V CSS Lednické Rovne tretíkrát usporiadali stretnutie starkých s priateľmi

0 31

Vo štvrtok 20. októbra 2016 usporiadali pre svojich klientov pracovníci Centra sociálnych služieb (CSS) Lednické Rovné, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, už 3. ročník podujatia s názvom Náš deň.

Riaditeľka CSS – Lednické Rovne Jana Ježová privítala v úvode všetkých hostí. Stretnutia klientov s priateľmi i s rodinnými príslušníkmi sa zúčastnili starosta Lednických Rovní Marián Horečný, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Andrea Sedláčková, poverená riadením oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová, ktorá odovzdala pozdrav a ovocný kôš v mene predsedu TSK Jaroslava Bašku, referentka oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Daniela Hanková Polanská.

Podujatia sa zúčastnili aj riaditeľky z okolitých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, konkrétne riaditeľka CSS – Kolonka Barbora Orgoníková, riaditeľka CSS -SLOVEN Martina Mutalová, riaditeľka DSS – Púchov-Nosice Gabriela Hrončeková a riaditeľka CSS-Chmelinec Anna Horváthová.

Deň sa niesol v znamení dlhotrvajúcich kontaktov, ale hlavne ako deň v mesiaci, ktorý patrí všetkým seniorom. „Pri pohľade na prítomných seniorov som mala na mysli len jedno slovo – slovo úcta. Úcta patrí všetkým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás,“ uviedla Elena Nekorancová.

Pre starkých bol pripravený kultúrny program v rámci ktorého vystúpili deti z materskej školy a základnej školy z Lednických Rovní. Medzi vystupujúcimi boli aj samotní klienti CSS, ktorí hrali na harmoniku a spievali.

autor: mp / TSK

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.