Vznikla nová spoločnosť: Púchovská kultúra, s. r. o.

1 32

Už sa zdalo, že púchovský poslanecký zbor v tomto roku zasadne len päťkrát – a teda podľa schváleného harmonogramu, ale v polovici novembra nakoniec prišla iniciatíva siedmich poslancov, ktorí požiadali primátora Rastislava Heneka o zvolanie mestského zastupiteľstva. Hlavné slovo nielen pri zvolávaní zastupiteľstva, ale aj pri samotnom rokovaní mal predseda ekonomickej komisie Daniel Lako.

Ten ešte vlani v septembri prišiel s koncepciou spojenia troch mediálnych spoločností s Domom kultúry do jednej mestskej obchodnej spoločnosti. Hoci ani po roku nemá celá koncepcia spracovanú finančnú, ani legislatívnu analýzu, na naliehanie Daniela Laka poslanci odsúhlasili vznik novej mestskej obchodnej spoločnosti s názvom Púchovská kultúra, s. r. o..

Podľa Daniela Laka je dôvodom na vznik novej mestskej obchodnej spoločnosti jednak zlá finančná situácia v skupine firiem Medial, ale aj fakt, že Dom kultúry ako združenie právnických osôb nemá nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, pričom jeho ročný obrat dosahuje okolo 400 tisíc eur. Viacerí poslanci kritizovali fakt, že predložená koncepcia obsahuje príliš málo informácií potrebných pre rozhodnutie o vzniku novej mestskej obchodnej spoločnosti, na čo Daniel Lako reagoval slovami, že primátor Rastislav Henek hneď v pondelok ustanoví deväťčlennú komisiu, ktorá bude celú koncepciu podrobne dopracovávať.

V nej by okrem neho mali pracovať aj poslanci Ján Riško, Pavol Melišík, Irena Kováčiková a Roman Hvizdák a spoločne s nimi Anton Školek, Radoslav Machan a Slavomír Flimmel. Deviatym menom, ktoré poslanec Daniel Lako spomenul, je Marta Kavecká, ktorá na rozhraní rokov 2015 a 2016 viedla kontrolnú skupinu Najvyššieho kontrolného úradu, z ktorej práce vzišli medializované protokoly o kontrole v MŠK Púchov, s. r. o. a v spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.. Podľa neoficiálnych informácií je Marta Kavecká už niekoľko týždňov zaradená do organizačnej štruktúry mestského úradu, hoci jeho vedenie o tom ešte neinformovala. Pravdepodobne obsadila pozíciu poradcu primátora, ktorá sa uvoľnila po Viliamovi Karasovi, ktorý sa už naplno venuje len problematike mestského bytového podniku.

K zaujímavej diskusii, v ktorej odznelo viacero názorov v prospech i neprospech založenia novej spoločnosti, sa vrátime v budúcom vydaní Púchovských listov. Za vznik firmy Púchovská kultúra, s. r. o. sa vyslovilo 11 zo 16 prítomných poslancov, pričom Miroslav Kubičár hlasoval proti a štvorica Rudolf Marman – Irena Kováčiková – Ján Riško – Milan Trník sa hlasovania zdržala. Za konateľa spoločnosti s prívlastkom „dočasný“ bol poslancami odsúhlasený Miloš Svoboda, ktorý dnes už riadi Podnik technických služieb mesta, s. r. o.. Vytvorená bola aj trojčlenná dozorná rada, v ktorej budú pôsobiť Ivan Sadloň, Irena Kováčiková a Roman Hvizdák.

Ako naznačil Daniel Lako, z troch mediálnych spoločností pôjde tá najstaršia do likvidácie. Firma MEDIAL Púchov, s. r. o., ktorá je vydavateľom Púchovských novín, má totiž záporné vlastné imanie. Keďže sa tak nestane zo dňa na deň, poslanci museli vyriešiť aj otázku konateľa, keďže doterajšiemu dočasnému konateľovi Antonovi Školekovi vyprší mandát 31. decembra 2016 a on sám už nechcel v tejto práci pokračovať. Tak trochu prekvapujúco štafetu po ňom preberie poslanec Peter Žiačík, ktorý aktuálne pôsobí aj v MŠK Púchov na pozícii hokejového manažéra. Očakáva sa však, že podobne ako pred ním Anton Školek, aj on poverí riadením mediálnych spoločností Slavomíra Flimmela. K zásadnej zmene došlo v zložení dozornej rady, kde Daniel Lako navrhol odvolať trojicu Jarmila Andreánska – Peter Žiačík – Cyril Crkoň. Nová dozorná rada bude pracovať v rovnakom zložení ako v prípade novovzniknutej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. a o kontrolu práce v mediálnych spoločnostiach sa teda postarajú Irena Kováčiková, Ivan Sadloň a Roman Hvizdák.

V minulom vydaní Púchovských listov sme položili rečnícku otázku: Prečo má MsBP ešte stále troch konateľov? a táto téma sa razom ocitla pred poslancami. Dôvody im ozrejmil konateľ spoločnosti Viliam Karas, ktorý uviedol, že februárové vzdania sa konateľských funkcií Vladimírom Motúzom a Andrejom Šamánkom pracovníci obchodného registra neuznali, keďže neboli podpísané pred notárom. Rozhodnutie o odvolaní schválené poslancami by už malo byť dostatočným podkladom pre zápis zmien na konateľskom poste v obchodnom registri.

Na záver rokovania sa ešte poslanci venovali situácii v mestskej polícii, kde pri práceneschopnosti náčelníka Jozefa Čuraja je poverená vedením mestskej polície Gabriela Ondrichová. Zástupca náčelníka mestskej polície František Mičuda sa pravdepodobne ocitol v nemilosti vedenia mesta, keďže na návrh Daniela Laka bolo zrušené trinásť rokov platné uznesenie o vytvorení funkcie stáleho zástupcu náčelníka mestskej polície.

Už na budúci týždeň budú poslanci mestského zastupiteľstva rokovať opäť – tentoraz sa stretnú v utorok 6. decembra a debatovať budú predovšetkým o rozpočte na rok 2017. Keďže utorok je mikulášskym sviatkom, primátor Rastislav Henek sa rozhodol vyhovieť žiadostiam viacerých poslancov a zvolal rokovanie už na desiatu hodinu predpoludním.

Rado Varga

1 komentár
  1. Kuco hovorí

    Myslim, ze okolo divadla to bude este zaujimave. Hlavne ked v tom maju prsty Lako, Henek a Skolek. Ved Lako to dobre nastavil. Urcite z toho nieco kvapne.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.