Vyhodnotenie celoštátnej súťaže Koyšove Ladce

0 138

Koyšove Ladce, celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie a spomienkový večer na básnika Pavla Koyša sa za svojich dvadsať rokov trvania radí k výnimočným stretnutiam milovníkov ľúbostnej poézie.

Umiestnenie súťažiacich:
I. kategória – žiaci 8. – 9. roč. základných škôl, ZUŠ, 1.-4. roč. gymnázií
  1. miesto Jakub Henek, ZŠ Mládežnícka, Púchov (Kamil Peteraj: Kto je na ťahu – montáž)
  2. miesto Veronika Ďurovcová, ZŠ s MŠ Slovanská, Púchov (Máša Haľamová: Balada o klamných ružiach)
  3. miesto Alexandra Viera Hozlárová, Gymnázium I.Bellu, Handlová (Ria Valé: Muškát)

Diplom za výber diela, dramaturgiu a celkový prejav Lillian Rožánková, ZŠ A.Bagara, Trenčianske Teplice

II. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií
  1. miesto Šimon Gabčo, Gymnázium, Púchov (Milan Hodál: montáž)
  2. miesto Barbora Jurovčíková, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín (Jozef Mokoš: Púpavienka)
  3. miesto Eva Manáková, Stredná umelecká škola, Trenčín (Ivan Krasko: Stará romanca – montáž)

Diplom za pochopenie básne V.Mihálika Appassionata – Sabína Bočáková, SOŠ obchodu a služieb, Trenčín

Osobitná cena za prednes básne Pavla Koyša – Veronika Bašternáková, Gymnázium, Pov. Bystrica

III. kategória – dospelí do 60 rokov veku

2. miesto Anna Mišurová, Ružomberok (Vojtech Mihálik: Albína)

IV. kategória – dospelí nad 60 rokov veku
  1. miesto Daniela Arbetová, Nové Mesto nad Váhom (Zlata Solivajsová: Pierko po pierku)
  2. miesto Anton Orlík, Považská Bystrica Pavel Koyš: Štvorveršie z denníka
  3. miesto Ružena Buriová, Nitra (Pavel Koyš: Moralizmy – výber)

Diplom za dramaturgiu básne V. Mihálika Balada o poslednej láske – Ján Galaba, Nitra Osobitná cena za prednes básne Pavla Koyša – Anna Šutáková, Dolný Hričov

Po skončení súťaže sa v popoludňajších hodinách uskutočnil spomienkový večer na básnika. Kyticu k pamätnej tabuli položili manželka básnika JUDr. Margaréta Koyšová, starosta obce Jaroslav Koyš a predseda Klubu priateľov poézie Pavla Koyša František Švába.

Účastníci sa po položení kytice a krátkych pozdravoch Jozefa Bachratého, Márie Schlosserovej, Františka Švábu a DH Ladčanka premiestnili do sály kultúrneho domu, kde program pokračoval.

V úvode všetkých domácich Ladčanov a hostí pozdravil moderátor večera Jozef Bachratý a prihovoril sa im starosta obce Ing. Jaroslav Koyš. Po ňom zarecitovala Mária Schlosserová verše Pavla Koyšae a vzápätí zhodnotila dopoludňajšiu súťaž. Už tradične v nej odznelo niekoľko veľmi zaujímavých prednesov. Za všetkých recitátorov vystúpili víťaz I. kategórie Jakub Henek, za II. kategóriu Barbora Jurovčíková a za IV. kategóriu Anton Orlík..

V hudobných blokoch sa predstavili spevák Ernest Hudec so svojou dcérou Táňou, hudobné zoskupenie Rodokmeň z Bratislavy a všetci účastníci spomienkového večera, plného vyznaní lásky k ženám zaspievali spoločne obľúbenú pieseň Pavla Koyša – Za tú horu za vysokú. Na záver večera sa prítomným so svojím programovým vystúpením predstavil FS Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom.

Veríme, že recitátori i účastníci spomienkového večera si z Ladiec odniesli príjemne strávené chvíle a zážitky a radi sa sem opäť vrátia.

Ľudmila Bašov,  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.