Ukončiť náhle poslaneckú diskusiu už nebude také jednoduché

0 19

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva prijali púchovskí poslanci novelu rokovacieho poriadku, vďaka ktorej už nebude také jednoduché náhle ukončiť poslaneckú diskusiu. Doteraz totiž platilo ustanovenie, na základe ktorého mohol ktorýkoľvek z poslancov podať návrh na ukončenie diskusie, pričom o takomto návrhu sa hlasovalo okamžite bez ohľadu na to, či boli do rozpravy prihlásení iní poslanci. S obľubou to využíval predovšetkým predseda ekonomickej komisie Daniel Lako, ktorý takýmto spôsobom limitoval dĺžku diskusie predovšetkým k sporným bodom v programe mestského zastupiteľstva.

V minulosti sa stávalo naozaj len výnimočne, že niektorý z poslancov navrhol ukončiť diskusiu. Poslanec Daniel Lako takúto možnosť využil v prvom roku volebného obdobia hneď päťkrát. Na pamätnom marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva, kedy poslanecký zbor odvolával konateľku spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. Katarínu Bradáčovú, podal dokonca hneď dva návrhy na ukončenie diskusie. Najprv pri schvaľovaní programu a potom aj na úplný záver celého rokovania. Na tom istom rokovaní padli ešte dva návrhy na ukončenie diskusie – neúspešný z úst Jarmily Andreánskej a úspešný v podaní Rudolfa Marmana. Ten návrh na odvolanie Kataríny Bradáčovej predkladal a sám aj diskusiu k tomuto bodu programu navrhol ukončiť.

V septembri 2015 to bol zasa Daniel Lako, kto v pozícii predkladateľa návrhu na schválenie dočasného konateľa mestského bytového podniku požiadal o náhle ukončenie diskusie. On sám vtedy prišiel s myšlienkou na doplnenie Viliama Karasa ako tretieho konateľa do vedenia mestského bytového podniku. „Ja by som skutočne, keďže vidím, že už nikto nemá žiaden diskusný príspevok, chcel navrhnúť ukončenie diskusie, pretože je už dosť vysoká hodina s tým, že máme ešte spústu programu pred sebou.“ – tak zneli slová Daniela Laka.

V tomto prípade išlo naozaj o exemplárny prípad ukončenia poslaneckej debaty, pretože trvala 33 minút, pričom v jej úvode samotný Daniel Lako rečnil šesť minút ako predkladateľ návrhu a potom si ešte dvakrát vzal slovo na dovedna štyri minúty. Ďalšie minúty vyčerpali Viliam Karas ako nominant na funkciu a Anton Školek v pozícii mestského právnika.

Treba pripomenúť, že nominácia Viliama Karasa nebola zaradená do pôvodného programu a poslanci sa tak na tento rokovací bod nemohli vopred pripraviť a o to potrebnejšia bola diskusia. Nuž a na dôvažok – začalo sa rokovať krátko po pätnástej hodine a Daniel Lako už sedemnástu hodinu podvečer považoval za dosť vysokú.

O dva mesiace neskôr potom prišli ďalšie dva návrhy na ukončenie diskusie v podaní Daniela Laka. Pri správe komisie, ktorá prešetrovala výmenu radiátorov v ZŠ Mládežnícka, bol úspešný, ale pri diskusii o návrhu rozpočtu už nie, a tak sa diskutovalo ďalej. O pár desiatok minút sa opäť dostalo na pretras meno Viliama Karasa, ktorý mal byť tentoraz schválený už do funkcie riadneho konateľa a úlohu ukončovača diskusie tentoraz namiesto Daniela Laka prevzal vedľa sediaci Viliam Bršiak.

Takéto počínanie svojich kolegov očividne nahnevalo poslanca Petra Bílika, ktorý neskôr vo voľnej diskusii apeloval na poslancov, že by stála za zváženie úprava rokovacieho poriadku ohľadom ukončenia diskusie, aby mohli vystúpiť aspoň tí poslanci, ktorí boli pred ukončením diskusie prihlásení.

Trvalo však bezmála rok, kým poslanci k takejto úprave rokovacieho poriadku pristúpili. Počas tohto obdobia ešte niektorí z nich využili svoje právo na ukončenie diskusie. V apríli napríklad nastala bizarná situácia, keď poslanec Viliam Bršiak žiadal ukončiť debatu o transformácii volejbalu pod MŠK Púchov, ale pri dvoch hlasovaniach poslanci avizovali poruchu hlasovacieho zariadenia, a tak oficiálnym bolo až tretie v poradí, ale v ňom Bršiakov návrh dostatočnú podporu nezískal. O pár minút podal podobný návrh poslanec Ivan Sadloň, a to už poslanci diskusiu ukončili.

O dva mesiace neskôr – pri odvolávaní Ľubomíra Luhového z funkcie konateľa MŠK Púchov, s. r. o. – zasa navrhol ukončenie diskusie poslanec Lukáš Ranik, aby mohlo byť rokovanie prerušené na tri hodiny, keďže hrozilo, že návrh na odvolanie nebude právoplatný. Po trojhodinovej prestávke a predložení návrhu na odvolanie zasa prišiel s ná- vrhom na ukončenie diskusie poslanec Rudolf Marman a zdôvodnil ho únavou.

Rokovací poriadok sa upravoval v septembri, keď poslanec Lukáš Ranik prišiel so systémom poslaneckých klubov. To už dvojica Miroslav Kubičár – Peter Bílik mala svoju novelu rokovacieho poriadku pripravenú, ale predložili ju až na decembrovom rokovaní.

Ambícia tohto návrhu je veľmi jednoduchá – mne sa nepáči, keď sa diskusia uzavrie predčasne, tobôž, keď návrh na uzatvorenie diskusie podá niektorý z poslancov v záverečnej vete svojho diskusného príspevku. Ten podnet na úpravu rokovacieho poriadku dal svojho času kolega Peter Bílik a ja som si ho osvojil,“ skonštatoval pri predkladaní návrhu poslanec Miroslav Kubičár.

Navrhol teda, aby možnosť ukončiť diskusiu zo strany ktoréhokoľvek poslanca síce zostala, ale pred hlasovaním ešte dostanú možnosť vystúpiť so svojimi diskusnými príspevkami  dovtedy prihlásení poslanci.

Zaujímavý postoj k takejto úprave rokovacieho poriadku zaujalo vedenie mesta, ktoré sa pokúsilo zmiasť poslancov negatívnym znením uznesenia. Hoci novelu rokovacieho poriadku pripravenú Miroslav Kubičárom a Petrom Bílikom mestská rada v pomere 4:1 schválila, v pôvodnom návrhu uznesení, pripravenom na mestskom úrade, mali poslanci hlasovať o jeho neschválení. Preto Miroslav Kubičár požiadal o zmenu znenia uznesenia, ktoré bolo napokon prečítané v pozitívnom duchu a v hlasovaní získalo stopercentnú podporu zúčastnených poslancov.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.