Včely nestvoril človek, včely sú deti prírody

Pohľad na prírodu cez prizmu zisku, zaužívané postupy s koristníckym spôsobom včelárenia sú zodpovedné za alarmujúci pokles stavu včely medonosnej.

Dnes včely reálne bojujú o prežitie, stávajú sa čoraz väčšou vzácnosťou v prírode, v našich záhradách, na poliach. V mestách poklesla druhová pestrosť hmyzu, ako aj početnosť jedincov toho istého druhu, vrátane včely medonosnej na kritické minimá. Uvedomujeme si to dostatočne?

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...