V prvej top desiatke celoslovenského rebríčka stredných škôl opäť bodovali tri župné stredné školy

0 66

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy pravidelne obsadzujú v celoslovenskom hodnotení kvality škôl popredné priečky. V prvej top desiatke aj tento rok zabodovala až trojica z nich.

Rebríček najlepších slovenských základných a stredných škôl Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) publikuje s pravidelnou periodicitou. Pri určovaní tých najlepších z nich pritom berie do úvahy aj také kritériá, akými sú uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce, mimoriadne výsledky žiakov a tiež ich úspešnosť na vysokých školách. Svoju úlohu v hodnotení však zohráva aj počet pedagógov či ich schopnosť využívať informačno-komunikančné technológie, ale aj finančné zdroje školy. V aktualizovanom hodnotení sa župné stredné školy opäť môžu pochváliť vynikajúcimi výsledkami.

Obchodná akadémia v Trenčíne opäť s medailovým umiestnením

Pozíciu lídra na prvých troch priečkach rebríčka v kategórii Stredná odborná škola dlhodobo potvrdzuje Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne. Aj tentokrát si škola vyslúžila prívlastok „škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov“. V rebríčku s hodnotením 8,4 figuruje ako tretia najlepšia stredná odborná škola na Slovensku, v rámci Trenčianskeho kraja je opäť najlepšia. Hodnotitelia inštitútu INEKO pritom ocenili najmä vynikajúce študijné výsledky žiakov v maturitných skúškach.

Na prípravu žiakov na maturitné skúšky v slovenskom jazyku i v cudzom jazyku kladieme u nás v škole veľmi veľký dôraz. Takéto hodnotenie našej školy a šikovnosti našich žiakov ma preto nemôže nič iné, len veľmi potešiť,“ skonštatoval riaditeľ trenčianskej Obchodnej akadémie M. Hodžu Ľubomír Jandík, pod ktorého vedením je škola dlhodobo prestížnou vzdelávacou inštitúciou vo svojom regióne. Po včerajšom zasadaní Krajskej rady pre odborné vzdelávanie v Trenčíne bude škola po novom navyše od 1. septembra 2019 ponúkať študentom možnosť študovať aj bilingválne v anglickom jazyku.

V prvej desiatke najlepšie hodnotených stredných odborných škôl na Slovensku sa opätovne umiestnila aj Obchodná akadémia v Považskej Bystrici. S hodnotením 7,7 bodu obsadila šieste miesto. Tým sa oproti minuloročnému hodnoteniu INEKO vyšvihla o tri priečky v rebríčku vyššie. Školu navštevuje viac ako 440 žiakov, ktorí podľa hodnotenia dosahujú v porovnaní s ostatnými SOŠ nadpriemerné výsledky nielen v maturite zo slovenského a anglického jazyka, ale predovšetkým z nemčiny.

Trojlístok najlepšie hodnotených škôl v rámci pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uzatvára s rovnakým bodovým hodnotením 7,7 bodu Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne. V rebríčku INEKO bolo vyzdvihnuté napr. výnimočné zlepšenie absolventov školy v predmete slovenský jazyk, ale tiež napr. aj využívanie informačno-komunikačných technológií pedagogickým zborom. Škola si tak vyslúžila označenie 7. najlepšia SOŠ na Slovensku a zároveň tretia najlepšia SOŠ v Trenčianskom kraji.

Hodnotenie môže pomôcť s výberom strednej školy

V aktuálnom období žiaci základných škôl rozhodujú o voľbe svojej budúcej strednej školy. Rebríček INEKO, informujúci o výsledkoch a úspešnosti žiakov konkrétnych stredných škôl, môže byť pri tejto voľbe vynikajúcou pomôckou. V záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja je podmienky pre výchovu i vzdelávanie na župných stredných školách neustále zlepšovať. „O tom, že TSK má záujem zvyšovať kvalitu a atraktivitu stredných škôl, svedčí aj práve rozbehnutý projekt „HOM – hodnotenie, odmeňovanie, motivácia“, ktorého cieľom je zaviesť manažérstvo kvality na stredných školách. Usilujeme sa zabezpečiť, aby kvalita bola hlavným znakom našich škôl a tiež, aby všetky naše školy boli konkurencieschopné na poli vzdelávania a ich absolventi boli výborne pripravení na život,“ uzatvorila Eva Žernovičová z Odboru školstva a kultúry Úradu TSK.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.