V pondelok spoznáme meno nového hlavného kontrolóra

0 39

Uvoľnená stolička hlavného kontrolóra na púchovskej radnici už dlho prázdna nebude. V pondelok 24. apríla sa poslanci púchovského mestského zastupiteľstva chystajú zvoliť v poradí štvrtého hlavného kontrolóra v histórii mesta.

Záujem o tento post prejavilo osem kandidátov a hoci ako kvalifikačná podmienka stačilo stredoškolské vzdelanie, všetci ôsmi majú vysokoškolský diplom. Nájsť favorita v osmičke mien nie je až také ťažké, Marta Kavecká ako bývalá pracovníčka Najvyššieho kontrolného úradu je totiž od jesene poradkyňou primátora Rastislava Heneka a je teda viac ako pravdepodobné, že práve on jej dal požehnanie vstúpiť do boja o kontrolórsky post.

V histórii Mesta Púchov doteraz pôsobili vo funkcii hlavného kontrolóra traja ľudia – ako prvý Pavol Zemančík, ktorého po uplynutí jeho funkčného obdobia vystriedala Edita Kucejová. Tá však svoje druhé funkčné obdobie na vlastnú žiadosť predčasne ukončila, keďže sa stala vedúcou organizačného oddelenia mestského úradu, a tak v máji 2012 sa konali predčasné voľby hlavného kontrolóra, do ktorých sa prihlásilo – rovnako ako teraz – osem kandidátov.

Na víťazstvo v prvom kole bolo potrebných desať hlasov, ktoré sa podarilo získať právnikovi Miroslavovi Jurčimu. Ten nastúpil do funkcie 1. júna 2012 a pôvodne v nej mal pôsobiť do 31. mája 2018. Lenže poslanci jeho funkčné obdobie predčasne ukončili, keď ho 22. februára 2017 odvolali z funkcie. Dôvodom bolo údajné porušenie pracovnej disciplíny zo strany hlavného kontrolóra počas dvoch dní, kedy nebol v práci, on sám tvrdí, že na inkriminované dni ohlásil dovolenku a bude sa brániť súdnou cestou.

V prípade predčasného odvolania hlavného kontrolóra z funkcie zákon o obecnom zriadení vyžaduje od mestského zastupiteľstva, aby sa voľba nového kontrolóra uskutočnila do 60 dní s tým, že podmienky výberového konania musia byť schválené 40 dní pred touto voľbou. Hraničným dňom pre splnenie týchto zákonných ustanovení bol 13. marec, kedy sa poslanci stretli a schválili vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na pondelok 24. apríla.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra sú pomerne jednoduché: záujemcovi stačí stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Požadované doklady, ako doklad o vzdelaní či štrukturovaný životopis skontrolovala špeciálna komisia v zložení Daniel LakoLukáš RanikViliam BršiakRadoslav MachanAnton Školek. Vedenie mesta pôvodne naplánovalo voľbu hlavného kontrolóra ako verejnú, čo nie je bežnou zvyklosťou, pretože v drvivej väčšine miest a obcí na Slovensku sa kontrolór volí tajne. Tak tomu bude aj v Púchove, keďže poslanci sa priklonili k pozmeňovaciemu návrhu svojej kolegyne Ireny Kováčikovej. Navyše by v predstihu mali dostať aj písomné predstavy jednotlivých kandidátov, o čo svojím pozmeňovacím návrhom požiadal poslanec Pavel Melišík.

Prihlášku bolo treba odovzdať do 10. apríla 2017, čo urobili ôsmi záujemcovia. Všetci splnili požadované podmienky, a tak sa poslanci budú rozhodovať medzi nasledovnými kandidátmi: JUDr. Ing. Martin Dolinský (Dolné Kočkovce), Ing. Mária Barcíková (Červený Kameň), Ing. Marta Kavecká (Púchov), Ing. Ľubomír Chalupka (Považská Bystrica), Mgr. Marián Mišún (Púchov), Ing. Iveta Loduhová (Streženice), Ing. Anton Martinko (Púchov), Ing. Juraj Zima (Považská Bystrica).

Niektoré mená sú verejnosti určite známe – Martu Kaveckú ako aktuálnu ekonomickú poradkyňu primátora sme už spomenuli, Marián Mišún je pravidelným kandidátom na miesta poslanca, či už v mestskom alebo národnom parlamente, Iveta Loduhová sa zasa dvakrát pokúšala o funkciu starostu v susedných Streženiciach. Všetci kandidáti sú pozvaní na rokovanie mestského zastupiteľstva, v programe ktorého figuruje voľba hlavného kontrolóra ako úvodný bod.

V abecednom poradí dostanú priestor na päťminútovú prezentáciu. Samotná voľba môže, ale nemusí byť dvojkolová. Na zvolenie hlavného kontrolóra je totiž potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, čo v prípade Púchova znamená, že úspešný kandidát potrebuje získať minimálne desať hlasov. Ak sa tak nestane, hneď vzápätí sa uskutoční druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti. V ňom zvíťazí ten, kto získa najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti by rozhodoval žreb.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.