V roku 2018 zvyšujú mzdy opatrovateľkám, kuchárkam i cestárom

0 8

Často pracujú na zmeny, počas sviatkov i víkendov. Ich práca je nielen fyzicky, ale často aj psychicky náročná, napriek tomu dodnes patria k nízkopríjmovým skupinám zamestnancov.

Hovoríme o kuchárkach v školských jedálňach či upratovačkách v školách, o opatrovateľkách v zariadeniach sociálnych služieb s nepretržitou prevádzkou, či o cestároch, ktorí stav ciest monitorujú nepretržite. Riešiť situáciu s nízkym platovým ohodnotením sa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) rozhodol už v roku 2016. Odvtedy popri pravidelnej valorizácii platov v rámci Vyššej kolektívnej zmluvy župa zvyšuje mesačné ohodnotenie týchto zamestnancov aj nad jej rámec. V roku 2018 tak urobí až o 50 € mesačne.

Sociálne služby nepoznajú sviatky ani víkendy

Kým v roku 2016 si o 15 € mesačne zo župného rozpočtu prilepšili odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb, tento rok to bolo už 30 € pre všetkých bez rozdielu. Vo zvyšovaní platového ohodnotenia nad rámec valorizácie platov, ktorá budúci rok dosiahne výšku 4,8%, kraj pokračuje aj v roku 2018. Plat všetkým odborným zamestnancov, ale aj obslužnému personálu v týchto zariadeniach zvýši o 50 € mesačne.

Rovnako urobí aj v prípade nepedagogických zamestnancov v školách a v prípade zamestnancov na úseku dopravy. Z bežného rozpočtu si na tento účel vyčlenil takmer 1,5 mil. €. „Týmto krokom si chceme nielen udržať zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj motivovať nových ľudí na prácu v týchto oblastiach. Zároveň chceme dať všetkým týmto ľuďom najavo, že ich prácu si vážime a že si zaslúži byť ohodnotená,“ komentoval pravidelné zvyšovanie miezd trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Ohodnotenie nedocenenej práce nepedagogických zamestnancov, zamestnancov v sociálnych službách a na úseku dopravy sa tak TSK rozhodol riešiť prostredníctvom financií z vlastného rozpočtu. „Títo ľudia sú veľmi vďační, že ich neľahkú prácu si niekto všimol a pristúpil zodpovedne k tomu, aby nemali len dobrý pocit z práce, ktorú vykonávajú s láskou k postihnutým ľuďom, ale aby dokázali zabezpečiť aj potreby svojich rodín,“ uviedla na margo zvyšovania platov vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.