Vtáčia chrípka v Púchove: Bol potvrdený prvý nález

0 73

V pondelok 6. februára 2017 boli púchovskí hasiči privolaní na technický zásah ku korytu rieky Váh. O pomoc ich požiadala Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, ktorej bol ohlásený nález dvoch uhynutých labutí.

Hasiči s člnom pomáhali pri vytiahnutí dvoch uhynutých labutí, ktoré sa nachádzali približne 15 metrov od brehu v ľadových kryhách rieky Váh. Z uhynutej labute boli odobrané vzorky, ktoré boli v utorok 7. februára odoslané na vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu.

V stredu 8. februára bola v poobedňajších hodinách potvrdená prítomnosť vírusu vtáčej chrípky.

Vo štvrtok 9. februára  bol typizáciou potvrdený subtyp H5N8.

Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila monitorovať oblasť s polomerom 3 km od miesta nálezu: katastrálne územie mesta Púchov a mestských častí Horné Kočkovce, Nosice a Vieska-Bezdedov, obce Dolné Kočkovce a Streženice.

V tejto oblasti je nariadený zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Púchov.

Je zakázané zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.

Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Púchov.

Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným organom na osobité účely.

Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie vtákov spôsobené chrípkovým vírusom A, ktorý však môže nakaziť aj niektoré druhy cicavcov, vrátane človeka. Prvýkrát ho identifikovali v Taliansku pred viac ako 100 rokmi a v súčasnosti sa vyskytuje celosvetovo.

Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je nízke. Ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) u ľudí sa v Slovenskej republike, ani nikde vo svete doteraz nevyskytli.

Subtyp vírusu vtáčej chrípky typu A(H5N8) sa do roku 2014 vyskytoval iba v Ázii a potvrdil sa len u zvierat. V roku 2014 sa vírus potvrdil v Nemecku a v niektorých ďalších európskych krajinách.

Sťahovavé vodné vtáctvo a hlavne divé kačky sú prírodným rezervoárom vtáčej chrípky a zároveň sú tieto vtáky aj najviac odolné voči infekcii. Domáca hydina je mimoriadne vnímavá k nákaze.

Kmeň H5N1 vírusu vtáčej chrípky, ktorý sa objavil v roku 1997 bol identifikovaný ako najpravdepodobnejší zdroj budúcej chrípkovej pandémie. Zatiaľ však nedošlo k potvrdeniu jeho prenosu z človeka na človeka, všetky obete sa s najväčšou pravdepodobnosťou nakazili priamo od vtákov. Riziko spočíva v možnej mutácií tohto kmeňa, ktorý sa tak môže stať vysoko prenosným aj z človeka na človeka, rovnako ako klasická chrípka.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.