Väčšina základných škôl si vylepšila svoje hodnotenie – najlepšou stále ZŠ Mládežnícka

0 101

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO pravidelne pripravuje kvalitatívne rebríčky v oblastiach samosprávy, zdravotníctva i školstva. Nedávno zverejnil aktualizované rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. V rámci letnej aktualizácie boli doplnené aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na základných školách a výsledky absolventov stredných škôl v externej časti maturitných skúšok.

V rebríčkoch dostali jednotlivé školy výsledné známky od 1 do 10. Známku 9 a viac dostali školy s excelentnými výsledkami žiakov, známka nad 8 patrí školám s vynikajúcimi výsledkami. „Sedmičku“ dostali školy s výbornými výsledkami, známka 6 a viac patrí školám s veľmi dobrými výsledkami a školy s dobrými výsledkami žiakov dostali známku 5 a viac. V školách so známkou 4 a viac sú výsledky žiakov priemerné.

Známka je pritom tvorená v špeciálnej metodike kombináciou výsledkov Testovania 5, Testovania 9 a mimoriadnych výsledkov. V prípade stredných škôl vstupujú do celkového hodnotenia výsledky maturít, mimoriadne výsledky a nezamestnanosť absolventov. Treba ešte povedať, že známka je výsledkom hodnotenia za posledné štvorročné obdobie.

Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi základnými školami opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej ulici v Košiciach. Na druhom mieste skončila ZŠ Kollárova vo Svätom Juri a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. V desiatke najlepších slovenských základných škôl má svoje zastúpenie aj susedná Považská Bystrica – ZŠ Slovenských partizánov skončila na siedmom mieste a ZŠ Slovanská o jednu priečku za ňou.

Púchovské školy sa v celoslovenských rebríčkoch príliš nepresadili a rovnako to platí aj pre poradie v Trenčianskom kraji. Podobne ako v posledných dvoch rokoch získala najlepšiu známku ZŠ Mládežnícka, keď si s hodnotením 6,8 o tri desatiny vylepšila svoju známku a pomaly sa blíži do „sedmičkovej“ kategórie škôl s výbornými výsledkami. Vylepšenie známky znamená aj posun ZŠ Mládežnícka v krajskom rebríčku základných škôl, kde jej po novom patrí 28. pozícia.

V progrese pokračuje aj ZŠ J. A. Komenského, ktorá ešte pred dvomi rokmi bola v krajskom rebríčku základných škôl na 76. mieste. Vlani to už bola 58. pozícia a najnovšie patrí „Komenčáku“ 42. priečka vďaka známke 6,4, ktorá je o dve desatiny lepšia ako tá spred roka.

O dve desatiny – zo 6,0 na 6,2 – si svoju známku vylepšila aj ZŠ Gorazdova a aj ona si vďaka tomu vylepšila svoju pozíciu v krajskom rebríčku, kde jej aktuálne patrí 52. miesto. Posledná z mestských škôl – ZŠ s MŠ Slovanská sa len vlani prepracovala medzi školy s dobrými výsledkami žiakov, keď prvý raz dosiahla známku 5,0.

Teraz si svoju známku vylepšila ešte o jednu desatinu, ale nemohla byť zaradená do rebríčka podobne ako viacero iných škôl z nášho okresu, pretože ich hodnotenie bolo vypočítané na menšej vzorke, než určuje metodika a preto môže byť podľa autorov projektu menej výpovedné. Ich známky sú teda len neoficiálne – Cirkevná základná škola sv. Margity získala známku 7,5, ZŠ Záriečie známku 6,9, ZŠ Zubák známku 6,4, ZŠ Lazy pod Makytou známku 6,3, ZŠ Lysá pod Makytou známku 5,8 a ZŠ Lednica známku 4,8.

Oficiálne sú známky dvoch veľkých vidieckych škôl z Lednických Rovní a Beluše. Škole v Lednických Rovniach dokonca iba o chlp uniklo postavenie najlepšej školy v okrese – so známkou 6,7 len o jednu desatinu zaostala za ZŠ Mládežnícka a v krajskom rebríčku jej patrí pozícia hneď na začiatku štvrtej desiatky. Medziročne si pohoršila ZŠ Beluša – známka jej klesla o dve desatiny zo 6,3 na 6,1 a odrazilo sa to aj na postavení školy v krajskom rebríčku základných škôl, kde klesla z 50. na 55. priečku.

Medzi strednými odbornými školami už štvrtý rok v celoslovenskom poradí dominujú Obchodná akadémia v Trnave a SPŠ elektrotechnická v Prešove. Z dvojice púchovských stredných odbor- ných škôl sa umiestnila lepšie Stredná odborná škola I. Krasku, ktorej patrí so známkou 3,8 (vlani známka 4,3) v krajskom rebríčku 26. pozícia. Stredná odborná škola obchodu a služieb získala známku 3,6 (vlani známka 2,7) a stačilo to na 28. miesto.

Gymnáziá Trenčianskeho kraja sa v celoslovenskom rebríčku príliš nepresadili. V ňom dosiahla vedúcu pozíciu bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici pred Gymnáziom J. Hronca v Bratislave a Gymnáziom na Poštovej ulici v Košiciach. Z gymnázií v Trenčianskom kraji dosiahlo najlepšiu známku Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne (7,7) pred gymnáziami v Prievidzi a Dubnici nad Váhom.

Púchovské gymnázium pokračuje vo vylepšovaní svojej známky – k vlaňajším siedmim desatinám pridalo ďalšie tri a prvý raz sa prehuplo cez hranicu cez známku 5 – s hodnotením 5,2 mu patrí v krajskom rebríčku jedenásta priečka.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.