v tomto prípade Miloš Svoboda siahol po službách firmy UnitedONE BB, s. r. o. z Banskej Bystrice.

Keď sme sa v troch rôznych účtovných spoločnostiach pôsobiacich na území mesta Púchov neskôr pýtali, či im niekto z púchovskej radnice alebo mestských obchodných spoločností ponúkal možnosť výkonu externých účtovníckych služieb, zakaždým sme dostali zápornú odpoveď. Na identickú otázku nám konateľ Miloš Svoboda odmietol odpovedať. Rovnako ako sme sa ho márne pýtali na to, či dovtedajšie pracovníčky starajúce sa o účtovníctvo zostali v pracovnom pomere.

Až neskôr sa ukázalo, že áno. Koncom marca minulého roka totiž práve pracovníčka Podniku technických služieb mesta, s. r. o. naletela internetovému podvodníkovi a na neznámy účet do Anglicka poslala viac ako 15 tisíc eur za podvodnú faktúru. Miloš Svoboda podľa očakávania hodil vinu na účtovníčku, ktorá bola okamžite prepustená, ale dodnes nezodpovedal verejnosti na jednu zásadnú a pragmatickú otázku, ktorá má súvis práve so zmluvou o vedení účtovníctva a konzultačných služieb s banskobystrickou spoločnosťou UnitedONE BB, s. r. o..

Medzi deviatimi vyčlenenými základnými službami je totiž aj kontrola správnosti prijatých faktúr. Ako je teda možné, že zmluvne dohodnutá firma v Banskej Bystrici – ak už berie sa svoje služby slušnú províziu – bola v celom kolobehu podvodnej fakturácie obídená?

A čo urobil Miloš Svoboda namiesto vysvetlenia? Dva dni pred koncom roka 2017 podpísal s banskobystrickou spoločnosťou novú zmluvu o účtovných službách pre rok 2018, na základe ktorej sa mesačná odmena zvyšuje z doterajších 1500 na 1670 eur.

Pripravil Rado Varga

1 komentár
 1. rocks hovorí

  Maličkosť? Pre drvivú väčšinu rozprávková suma 15.000,- eur je na účte „neznámeho“ šťastlivca, rovnako ako aj slušná hotovosť a stravné lístky. V prvom prípade došlo ku neoprávnenému prevodu na účet v Anglicku, v druhom prípade sa jednalo o krádež v kancelárii Mšk. Oba prípady majú spoločného menovateľa – ĽAHOSTAJNOSŤ A NEODBORNOSŤ PRI HOSPODÁRENÍ SO ZVERENÝMI FINANCIAMI MESTA, teda s daňami na ktoré prispievame všetci Púchovčania.

  Takže páni, Svoboda a Ondrička, ktorí sedíte na konateľských stoličkách Podniku technických služieb Púchov a MšK Púchov, pozrime sa na to:
  – zákon konateľom ukladá povinnosti, ktoré zdôrazňujú zodpovednosť za spravovanú spoločnosť, a ktoré majú zabrániť poškodzovaniu spoločnosti a jej spoločníkov.
  – na konateľov dopadá povinnosť vedenia riadnej evidencie a účtovníctva. Vo vzťahu k valnému zhromaždeniu musia zároveň pravidelne predkladať
  *riadnu individuálnu účtovnú závierku,
  *mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
  *návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
  -obvyklým dôsledkom porušenia povinností konateľa je vznik škody na strane spoločnosti. V takom prípade je konateľ povinný spoločnosti nahradiť skutočne vzniknutú škodu ako aj ušlý zisk. Aj v tomto prípade sú prípadnú žalobu oprávnení podať spoločníci v mene spoločnosti.
  -je však nutné mať na pamäti, že na konateľa nemožno náhradu škody prenášať len v dôsledku negatívneho obchodného výsledku spoločnosti. Konateľ nie je zodpovedný za výsledok, ale za spôsob výkonu svojej funkcie. Zodpovednosti za škodu sa tak zbaví, ak preukáže, že ku škode viedla udalosť, ktorú nemohol nijako odvrátiť ani očakávať (napríklad prírodná katastrofa).
  -taktiež za škodu nezodpovedá v prípade, ak vznikla v dôsledku plnenia uznesenia valného zhromaždenia. To však neplatí, ak bolo takéto uznesenie v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami.

  Mohol by sa ku zodpovednosti konateľov, v týchto prípadoch, vyjadriť poslanecký zbor? No a treba dať slovo „šéfovi“ jediného a teda aj najväčšieho poslaneckého klubu v zastupiteľstve, Lukášovi Raníkovi.
  Páni poslanci, vaše názory budú vašich voličov zaujímať. A hlavne máte voči nim a ich financiám zodpovednosť.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.