Novinky so značkou

vyhodnotenie

Poetický Púchov 2018

Záujem o Poetický Púchov bol v tomto roku naozaj veľký. Do súťaže sa zapojilo 236 poétov z celého Slovenska. Spolu nám prišlo 465 poetických diel, takže určite chápete ťažkú prácu odbornej poroty.