V testovaní piatakov základných škôl dosiahli najlepšie výsledky žiaci Cirkevnej ZŠ sv. Margity

0 57

Púchovskí piataci dosiahli v celoslovenskom testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa konalo v druhej polovici novembra, nadpriemerné výsledky. Suverénne najlepšie si v piatackom „monitore“ počínali žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Margity, keď v oboch testovaných predmetoch dosiahli úspešnosť nad 72 percent. Aj zvyšné školy sa svojou úspešnosťou dostali nad celoslovenský priemer s výnimkou ZŠ s MŠ Slovanská, kde piataci v matematike mierne zaostali za priemerom Slovenska.

Piatacke testovanie vedomostí zo slovenčiny a matematiky sa na celom Slovensku konalo po tretí raz. V stredu 22. novembra 2017 ho podstúpilo 45 080 piatakov v 1481 základných školách. Oproti testovaniu v roku 2016 nastala zmena, keď testy vypĺňali školáci len v papierovej forme, keďže elektronická verzia sa nerealizovala. Pritom Testovanie 5 sa v tomto školskom roku vôbec nemalo konať, keďže končiaci minister školstva Peter Plavčan naň nevyhradil potrebné finančné prostriedky. Až jeho nástupkyňa Martina Lubyová po svojom nástupe na ministerstvo zohnala na testy potrebných 160 tisíc eur.

Niektorí učitelia si myslia, že testovanie piatakov by malo byť presunuté až na záver školského roka. Ministerstvo školstva však tvrdí, že cieľom piatackeho monitoru je previerka vedomostí žiakov prvého stupňa. Pravdou však je, že z pohľadu hodnotenia výučby v jednotlivých školách sú výsledky testovania piatakov mierne skresľujúce, keďže vo viacerých škôl nenastupujú do 5. ročníka len vlastní odchovanci z 1. stupňa, ale aj množstvo detí z vidieckych malotriednych škôl.

Základná škola SJL – 2017 MAT – 2017 SLJ – 2016 MAT – 2016
ZŠ GORAZDOVA 65,9 69,2 62,3 67,2
ZŠ MLÁDEŽNÍCKA 65,4 69,3 58,8 63,8
ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 68,3 69,4 64,6 65,2
ZŠ s MŠ SLOVANSKÁ 63,6 62,9 58,5 55,6
CZŠ SV. MARGITY 72,1 78,2 70,5 75,6

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7%. Pred dvomi rokmi pritom úspešnosť dosiahla len 62,0% a vlani 62,3%. Každý rok sa tak úspešnosť matematického testovania zvyšuje o zhruba 2,5 percenta. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 64,3% a chlapci s úspešnosťou 65,2%.

Z regionálneho pohľadu boli v matematike najúspešnejší žiaci z Bratislavského kraja a najmenej úspešní žiaci z Košického kraja. Ministerstvo tentoraz zverejnilo aj rebríček okresov podľa úspešnosti, v ktorom sa na prvých piatich miestach umiestnili bratislavské obvody. Púchovský okres sa umiestnil na 23. priečke s úspešnosťou 69,1%. Susedia z Považskej Bystrice boli o štyri priečky lepší, okres Ilava uzatváral prvú tridsiatku.

Pri teste zo slovenského jazyka a literatúry boli opäť najúspešnejší piataci z Bratislavského kraja a najmenej úspešní žiaci z Košického a Prešovského kraja. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8%, pričom viac sa darilo dievčatám (65,6%) ako chlapcom (60,1%).

NIEKTORÉ TESTOVACIE ÚLOHY Z MATEMATIKY:

  • Učiteľka kúpila pre deti farbičky v minibalení a maxibalení. V minibaleniach boli po 4 farbičky a v maxibaleniach bolo po 10 farbičiek. Kúpila 8 minibalení a 9 maxibalení farbičiek. Koľko farbičiek kúpila učiteľka spolu?
  • Vyrieš hádanku, ktorú dala Edita svojim kamarátom: Moja mama je o 29 rokov staršia ako moja sestra. Moja stará mama je o 20 rokov staršia ako moja mama. Moja stará mama má 65 rokov. Koľko rokov má moja sestra?
  • Riaditeľka školy mala na opravu budovy 10 000 eur. Z toho zaplatila 3 460 eur za opravu strechy a 5 930 eur za výmenu okien. Koľko eur zostalo riaditeľke?

Kým pri matematike sme zaregistrovali v ostatných rokoch stúpajúcu tendenciu úspešnosti, v slovenčine sa úspešnosť každým rokom znižuje – v roku 2015 to bolo 66,6%, o rok neskôr 63,1% a naposledy už spomenutých 62,8%. Aj v slovenskom jazyku a literatúre okupujú prvé miesta v rebríčku najlepších okresov tie bratislavské. Púchovský okres sa umiestnil s úspešnosťou 65,2% na 25. priečke plece pri pleci s okresom Považská Bystrica. Školy z okresu Ilava dosiahli súhrnne 30. najlepší výsledok na Slovensku.

Pozreli sme sa aj na to, aké výsledky dosiahli v testovaní piataci na piatich púchovských základných školách. V teste z matematiky boli na štyroch školách dosiahnuté lepšie výsledky, než je celoslovenský priemer (64,7%). O necelé dve percentá zaostala za priemerom ZŠ s MŠ Slovanská (62,9%). Hranicu 70 percent sa ako jedinej podarilo prekonať Cirkevnej ZŠ sv. Margity. Jej výsledok 78,2% je historicky najlepším, keďže pred rokom mala úspešnosť 75,6% a rok predtým „iba“ 69,8%.

Všetky školy si svoju úspešnosť medziročne vylepšili – druhý najlepší výsledok dosiahla ZŠ J. A. Komenského (69,4%), ZŠ Mládežnícka zaostala o jednu desatinu (69,3%) a ZŠ Gorazdova o ďalšiu desatinu (69,2%).

Všetkých päť púchovských základných škôl si medziročne polepšilo v úspešnosti testovania piatakov aj v slovenskom jazyku a literatúre. Najvýraznejšie ZŠ Mládežnícka, ktorá si polepšila o takmer sedem percentuálnych bodov. S úspešnosťou 65,4% jej však patrí v mestskom rebríčku až štvrté miesto. Najlepší výsledok – podobne ako v matematike – dosiahla Cirkevná ZŠ sv. Margity s úspešnosťou 72,1%. Pred dvomi rokmi prekročila dokonca hranicu 75 percent. Druhý najlepší výsledok dosiahla ZŠ J. A. Komenského (68,3%).

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.