V Púchove promovali absolventi jednej z najmladších slovenských univerzít

0 13

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ukončila v tomto akademickom roku svoj jubilejný 20. rok pôsobenia. Absolventi Katedry materiálového inžinierstva Fakulty priemyselných technológií v Púchove si svoj diplom slávnostne prevzali v púchovskom divadle aj za prítomnosti Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi najmladšie slovenské univerzity. Aj napriek tomu sa môže pýšiť možnosťou získania titulu EUR ING, ktorý je akceptovaný v celej Európe, a tiež jednou z najnižších mier nezamestnanosti absolventov. Fungovanie a prínos univerzity vyzdvihol aj predseda TSK vo svojom príhovore absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia Katedry materiálového inžinierstva. Som rád že pri tejto slávnostnej príležitosti sú prítomní aj vaši rodičia. Sú to práve vaši príbuzní, vaši známi, ktorí vás počas celého vysokoškolského štúdia podporovali. Vytvárali vám priestor, aby ste sa mohli vzdelávať,“ prihovoril sa študentom župan.

Dodal tiež, že Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí na šieste miesto v rebríčku slovenských univerzít v rámci uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Fakulta priemyselných technológií v Púchove vznikla na jeseň roku 1996 ako súčasť Žilinskej univerzity. V polovici roka 1997 sa fakulta stala súčasťou novovzniknutej Trenčianskej univerzity. Za 20 rokov svojej existencie vychovala dovedna 1 848 absolventov, z toho 671 bakalárov, 1 083 absolventov inžinierskeho štúdia a 94 absolventov doktorandského štúdia.

V odbore materiálové inžinierstvo si tento akademický rok prevzalo diplom 27 inžinierov a 4 doktorandi. Slávnostná ceremónia prebehla na pôde divadla v Púchove so všetkou gráciou. Absolventi si vypočuli množstvo prajných slov aj od vedenia fakulty. Po skončení oficiálnej časti promočného obradu prijali hrdí promovaní inžinieri a doktorandi množstvo gratulácií od rodiny a zúčastnených príbuzných.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.