V budúcom školskom roku by mohla byť v systéme duálneho vzdelávania v TSK zapojená viac ako tisícka študentov

0 7

Pre žiaka je dôležité vybrať si takú strednú školu, pre ktorú má najlepšie študijné predpoklady a zároveň je po absolventoch takejto strednej školy dopyt na trhu práce. V súčasnosti medzi takéto školy patria hlavne stredné odborné školy zapojené v systéme duálneho vzdelávania.

Pomôcť plynulému a bezproblémovému prechodu absolventov SŠ do zamestnania má aj systém duálneho vzdelávania (SDV), ktorý vstúpi v školskom roku 2018/2019 do štvrtého roku svojej existencie. Duálne vzdelávanie spája teoretické štúdium žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa.

Prvé skúsenosti so SDV preukazujú, že žiaci, ktorí študujú v duáli, dosahujú lepšie výsledky i dochádzku oproti svojim rovesníkom. Vďaka praxi u zamestnávateľa majú študenti možnosť pracovať s modernými zariadeniami a novými technológiami v reálnom prostredí, získať podnikové štipendium a odmenu za produktívnu prácu. Pričom po skončení strednej školy sa navyše výrazne zvýši ich šanca uplatniť sa v danej firme, prípadne v inej firme podobného zamerania. „Vážim si, že žiaci majú o systém duálneho vzdelávania záujem. Svedčí to o ich cieľavedomosti pri príprave na budúce zamestnanie, povedal Trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do SDV je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a približne 600 žiakov. V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 je pre súčasných deviatakov, ktorí sa rozhodujú pre duálne vzdelávanie, v Trenčianskom kraji ponuka na 484 učebných miest, čo je najviac zo všetkých krajov. Týchto 484 miest si medzi sebou podelilo 100 zamestnávateľov, ktorí majú k dispozícii 156 prevádzok s možnosťou praxe pre žiakov,povedala vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu na Úrade TSK Eva Žernovičová. Trenčiansky samosprávny kraj by v prípade naplnenia ponúkaných učebných miest pre prvákov mohol mať v nasledujúcom školskom roku v SDV zapojených viac ako tisíc študentov.

Pre školský rok 2018/2019 sú v Trenčianskom kraji najžiadanejšie odbory mechanik nastavovač, požiadavka od zamestnávateľov je na 100 žiakov, nasleduje odbor mechanik – mechatronik s požiadavkou na 51 žiakov a odbor mechanik strojov a zariadení s požiadavkou na 29 žiakov. Za nimi nasleduje obrábač kovov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Kompletnú ponuku učebných miest na školský rok 2018/2019 aj so zoznamom jednotlivých zamestnávateľov, stredných škôl a kontaktov na nich, je k dispozícii v priloženom PDF súbore pod touto správou.

Národný projekt má prehĺbiť vzťah zamestnávateľov so strednými školami  a žiakmi

Začiatkom februára bol predstavený Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktorý má prehĺbiť vzťah zamestnávateľov so strednými školami a žiakmi. Jeho realizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Cieľom tohto projektu je plošná implementácia SDV, prehĺbenie vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak, zvýšenie atraktivity a kvality OVP či príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov.

Predstavený projekt potrvá do októbra 2020. V tomto období sa predpokladá celonárodné zapojenie až 12 000 žiakov do SDV, uzatvorenie 1 450 zmlúv so SOŠ, zaškolenie 700 inštruktorovzriadenie ôsmich DUÁL POINT-ov. Duál pointy sú informačné, implementačné a podporné regionálne kancelárie pre zavedenie SDV a overovanie spôsobilosti zamestnávateľa. Budú sprevádzať žiakov ZŠ a ich rodičov v celom procese vstupu žiaka ZŠ do SDV, pomáhať s výberom vhodného zamestnávateľa, vysvetľovať všetky atribúty SDV pre žiaka ZŠ, ako aj benefity, ktoré získa žiak zapojením sa do SDV,priblížila vedúca Odboru školstva na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.