Výnimoční učitelia Trenčianskeho kraja si prevzali plaketu J. A. Komenského

0 128

Dlhoročná pedagogická činnosť a dosiahnuté pracovné úspechy vo vzdelávacom procese mládeže rozhodli už po piatykrát o osobnostiach z oblasti školstva Trenčianskeho kraja, ktorých úsilie bolo odmenené významnou cenou. Plaketu Jana Amosa Komenského si z priestorov Galérie Miloša Alexandra Bazovského odnieslo 21 učiteľov. Slávnostné oceňovanie sa nieslo aj v spomienkovom duchu.

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si pripomíname 28. marca, sa Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Okresným úradom v Trenčíne rozhodol odmeniť dlhoročné úsilie a úctyhodné výsledky práce s mládežou učiteľov pôsobiacich na území kraja. Cena Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja sa tento rok udeľovala už po piatykrát.

Učiteľ ako nositeľ hodnôt

Život každého žiaka už od útleho veku do veľkej miery ovplyvnia práve pedagógovia, s ktorými počas štúdia príde do kontaktu. Tí študentov a žiakov v školách nielen vzdelávajú a vychovávajú, ale do veľkej miery formujú ich názory a osobnosť, odstraňujú nedostatky, usmerňujú ich ďalší vývoj a veľakrát zastávajú aj rolu rodiča. Výsledky svojej náročnej a zodpovednej práce vidia v uplatnení svojich študentov v praxi a v reálnom živote.

O 10 najlepších učiteľoch rozhodla komisia, nominácie predkladali riaditelia škôl

Skutočnosť, že na území Trenčianskeho kraja pôsobí nespočetne veľa kvalitných učiteľov, potvrdzujú nielen rebríčky hodnotenia škôl, ale aj samotní absolventi. O tom, kto si v rámci piateho ročníka udeľovania cien prevezme plaketu Jana Amosa Komenského, rozhodovala komisia menovaná riaditeľom Úradu TSK.

Z celkového počtu 28 nominovaných členovia komisie vybrali 10 výnimočných osobností, ktoré už dlhé roky prispievajú k skvalitňovaniu vyučovacieho procesu na jednotlivých školách. Návrhy na ocenenie predkladali priamo riaditelia škôl, uznanie v podobe plakety si tí najlepší prevzali z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a vedúcej Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniely Hilčíkovej.

Naši učitelia majú veľmi zodpovednú úlohu, formujú z detí budúcich lekárov, riaditeľov inštitúcií, možno budúcich vodcov našej krajiny. Za to si zaslúžia obdiv a úctu nielen počas tohto dňa. Za dôležitú v procese formovania žiakov tiež považujem aj podporu práce pedagógov zo strany rodičov, povedal trenčiansky župan s tým, že aj on si pamätá na učiteľa, ktorý do veľkej miery ovplyvnil práve jeho smerovanie.

Ďalších jedenásť pedagogických zamestnancov bolo ocenených prednostom Okresného úradu v Trenčíne Jozefom Stopkom. Cenu z jeho rúk si prevzali učitelia z materských, základných a špeciálnych škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v Trenčíne. Byť dobrým učiteľom neznamená iba systematickú prípravu a vzdelávanie, ale aj snahu vychovať a nasmerovať svojich žiakov na správnu cestu, doplnil prednosta.

Aj učiť treba s láskou

Ocenení pedagógovia sa zhodujú v tom, že ich práca síce nie je ľahká, no vidieť za sebou výsledky svojich žiakov im je zadosťučinením. Za 60 rokov svojho života človek príde k určitému poznaniu  a je vďačný za život, ktorý prežil. Som rád, že za ten čas som odovzdal svojim žiakom zo seba to najlepšie, povedal ocenený učiteľka Ivan Sadloň zo Základnej umeleckej školy v Púchove. Táto cena pre mňa znamená ocenenie všetkých mojich kolegov, ktorí pristupujú k svojej práci veľmi zodpovedne, doplnil riaditeľ Centra voľného času v Partizánskom Pavol Horňan.

Pedagógovia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ocenení plaketou Jána Amosa Komenského:

  • Danka Michalková (Gymnázium, Myjava)  – in memoriam
  • Andrea Dúcka (Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou)
  • Ladislav Matuška (Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom)
  • Alena Stopková (Stredná odborná škola, Pruské)
  • Miroslav Kuka (Gymnázium, Považská Bystrica)
  • Ján Švec (Spojená škola, Nováky)
  • Marta Števanková (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín)
  • Pavol Hroško (Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica)
  • Jana Tesarčíková (Stredná umelecká škola, Trenčín)
  • Natália Šipošová (Gymnázium, Myjava)
Odišla do pedagogického neba

Jednou z ocenených bola aj Danka Michalková z Gymnázia v Myjave, ktorá si však už cenu z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku prevziať nestihla. Na pedagogickú dráhu nastúpila v roku 1983, neuveriteľných 20 rokov zastávala funkciu riaditeľky myjavského gymnázia.

Za celoživotné dielo a osobitý prínos v oblasti školstva jej bolo in memoriam udelené ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja. Mama bola skvelá učiteľka, svoju prácu vykonávala s radosťou a vždy sa veľmi tešila z úspechov, ktoré dosiahli jej žiaci. Bola prísna, no medzi žiakmi obľúbená. Určite by si túto cenu veľmi vážila, povedala pri preberaní ceny dcéra ocenenej. TSK gratuluje všetkým oceneným a ďakuje za to, čo robia pre vzdelávanie budúcich generácií.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.