Vo Včielke je vždy čo robiť

0 167

Milí priatelia CVČ Včielka, sme naozaj radi, že toľkí z vás podporujú činnosť nášho centra. Veríme, že bohatá ponuka záujmovej činnosti splnila svoje ciele i v školskom roku 2017/2018 a naši vedúci robili všetko, čo sa dalo, aby ste sa na krúžkoch cítili dobre a dosiahli i nejaký ten úspech.

Máme pre vás zopár zaujímavých čísel:

70 skupín záujmových útvarov rôzneho zamerania pracovalo v CVČ Včielka v šk. roku 2017/2018, 837 členov záujmových útvarov navštevovalo naše centrum, viac ako 300 vystúpení absolvovali členovia našich tanečných a hudobných záujmových útvarov, 82 vlastných podujatí a súťaží CVČ Včielka bolo zorganizovaných naším tímom, 72 podujatí spoluorganizovalo naše centrum v spolupráci s inými organizáciami, 19 bolo vedomostných a umeleckých súťaží, ktoré boli vyhlásené Ministerstvom školstva SR, 53 súťaží, ktoré boli vyhlásené Ministerstvom školstva SR, bolo športových, 28 súťaží bolo rôzneho zamerania, zapojili sa do nich členovia našich záujmových útvarov, 4 projekty zrealizovalo CVČ Včielka v tomto školskom roku, 14 okolitých obcí nám poskytuje finančné prostriedky na svoje deti, 12 interných zamestnancov zvláda túto náročnú prácu, 17 externých zamestnancov a 4 dobrovoľníci vedú záujmové útvary, 104 medailí a iných ocenení si vybojovali naši členovia v rôznych súťažiach, 4 denné a 1 pobytový tábor nás ešte čakajú v lete.

Záujmové útvary fungovali každý pracovný deň v týždni v popoludnajších hodinách v priestoroch CVČ Včielka, ale i vysunutých priestoroch (telocvične ZŠ v meste Púchov, MK Nosice, CSS Chmelinec – Včelárske múzeum, Župný dom Púchov, MŠ mesta Púchov)

V dopoludňajších hodinách sme organizovali rôzne príležitostné podujatia a športové, kultúrno – umelecké, predmetové, prírodovedné, jazykové súťaže a olympiády. Každú stredu fungovalo MC Drobec, kde sa stretávali mamičky s deťmi do 3 rokov. Taktiež sa realizovali programy Púchovského Ekocentra podľa ponukových listov pre MŠ, ZŠ a Gymnázium.

MC Drobec

V priebehu celého školského roka sa konali príležitostné podujatia v rámci projektu Ekologicky v odpadovom hospodárstve, do ktorého sa zapojili 4 púchovské ZŠ (ZŠ Komenského, ZŠ Mládežnícka, ZŠ Slovanská, ZŠ Gorazdova), Gymnázium Púchov a Spojená škola Púchov. V CVČ Včielka sa venujeme aj práci s rodinami v rámci anglického jazyka pre deti od 3 – 5 rokov a taktiež pracujeme s deťmi a mladými ľuďmi so znevýhodnením, ktorí sa stretávali počas roka v  ZÚ Hniezdočko. Vo večerných hodinách sa cvičievalo u nás v JUMPING centre.

Veľké poďakovanie patrí najmä nášmu zriaďovateľovi Mestu Púchov a primátorovi mesta Mgr. Rasťovi Henekovi, poslancom mestského zastupiteľstva, obciam: Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Streženice, Lednické Rovne, Dolné Kočkovce, Ladce, Nimnica, Visolaje, Zubák, Lúky a Beluša.

Úspešní naj Včelári v SR

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie aj všetkým riaditeľom ZŠ mesta Púchov a všetkým poskytovateľom priestorov pre našu činnosť. Ďakujeme aj MŠK Púchov za poskytnutie ihrísk s umelými trávnikmi a zimného štadióna v letných mesiacoch, ktoré využívame na tréningy a prípravu na súťaže mažoretkového súboru NELLY.

Ďakujeme našim interným zamestnancom CVČ Včielka, ktorí pracujú usilovne počas celého roka ako včeličky niekedy aj 24 hodín denne aj víkendy a sviatky. ĎAKUJEME

Riaditeľka CVČ Včielka – PaedDr. Alena Strýčková

Oddelenie umenia, kultúry a športu:
Mgr. Ľudmila Bučková Kvaššayová- vedúca oddelenia, Bc. Katarína Denešová , Mgr. Jana Kuchtová, Taťjana Brozáková

Oddelenie spoločenských vied, techniky a ekológie:
Dáša Illyová – vedúca oddelenia, Ing. Gabriela Támová, Mgr. Klaudia Jendrolová

Ekonomický úsek:
Mária Lepulicová a Ing. Júlia Petreková

Údržba zariadenia:
Eva Danihlíková, Daniela Hrušíková

Ďalej ďakujeme našim usilovným a jedinečným externistom – všetkým vedúcim záujmových útvarov:

 • Mgr. Monika Pojezdalová – (folklórna skupina Šúpolienka 1, 2, 3)
 • Mgr. Daniela Rojková – (gymnastika)
 • Nikoleta a Sabína Drábová – (gymnastika)
 • Alexandra Belásová – (gymnastika, Nelly deti a kadetky pom pom )
 • Nikola Vraniaková – (gymnastika)
 • Adriana Rosinová – (Nelly juniorky pom pom a mažoretkový súbor NELLY)
 • Veronika Vozáriková – (Nelly juniorky pom pom a mažoretkový súbor NELLY)
 • Nina Kutejová- (Nelly juniorky, kadetky pom pom a mažoretkový súbor NELLY)
 • Bc. Monika Belianská – (Nelly deti, kadetky pom pom a mažoretkový súbor NELLY, jumping)
 • Stela Slemenská – (mažoretky baton a  mažoretkový súbor NELLY)
 • Michaela Pijaková – (mažoretky baton a  mažoretkový súbor NELLY)
 • Bc. Zuzana Kováčová – (angličtina v MŠ)
 • Mgr. Denisa Pantúčková – (výtvarné ZÚ – Leonardo)
 • Martina Zemančíková – (výroba šperkov)
 • RNDr. Marta Motúzová – (šachový ZÚ)
 • Ing. Marek Šedý – ( rybársky ZÚ)
 • Mgr. Eva Kováčová – (včelársky ZÚ)
 • JUDr. Martin Kumičák a Bc. Martin Supek – (Automodelársky ZÚ)
 • Marián Rečičár – (Astronomický ZÚ a leteckí modelári)
 • Ing. Daniela Halásová – (ZÚ s lupou do prírody)

Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí sú nám verní a navštevujú naše zariadenie. Prajeme všetkým pekné prázdniny a tešíme sa opäť v septembri na zápise na nový školský rok 2018/2019 v dňoch 5.- 6. 9. 2018 na Dni otvorených dverí v čase od 15.30 – 18.00 hod..

 

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.